Begunstigden
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Begunstigden Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 00 48.2144 9.9501 5.8971 3.6001 2.3411 00 00 00 0 0
ING Bank NV 10.0001 20.8572 18.0842 13.2641 9.9051 4.2221 00 0 0 0 0 0 10.9051 10.8541 10.8551 6.1731 2.5311 00 0 0 0 0
AEGON 3.0001 2.0001 1.5001 00 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0
SNS REAAL 7501 5651 5651 5651 5651 3.8651 5651 5651 5651 0 0 0 5.5381 5.5391 5.3091 2.7461 2.7461 00 00 0 0 0
NIBC Bank NV 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 1.2901 6.4041 6.4041 4.8981 3.0041 1.2281 00 00 00 0 0
Propertize 0 0 0 0 0 5001 5001 5001 00 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
LeasePlan Corporation NV 00 00 00 00 00 0 0 0 00 0 0 1.4501 6.4851 5.0351 5.0351 1.3611 1.0001 00 00 00 0 0
Spaarders Icesave 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0
Achmea Hypotheek-bank NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1661 2.1651 1.5661 9661 9661 00 00 00 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €
< back in time
> forward in time
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Begunstigden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fortis / ABN AMRO        
Wijziging in de interventie
23-10-2008

De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

Wijziging in de interventie en de financiën
03-10-2008

De Nederlandse Staat neemt deel in en verstrekt leningen aan de Nederlandse delen van Fortis/ABN AMRO. De Staat betaalt € 16,8 miljard voor de aandelen en verstrekt leningen voor een bedrag van circa € 51 miljard aan FBN.

Wijziging in de interventie en de financiën
24-12-2008

De Staat neemt het aandelenbelang van 33,8% in RFS Holdings BV over van FBN, gefinancierd door aflossing op de langlopende leningen. De Staat betaalt een bedrag van € 6,54 miljard.

 
Financiële wijziging
29-04-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 0,15 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,15 miljard

Financiële wijziging
06-04-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 5 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 5 miljard

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Financiële wijziging
11-05-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 2,5 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 2,5 miljard

Financiële wijziging
06-05-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 0,2 miljard

Looptijd / rente:
2 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,2 miljard

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Wijziging in de interventie en de financiën
22-07-2009

De deelneming Fortis Corporate Insurance (FCI) wordt verkocht voor een bedrag van € 350 miljoen aan de Britse verzekeraar Amlin Plc. 

Financiële wijziging
02-07-2009

De Minister van Financiën meldt dat Fortis Bank Nederland de kortlopende leningen heeft afgelost.

Nieuws
20-10-2009

Akkoord op hoofdlijnen met Deutsche Bank over de overname van ABN AMRO-onderdelen op last van EU-mededingsregels (EC-remedy). Rapport Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 - 2010, 31 789 nr.30.

Financiële wijziging
02-09-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 3 miljard

Looptijd / rente:
CP max. 1 jaar

Uitgegeven bedrag:
€ 3 miljard

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Nieuws
03-12-2009

De Algemene Rekenkamer publiceert haar onderzoek naar de verkoop  van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy.

Nieuws
19-11-2009

De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 4,4 miljard. 

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Nieuws
13-01-2010

ABN AMRO II (N-share) krijgt een banklicentie.

Wijziging in de interventie en de financiën
31-12-2009

Beëindiging stand-byfaciliteit kortlopende financieringen voor FBN.

Wijziging in de interventie en de financiën
01-04-2010
 • Voltooiing van de EC remedy door levering van de verkochte ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank. 
 • De Staat verstrekt een Counter Indemnity (garantie) van € 950 miljoen aan ABN AMRO.
 • ABN AMRO Bank (het grootste deel van de voormalige N-share) wordt uit RFS Holdings gehaald en ondergebracht in de ABN AMRO Group .
 • Het volledige staatsbelang in FBN wordt ondergebracht in de ABN AMRO Group.
 • De Mandatory Convertible Notes ter waarde van € 2,6 miljard converteren in gewone aandelen ABN AMRO.
Wijziging in de interventie en de financiën
05-03-2010

De Staat betaalt € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen in RFS Holdings in het kader van de afrekening tussen de consortiumpartners. De Staat verstrekt tijdelijk kapitaal aan RFS Holdings voor een bedrag van € 220 miljoen. Deze transacties zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

Wijziging in de interventie en de financiën
30-06-2010

De Staat stort € 490 miljoen op het aandelenkapitaal van ABN AMRO. De versterking van het kapitaal van ABN AMRO is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

Nieuws
17-06-2010

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij als aandeelhouder van ASR Nederland een nieuw en duurzaam beloningsbeleid voor de raad van bestuur heeft vastgesteld.

Nieuws
30-07-2010

Verlenging onderzoek Europese Commissie naar staatssteun ABN AMRO.

Wijziging in de interventie
01-07-2010
 • Juridische samenvoeging ABN AMRO Bank en FBN onder de naam ABN AMRO Bank.
 • Omzetting preferente aandelen FBN in bezit van FBN Preferred Investments in preferente aandelen ABN AMRO Group. FBN Preferred Investments is omgedoopt in ABN AMRO Preferred Investments.
   
Wijziging in de interventie en de financiën
31-10-2010

De garantie aan ABN AMRO door middel van het  Capital Relief Instrument wordt beëindigd. De garantie was onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

Wijziging in de interventie
31-12-2010

Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings van 33,8% naar 1,2505%.

Wijziging in de interventie en de financiën
30-12-2010

De staat ontvangt couponrente voor de verstrekte converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) en voegt deze toe aan het eigen vermogen van ABN AMRO.

 
Financiële wijziging
27-04-2011

Afkoop van € 2,703 miljard door Fortis Bank Nederland van de in maart 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

Nieuws
05-04-2011

De Europese Commissie geeft onder voorwaarden toestemming voor een pakket steunmaatregelen en het herstructureringsplan voor de ABN AMRO Group.

 
Wijziging in de interventie
15-07-2011

Oprichting Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen NL Financial Investments (NLFI). Opdracht: namens de Staat uitoefenen van de aandeelhoudersrechten in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V. en twee kleinere vennootschappen.

Wijziging in de interventie en de financiën
29-09-2011

De aandelen ABN AMRO Group, ASR Nederland en ABN AMRO Preferred Investments worden overgedragen aan NLFI en gecertificeerd. 

   
Financiële wijziging
09-03-2012

In Annual Report 2011 stelt ABN AMRO Group voor:

 • over 2011 wordt een dividend uitgekeerd van € 250 miljoen op de gewone aandelen;
 • € 13 miljoen dividend wordt uitgekeerd op de preferente aandelen A.
   
Nieuws
28-06-2012

ABN AMRO betaalt € 400 miljoen aan Ageas als onderdeel van de schikking van de juridische geschillen die waren ontstaan bij de overname van de Nederlandse delen van Fortis door de Staat op 3 oktober 2008.

       
Financiële wijziging
Maart 2013

ABN AMRO betaalt € 250 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

Financiële wijziging
Maart 2013

ASR betaalt € 88 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

Financiële wijziging
30-05-2013

Afkoop van € 1.233 miljoen door ABN AMRO van de op 11 mei 2009 uitgegeven garantie van € 2,5 miljard.

Nieuws
23-08-2013

Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

Financiële wijziging
16-08-2013

Afkoop van 26 miljoen euro door ABN AMRO van de op 29 april 2009 uitgegeven garantie van € 150 miljoen.

           
Wijziging in de interventie
27-09-2014

Beëindiging Counter Indemnity ABN AMRO

                       
Financiële wijziging
17-11-2016

Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengt bedraagt € 1.326 miljoen

Financiële wijziging
13-01-2017

Staat verkoopt 13,6% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 452 miljoen

 
Financiële wijziging
28-06-2017

Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.479 miljoen.

Financiële wijziging
13-06-2017

Staat verkoopt 16,7% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 725 miljoen.

 
Financiële wijziging
15-09-2017

Staat verkoopt 7% van de certificaten van de aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.528 miljoen.

Financiële wijziging
14-09-2017

Staat verkoopt 20,1% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 1.018 miljoen.

             
ING Bank NV
Wijziging in de interventie
23-10-2008

De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

Financiële wijziging
19-10-2008

Kapitaalverstrekking aan ING: € 10 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 23).

Wijziging in de interventie
10-10-2008

Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

Financiële wijziging
19-02-2009

Garantie afgegeven aan:
ING Bank NV

Garantiebedrag:
€ 5 miljard

Looptijd / rente:
5/1,5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 4,15 miljard

Financiële wijziging
30-01-2009

Garantie afgegeven aan:
ING Bank NV

Garantiebedrag:
€ 3,9 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 3,9 miljard

Wijziging in de interventie
26-01-2009

Overeenkomst over de back-upfaciliteit tussen Staat en ING (Term Sheet).

Wijziging in de interventie
31-03-2009

Totstandkoming uitgebreide overeenkomst tussen Staat en ING (Long documentations). 

Financiële wijziging
10-03-2009

Garantie afgegeven aan:
ING Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2,35 miljard

Looptijd / rente:
5/5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 2,073 miljard

Financiële wijziging
mei-juni 2009

ING betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 425 miljoen.

Wijziging in de interventie
26-10-2009

De minister van Financiën sluit een nadere overeenkomst met ING, waardoor ING vervroegd mag aflossen tegen speciale voorwaarden.

Financiële wijziging
24-10-2009

Aanpassing fees in het kader van herstructureringsplan voor de Europese Commissie.

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Nieuws
18-11-2009

De Europese Commissie keurt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit het herstructureringsplan van ING goed.

Nieuws
18-11-2009

Goedkeuring Europese Commissie van back-upfaciliteit.

Nieuws
januari-maart 2010

ING stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Financiële wijziging
12-02-2010

De Staat ontvangt van ING i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit € 91 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die ING in december 2009 heeft betaald.

Nieuws
januari 2010

ING en de Staat gaan in beroep tegen de uitspraak van de EU dat er sprake was van extra staatssteun aan ING van € 2 miljard.

Nieuws
27-04-2010

De aandeelhouders van ING stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

Wijziging in de interventie
27-04-2010

Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

Nieuws
29-06-2010

De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
21-06-2010

De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

Financiële wijziging
25-09-2010

Onder de op 19-2-2009 aan ING afgegeven garantie van € 5,0 miljard is een lening van € 50 miljoen verstreken.

Wijziging in de interventie
01-01-2011

De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Financiële wijziging
14-06-2011

De Staat ontvangt € 150 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die ING op 13 mei 2011 heeft betaald.

Financiële wijziging
13-05-2011

ING lost € 2 miljard af en betaalt hierover € 850 miljoen terugkoopvergoeding (exclusief dividendbelasting).

Nieuws
09-12-2011

De Staat meldt aan de Europese Commissie dat ING over 2009 en 2010 geen dividend heeft uitgekeerd.

Wijziging in de interventie en de financiën
17-02-2012

ING verkoopt Amerikaans dochterbedrijf ING Direct US aan de Amerikaanse bank Capital One. De verkoop is onderdeel van het herstructureringsplan van ING.

Financiële wijziging
09-02-2012

De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 780 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
09-02-2012

De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 3,9 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten

Financiële wijziging
02-03-2012

Afloop van de verlengde garantieregeling.

Nieuws
02-03-2012

Het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU verklaart de beslissing van de Europese Commissie nietig dat er sprake is van extra staatssteun aan ING bij vervroegde aflossing. 

Nieuws
11-05-2012

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar:

 • De herziening van de afspraken over het rendement op de kapitaalinjectie aan ING.
 • De stelling van de Staat en ING dat het niet mogelijk is Westland Utrecht Hypotheekbank te verkopen onder de huidige marktomstandigheden.
 • Een klacht over het prijsbeleid van ING Direct Italië.
   
Wijziging in de interventie
11-05-2012

De Europese Commissie stelt de herstructureringsmaatregelen voor ING opnieuw vast in een herstructureringsbesluit. Deze zijn gelijk aan die van het besluit uit 2009.

Nieuws
23-07-2012

De Staat en ING gaan in beroep tegen het nieuwe herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012.

Nieuws
17-09-2012

De minister van Financiën kondigt in de begroting 2013 een onderzoek aan naar een mogelijke exitstrategie voor de back-upfaciliteit.

Financiële wijziging
26-11-2012

ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

Nieuws
19-11-2012

De Staat en ING hebben hun beroep tegen het herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012 ingetrokken.

Nieuws
19-11-2012

De Staat, ING en de Europese Commissie bereiken akkoord over een nieuw herstructureringsbesluit voor ING. Hiermee is ook de onderzoeksprocedure afgesloten.

Wijziging in de interventie
25-02-2013

Raad van State verklaart beroep tegen onteigening grotendeels ongegrond.

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Financiële wijziging
03-07-2013

Afkoop van € 1.377 miljoen door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

Financiële wijziging
03-07-2013

Afkoop van €5 774 miljoen door ING van de op 10 maart 2009 uitgegeven garantie van € 2,35 miljard.

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Financiële wijziging
06-11-2013

ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

Nieuws
01-11-2013

De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer de voorgenomen beëindiging van de back-upfaciliteit.

AEGON
Financiële wijziging
28-10-2008

Kapitaalverstrekking aan AEGON: € 3 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 3).

Wijziging in de interventie
10-10-2008

Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

Financiële wijziging
mei-juni 2009

AEGON betaalt couponrente aan de Staat: € 121 miljoen .

Financiële wijziging
29-12-2009

De Staat ontvangt van AEGON € 7 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in november 2009 heeft betaald.  

Financiële wijziging
30-11-2009

AEGON lost € 1 miljard  af en betaalt hierover € 38 miljoen couponrente en € 108 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

Nieuws
januari-maart 2010

Aegon stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Nieuws
29-04-2010

De aandeelhouders van AEGON stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

Financiële wijziging
30-08-2010

AEGON lost € 500 miljoen af inclusief € 9 miljoen rente en € 44 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

Nieuws
17-08-2010

De Europese Commissie keurt het herstructureringsplan van
AEGON goed.
 

Financiële wijziging
17-11-2010

De Staat ontvangt van AEGON € 9 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in augustus heeft betaald.  

Financiële wijziging
24-03-2011

De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 maart 2011 heeft betaald.

Financiële wijziging
15-03-2011

AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

Financiële wijziging
30-06-2011

De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 juni 2011 heeft betaald.

Financiële wijziging
15-06-2011

AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

SNS REAAL
Wijziging in de interventie
23-10-2008

De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

Wijziging in de interventie
10-10-2008

Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

Financiële wijziging
12-11-2008

Kapitaalverstrekking aan SNS REAAL: € 750 miljoen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 48).

Financiële wijziging
19-01-2009

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 2 miljard

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Financiële wijziging
15-04-2009

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,23 miljard

Looptijd / rente:
2 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 0,23 miljard

Financiële wijziging
05-03 / 22-04-2009 

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 2 miljard

Financiële wijziging
mei-juni 2009

SNS REAAL betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 32 miljoen.

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Nieuws
03-12-2009

De aandeelhouders van SNS REAAL stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Financiële wijziging
30-11-2009

SNS REAAL lost € 185 miljoen af en betaalt hierover € 6  miljoen couponrente,  excl. dividendbelasting.

Nieuws
januari-maart 2010

SNS REAAL stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Financiële wijziging
12-02-2010

De Staat ontvangt i.k.v. kapitaalveerstrekkingsfaciliteit € 1 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente die SNS REAAL in november 2009 heeft betaald. 

Nieuws
28-01-2010

De Europese Commissie keurt de kapitaalverstrekking aan SNS REAAL definitief goed.

Wijziging in de interventie
27-04-2010

Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

Nieuws
29-06-2010

De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
21-06-2010

De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
01-01-2011

De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

Financiële wijziging
15-04-2011

De looptijd voor de op 15-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 230 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
 

Wijziging in de interventie
30-06-2011

De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

Nieuws
19-12-2011

De Europese Commissie herbevestigt haar goedkeuring voor de kapitaalsteun aan SNS REAAL.

Financiële wijziging
30-01-2012

De looptijd voor de op 19-1-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 2 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
27-04-2012

De looptijd voor de op 22-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 563 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
 

Financiële wijziging
02-03-2012

Afloop van de verlengde garantieregeling.

Wijziging in de interventie en de financiën
01-02-2013

SNS REAAL wordt onteigend

Wijziging in de interventie en de financiën
11-03-2013

SNS REAAL ontvangt een kapitaalinjectie van € 2,2 miljard van de Staat. 

Wijziging in de interventie en de financiën
03-03-2013

De Staat en SNS REAAL komen overbruggingslening overeen voor een bedrag van € 1,1 miljard.

Nieuws
23-08-2013

Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Wijziging in de interventie
31-12-2013

Staat koopt aandelen in Property Finance van SNS Bank.

Nieuws
12-11-2013

Faillissement Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. 

Nieuws
02-01-2014

Naam Property Finance wijzigt in Propertize.

Nieuws
01-01-2014

Inwerkingtreding Tijdelijke wet resolutieheffing 2014.

Nieuws
06-06-2014

De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat in de zomer van 2014 het verkoopproces van REAAL start.

NIBC Bank NV
Wijziging in de interventie
23-10-2008

De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

Financiële wijziging
17-12-2008

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,04 miljard

Looptijd / rente:
1 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 0,04 miljard

Financiële wijziging
27-11 / 24-12-2008 

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 1,7 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,35 miljard

Financiële wijziging
18-02-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,05 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,05 miljard

Financiële wijziging
09-02-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,5 miljard

Financiële wijziging
30-03-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,5 miljard

Méér gebeurtenissen

Er zijn in deze periode méér gebeurtenissen dan getoond kunnen worden op de tijdbalk.

Ga naar de Maand weergave om alle gebeurtenissen te bekijken.

Wijziging in de interventie
07-12-2009

De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

Financiële wijziging
24-11-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2 miljard

Looptijd / rente:
5/5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 2,004 miljard

Wijziging in de interventie
27-04-2010

Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

Nieuws
29-06-2010

De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
21-06-2010

De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
01-01-2011

De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

Financiële wijziging
03-03-2011

Afkoop van € 155 miljoen door NIBC Bank NV van de in februari 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
 

Financiële wijziging
03-03-2011

Afkoop van € 336 miljoen door NIBC van de in november / december 2008 uitgegeven garantie van € 1,7 miljard. 

Wijziging in de interventie
30-06-2011

De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

Financiële wijziging
19-12-2011

Onder de op 27-11-2008 / 24-12-2008 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,7 miljard is een lening van € 1,014 miljard verstreken. De overige € 0,336 miljard is op 3-3-2011 terruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
23-02-2012

De looptijd voor de op 18-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 50 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
17-02-2012

Onder de op 9-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,5 miljard is een lening van € 1,345 miljard verstreken. De overige € 0,155 miljard is op 3-3-2011 teruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
02-03-2012

Afloop van de verlengde garantieregeling.

Financiële wijziging
02-07-2012

Afkoop van € 250 miljoen door NIBC Bank NV van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
 

Financiële wijziging
07-03-2013

Afkoop van € 473 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

Financiële wijziging
07-03-2013

Afkoop van € 63 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

Financiële wijziging
19-06-2013

NIBC koopt € 13 miljoen terug van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

Financiële wijziging
30-05-2013

Afkoop van € 380 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

Financiële wijziging
02-12-2014

De looptijd van de op 24-11-2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard aan NIBC is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Propertize
LeasePlan Corporation NV
Wijziging in de interventie
23-10-2008

De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

Financiële wijziging
09-12-2008

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,6 miljard

Looptijd / rente:
2 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,45 miljard

Financiële wijziging
23-01-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,25 miljard

Financiële wijziging
28-04-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,92 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,924 miljard

Financiële wijziging
28-05-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 0,361 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,361 miljard

Financiële wijziging
12-05-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,5 miljard

Nieuws
17-12-2009

De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

Wijziging in de interventie
07-12-2009

De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
27-04-2010

Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

Nieuws
29-06-2010

De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
21-06-2010

De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

Financiële wijziging
10-12-2010

De looptijd voor de op 19-12-2008 aan Leseplan afgegeven garantie van € 1,6 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

 

Wijziging in de interventie
01-01-2011

De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

Wijziging in de interventie
30-06-2011

De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

Financiële wijziging
10-02-2012

De looptijd voor de op 23-1-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,5 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

 

Financiële wijziging
02-03-2012

Afloop van de verlengde garantieregeling.

Financiële wijziging
07-05-2012

De looptijd voor de op 28-4-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,924 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
26-09-2013

Afkoop van € 361 miljoen door Leaseplan Corporation NV van de op 28 mei 2009 uitgegeven garantie van € 400 miljoen.

Spaarders Icesave
Nieuws
8-13 oktober 2008

Behandeling verzoek DNB bij rechtbank tot inwerking treden van een zogenaamde noodregeling voor Icesave. Op 13 oktober verklaart Rechtbank Amsterdam noodregeling van toepassing. Het depositogarantiestelsel treedt hiermee in werking.

Wijziging in de interventie
11-10-2008

Afspraak tussen Nederland en IJsland: Nederland leent IJsland ca. € 1,3 miljard voor het uitkeren van spaartegoeden via  het IJslandse garantiestelsel. Memorandum of Understanding (MoU)

Nieuws
begin oktober 2008

Nederlands bijkantoor Icesave van de IJslandse bank Landsbanki kan geen tegoeden meer betalen van spaarrekeningen.

Nieuws
25-12-2008

DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden waarvoor IJsland aansprakelijk is uit aan de Nederlandse depositohouders.

Nieuws
15-02-2009

DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden uit, waarvoor de Nederlandse Staat aansprakelijk is. Het gaat om spaartegoeden tussen  € 40.000 en € 100.000 + 10% eigen risico op het gedeelte tussen € 20.000 en € 40.000.

Achmea Hypotheek-bank NV
Wijziging in de interventie
23-10-2008

De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

Financiële wijziging
28-10-2009

Garantie afgegeven aan:
Achmea Hypotheekbank

Garantiebedrag:
€ 2,17 miljard

Looptijd / rente:
5/5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 2,165 miljard

Nieuws
17-12-2009

De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

Wijziging in de interventie
07-12-2009

De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
27-04-2010

Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

Nieuws
29-06-2010

De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
21-06-2010

De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

Wijziging in de interventie
01-01-2011

De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

Wijziging in de interventie
30-06-2011

De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

Financiële wijziging
21-12-2011

Afkoop van € 900 miljoen door Achmea van de in oktober 2009 uitgegeven garantie van € 2,17 miljard.

Financiële wijziging
02-03-2012

Afloop van de verlengde garantieregeling.

Wijziging in de interventie
03-11-2014

De looptijd van de op 28-10-2009 aan Achmea afgegeven garantie van € 2,17 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Legenda

Wijziging in de interventieWijziging in de interventie

Wijziging in de interventie

Gebeurtenis waarbij de aard van de interventie wijzigt, zoals de besluitvorming over de totstandkoming, wijziging of beëindiging van een interventie.

Wijziging in de interventie en de financiënWijziging in de interventie en de financiën

Wijziging in de interventie en de financiën

Gebeurtenis met zowel inhoudelijke als financiële gevolgen voor de interventie.

GecontroleerdGecontroleerd

Gecontroleerd

Periode (begrotingsjaar) waarover de minister van Financiën verantwoording heeft afgelegd aan de Tweede Kamer. De verantwoording over 2016 vindt plaats in mei 2017. Als een maatregel is beëindigd, dan is de achtergrond niet meer grijs gemarkeerd.

Financiële wijzigingFinanciële wijziging

Financiële wijziging

Gebeurtenis met financiële gevolgen voor de interventie, zoals een ontvangst of uitgave of een uitgifte of beëindiging van een garantie.

NieuwsNieuws

Nieuws

Een relevante gebeurtenis zonder financiële of inhoudelijk gevolgen voor de interventie.

Méér gebeurtenissenMéér gebeurtenissen

Méér gebeurtenissen

Op deze datum zijn er meer gebeurtenissen dan passen op de tijdbalk. Met dit icoon kunt u naar de maandweergave. Daarin worden alle gebeurtenissen getoond.