Begunstigden
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Begunstigden Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 00 48.2144 9.9501 5.8971 3.6001 2.3411 00 00 00 0 0
ING Bank NV 10.0001 20.8572 18.0842 13.2641 9.9051 4.2221 00 0 0 0 0 0 10.9051 10.8541 10.8551 6.1731 2.5311 00 0 0 0 0
AEGON 3.0001 2.0001 1.5001 00 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0
SNS REAAL 7501 5651 5651 5651 5651 3.8651 5651 5651 5651 0 0 0 5.5381 5.5391 5.3091 2.7461 2.7461 00 00 0 0 0
NIBC Bank NV 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 1.2901 6.4041 6.4041 4.8981 3.0041 1.2281 00 00 00 0 0
Propertize 0 0 0 0 0 5001 5001 5001 00 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
LeasePlan Corporation NV 00 00 00 00 00 0 0 0 00 0 0 1.4501 6.4851 5.0351 5.0351 1.3611 1.0001 00 00 00 0 0
Spaarders Icesave 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0
Achmea Hypotheek-bank NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1661 2.1651 1.5661 9661 9661 00 00 00 0 0
Totaal risico voor de Staat op31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Fortis / ABN AMRO

Over deze begunstigde

Bij de interventies rond de overname van de Nederlandse delen van Fortis is er sprake van verschillende begunstigden. Deze zijn opgenomen als subbegunstigden.

Fortis / Ageas

De interventie Fortis / ABN AMRO is van toepassing op Fortis. Op 3 oktober 2008 nam de Staat de Nederlandse delen over van bank-verzekeraar Fortis. De Staat heeft hiervoor € 16,8 miljard betaald aan Fortis (nu Ageas). Het betreft de volgende deelnemingen:

 • Fortis Bank Nederland (FBN, waaronder het belang in RFS Holdings, de holding waarin de Nederlandse delen van ABN AMRO waren ondergebracht);
 • FBN Preferred Investments;
 • Fortis Verzekeringen Nederland (het huidige ASR Nederland, zie ook het tabblad Voorwaarden);
 • Fortis Corporate Insurance.

FBN / ABN AMRO (ABN AMRO Group)

Fortis Bank Nederland en ABN AMRO beschouwen wij in dit overzicht als één begunstigde, omdat zij op 1 juli 2010 zijn gefuseerd binnen de ABN AMRO Group. De volgende interventies zijn van toepassing:

 • overname Fortis/ABN AMRO;
 • Garantiefaciliteit bancaire leningen.

Stand per 31-12-2008

Het totaalbedrag dat de Staat heeft uitgegeven aan FBN en ABN AMRO per 31 december 2008 bedraagt € 50.881 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen € 9.375 miljoen;
 • kortlopende leningen € 34.966 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings € 6.540 miljoen.

In 2008 waren geen garanties verleend aan FBN en ABN AMRO.

Stand per 31-12-2009

Het totaalbedrag dat is uitgegeven aan FBN en ABN AMRO per 31 december 2009 bedraagt € 18.315 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 7.825 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN door agiostorting: € 1.350 miljoen;
 • Mandatory Convertible Notes: € 2.600 miljoen.

Per 31 december 2009 was voor een bedrag van € 48.214 miljoen aan garanties verleend aan FBN en ABN AMRO. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende delen:

 • Capital Relief Instrument: € 32.611 miljoen;
 • Garantiefaciliteit bancaire leningen: € 15.603 miljoen.

Stand per 31-12-2010

Per 1 juli 2010 zijn FBN en ABN AMRO gefuseerd. Vanaf 2010 wordt daarom gesproken van ABN AMRO als begunstigde. Het totaalbedrag dat is uitgegeven aan ABN AMRO per 31 december 2010 bedraagt € 15.658 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 4.575 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN: €1.350 miljoen;
 • conversie Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal ABN AMRO: € 2.600 miljoen;
 • storting couponrente Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: € 103 miljoen;
 • herkapitalisatie ABN AMRO: € 490 miljoen.

Per 31 december 2010 was voor een bedrag van € 9.950 miljoen aan garanties verleend aan ABN AMRO. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende delen:

 • Counter Indemnity: € 950 miljoen;
 • Garantiefaciliteit bancaire leningen: € 9.000 miljoen.

Stand per 31-12-2011

Het totaalbedrag dat is uitgegeven aan ABN AMRO per 31 december 2011 bedraagt € 14.833 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 3.750 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN: € 1.350 miljoen;
 • conversie Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal ABN AMRO: € 2.600 miljoen;
 • storting couponrente Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: € 103 miljoen;
 • herkapitalisatie ABN AMRO: € 490 miljoen.

Een deel van het geïnvesteerde bedrag is bestemd voor financiering van de Z-share van RFS Holdings. In het kapitaalplan voor FBN en ABN AMRO was hiervoor een bedrag van € 2.220 miljoen geraamd.

Per 31 december 2011 was voor een bedrag van € 5.897 miljoen aan garanties verleend aan ABN AMRO. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende delen:

 • Counter Indemnity: € 950 miljoen;
 • Garantiefaciliteit bancaire leningen: € 4.947 miljoen.

Stand per 31-12-2012

Het totaalbedrag dat de Staat heeft uitgegeven aan ABN AMRO per 31 december 2012 bedraagt € 14.833 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 3.750 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN: € 1.350 miljoen;
 • conversie Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal ABN AMRO: € 2.600 miljoen;
 • storting couponrente Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: € 103 miljoen;
 • herkapitalisatie ABN AMRO: € 490 miljoen.

Een deel van het geïnvesteerde bedrag is bestemd voor financiering van de Z-share van RFS Holdings. In het kapitaalplan voor FBN en ABN AMRO was hiervoor een bedrag van € 2.220 miljoen geraamd.

Per 31 december 2012 was voor een bedrag van € 3.600 miljoen aan garanties verleend aan ABN AMRO. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende delen:

 • Counter Indemnity: € 950 miljoen;
 • Garantiefaciliteit bancaire leningen: € 2.650 miljoen.

Stand per 31-12-2013

Het totaalbedrag dat de Staat heeft uitgegeven aan ABN AMRO per 31 december 2013 bedraagt € 14.833 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 3.750 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN: € 1.350 miljoen;
 • conversie Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal ABN AMRO: € 2.600 miljoen;
 • storting couponrente Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: € 103 miljoen;
 • herkapitalisatie ABN AMRO: € 490 miljoen.

Een deel van het geïnvesteerde bedrag is bestemd voor financiering van de Z-share van RFS Holdings. In het kapitaalplan voor FBN en ABN AMRO was hiervoor een bedrag van € 2.220 miljoen geraamd.

Per 31 december 2013 was voor een bedrag van € 2.341 miljoen aan garanties verleend aan ABN AMRO. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende delen:

 • Counter Indemnity: € 950 miljoen;
 • Garantiefaciliteit bancaire leningen: € 1.391 miljoen.

Stand per 31-12-2014

Het totaalbedrag dat de Staat heeft uitgegeven aan ABN AMRO per 31 december 2014 bedraagt € 14.663 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 3.550 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN: € 1.350 miljoen;
 • conversie Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal ABN AMRO: € 2.600 miljoen;
 • storting couponrente Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: € 103 miljoen;
 • herkapitalisatie ABN AMRO: € 490 miljoen.

Een deel van het geïnvesteerde bedrag is bestemd voor financiering van de Z-share van RFS Holdings. In het kapitaalplan voor FBN en ABN AMRO was hiervoor een bedrag van € 2.220 miljoen geraamd.

Per 31 december 2014 waren er geen garanties verleend aan ABN AMRO. De Counter Indemnity ABN AMRO is per 27 september 2014 beëindigd. De Garantiefaciliteit bancaire leningen is december 2014 beëindigd.

Stand per 31-12-2015

Het totaalbedrag dat de Staat heeft uitgegeven aan ABN AMRO per 31 december 2015 bedraagt € 12.833 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 1.750 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN: € 1.350 miljoen;
 • conversie Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal ABN AMRO: € 2.600 miljoen;
 • storting couponrente Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: € 103 miljoen;
 • herkapitalisatie ABN AMRO: € 490 miljoen.

Een deel van het geïnvesteerde bedrag is bestemd voor financiering van de Z-share van RFS Holdings. In het kapitaalplan voor FBN en ABN AMRO was hiervoor een bedrag van € 2.220 miljoen geraamd.

Stand per 31-12-2016

Het totaalbedrag dat de Staat heeft uitgegeven aan ABN AMRO per 31 december 2016 bedraagt € 11.883 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

 • langlopende leningen: € 800 miljoen;
 • deelneming RFS Holdings: € 6.540 miljoen;
 • herkapitalisatie FBN: € 1.350 miljoen;
 • conversie Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal ABN AMRO: € 2.600 miljoen;
 • storting couponrente Mandatory Convertible Notes in aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: € 103 miljoen;
 • herkapitalisatie ABN AMRO: € 490 miljoen.

Een deel van het geïnvesteerde bedrag is bestemd voor financiering van de Z-share van RFS Holdings. In het kapitaalplan voor FBN en ABN AMRO was hiervoor een bedrag van € 2.220 miljoen geraamd.

RFS Holdings

De overname van Fortis/ABN AMRO is van toepassing op RFS Holdings. In 2007 nam een consortium van Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Banco Santander ABN AMRO over. Hiertoe hebben zij een vennootschap opgericht, RFS Holdings. Afspraken tussen de consortiumpartners over de verdeling van ABN AMRO zijn vastgelegd in het Consortium Shareholders Agreement (CSA). Op 24 december 2008 heeft de Staat de aandelen van Fortis Bank Nederland in RFS Holdings overgenomen. Daarmee is de Staat toegetreden tot het CSA in de plaats van FBN.

Per 1 april 2010 gelden de afspraken van het Restated Consortium Shareholders Agreement (RCSA). Hierin is opgenomen dat de consortiumpartners tot aan de volledige liquidatie van de Z-share (zie begrippenlijst). Hierin zijn de onderdelen van ABN AMRO in ondergebracht die bij de overname in 2007 niet aan een van de consortiumpartners waren toegewezen.

Op 30 maart 2010 doet de Staat een tijdelijke storting van € -220 miljoen in het aandelenkapitaal van RFS Holdings. Na afwikkeling van de Z-share ontvangt de Staat een deel van de tijdelijke kapitaalverstrekking terug in de vorm van dividend. De hoogte van het dividend is afhankelijk van het financiële resultaat bij de afwikkeling van de Z-share-onderdelen. 

In 2011 heeft de Staat € 16 miljoen ontvangen als terugbetaling van het tijdelijke kapitaal van RFS Holdings. Hierover hebben de aandeelhouders van RFS Holdings op 16 december 2011 besloten. Na deze terugbetaling heeft de Staat per 31 december 2013 nog € 204 miljoen aan tijdelijk kapitaal uitstaan bij RFS Holdings.

In 2014 is er een kapitaaltekort ontstaan bij de nog in RFS ondergebrachte N-share, vanwege de invoering van de Europese verordening voor kapitaaleisen (Capital requirements regulation). ABN AMRO is aangesproken om dit kapitaaltekort te financieren.

Santander/RBS

De interventie Fortis/ABN AMRO is van toepassing op Santander/RBS. Op 24 december 2008 heeft de Staat de aandelen van Fortis Bank Nederland in RFS Holdings overgenomen. In 2007 nam een consortium van Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Banco Santander ABN AMRO over. Hiertoe hebben zij een vennootschap opgericht, RFS Holdings. Afspraken tussen de consortiumpartners over de verdeling van ABN AMRO zijn vastgelegd in het CSA. Op basis van de afspraken in het CSA betaalt de Staat op 30 maart 2010 een bedrag van € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen.

Ontvangsten Staat verkoop deelnemingen

Bij de overname van Fortis/ABN AMRO is de Staat ook begunstigde. De Staat heeft in het kader van de redding van de Nederlandse delen van Fortis een aandelenbelang genomen in verschillende deelnemingen. Op het moment dat een deelneming door de Staat wordt verkocht resulteert dit in ontvangsten voor de Staat. Zo heeft de Staat op 22 juli 2009 verzekeraar Fortis Corporate Insurance verkocht voor € 350 miljoen aan de Britse verzekeraar Amlin Plc.

In onderstaande tabellen zijn de ontvangsten uit de verkoop van aandelen ABN AMRO en ASR opgenomen.

Ontvangsten verkoop certificaten van aandelen ABN AMRO
Datum verkoop Percentage certificaten
van aandelen ABN AMRO
Ontvangst
20 november 2015 23% € 3.828 miljoen
17 november 2016 7% € 1.326 miljoen
28 juni 2017 7% € 1.479 miljoen
15 september 2017 7% € 1.528 miljoen
Totaal 44% € 8.161 miljoen

Ontvangst verkoop aandelen ASR
Datum verkoop Percentage aandelen ASR Ontvangst
10 juni 2016 36,30% € 1.057 miljoen
13 januari 2017 13,60% € 452 miljoen
5 april 2017 13,30% € 515 miljoen
13 juni 2017 16,70% € 725 miljoen
14 september 2017 20,10% € 1.018 miljoen
Totaal 100% € 3.767 miljoen