Begunstigden
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Begunstigden Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 00 48.2144 9.9501 5.8971 3.6001 2.3411 00 00 00 0 0
ING Bank NV 10.0001 20.8572 18.0842 13.2641 9.9051 4.2221 00 0 0 0 0 0 10.9051 10.8541 10.8551 6.1731 2.5311 00 0 0 0 0
AEGON 3.0001 2.0001 1.5001 00 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0
SNS REAAL 7501 5651 5651 5651 5651 3.8651 5651 5651 5651 0 0 0 5.5381 5.5391 5.3091 2.7461 2.7461 00 00 0 0 0
NIBC Bank NV 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 1.2901 6.4041 6.4041 4.8981 3.0041 1.2281 00 00 00 0 0
Propertize 0 0 0 0 0 5001 5001 5001 00 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
LeasePlan Corporation NV 00 00 00 00 00 0 0 0 00 0 0 1.4501 6.4851 5.0351 5.0351 1.3611 1.0001 00 00 00 0 0
Spaarders Icesave 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0
Achmea Hypotheek-bank NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1661 2.1651 1.5661 9661 9661 00 00 00 0 0
Totaal risico voor de Staat op31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

ING Bank NV

Over deze begunstigde

De ING Bank NV is door drie interventies begunstigd.

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

Op 10 oktober 2008 heeft de Staat een kapitaalverstrekkingsfaciliteit gecreëerd waarvoor de minister van Financiën maximaal 20 miljard euro heeft gereserveerd. ING Bank NV heeft deze mogelijkheid gebruikt om te voldoen aan de kapitaaleisen van de toezichthouder DNB. ING Bank NV heeft in 2008 uit deze faciliteit een bedrag van 10 miljard euro geleend. Tot en met 2012 is 9 miljard euro door ING terugbetaald aan de Staat, waarvan 7 miljard euro als hoofdsom en meer dan 2 miljard euro aan rente en premies. Er resteerde eind 2012 nog  4,5 miljard euro (3 miljard euro aan kapitaal plus 1,5 miljard euro aan premie). ING heeft met de Staat in november 2012 afgesproken de betalingen van deze 4,5 miljard euro verspreid over de periode 2012-2015 te doen in bedragen van 1,125 miljard euro per jaar(1) .  Hiervoor was goedkeuring gekregen van de Europese Commissie. ING heeft in november 2012 en november 2013  een bedrag van 1,125 miljard euro aan de Nederlandse Staat betaald. In maart 2014 is een bedrag van 1,225 miljard euro betaald.
Nadat ING de asset quality review en de stresstest van de Europese Centrale Bank in 2014 goed had doorstaan is ING het traject gestart om het laatste bedrag in plaats van in mei 2015, vervroegd  in 2014 aan de Staat terug te betalen, mits de toezichthouder hiervoor toestemming zou verlenen. Nadat deze toestemming was verkregen van De Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank heeft ING op 7 november 2014 de resterende 1,025 miljard euro aan staatssteun terugbetaald. Daarmee komt het totale bedrag dat voor de kernkapitaaleffecten aan de Nederlandse staat is terugbetaald uit op 13,5 miljard euro, bestaande uit de hoofdsom van 10 miljard euro en 3,5 miljard euro aan rente en premies. Dit levert de Staat een gemiddeld bruto-rendement op jaarbasis op van 12,7%. Dit rendement voldoet aan  de eis van minimaal 10% rendement, die de Europese Commissie in 2009 aan deze staatssteun had gesteld. Indien het rendement onder de 10% zou zijn uitgekomen, dan had de Staat de kapitaalinjectie opnieuw moeten aanmelden bij de Europese Commissie (“hernotificeren”).

Meer over de kapitaalverstrekkingsfaciliteit.

Garantiefaciliteit Bancaire Leningen

Op 23 oktober 2008 heeft de Staat zich voor 200 miljard euro garant gesteld voor interbancaire leningen.  ING Bank NV heeft deze mogelijkheid gebruikt om de kredietverlening te waarborgen. ING Bank NV heeft het geboden garantiebedrag van 12 miljard euro voor 91 procent benut. 
De aflooptermijn van de garantiefaciliteit wordt bepaald door de duur van de verstrekte garanties. Financiële instellingen kunnen sinds 1 januari 2011 hun leningen vervroegd terugkopen. Op 2 december 2014 zijn de laatste gegarandeerde leningen afgelost en staat een bedrag van 0 euro open. De garantiefaciliteit bancaire leningen is daarmee afgesloten.

Meer over de garantiefaciliteit bancaire leningen.

Back-upfaciliteit ING

Op 26 januari 2009 heeft de Staat voor 80% het risico overgenomen van een deel van de Amerikaanse hypothekenportefeuille van ING om de kapitaalpositie van ING te versterken. De waarde van deze hypothekenportefeuille werd gesteld op 21,5 miljard euro. Op 6 februari 2014 deelde minister van Financiën mee dat de hypothekenportefeuille in drie veilingen was verkocht. De back- upfaciliteit leverde voor de Staat een positief resultaat op van 1,41 miljard euro.

Meer over de back-upfaciliteit.

  1. Brief minister aan Tweede Kamer, nr. FIN/2012/732M, 19 november 2012.