Begunstigden
Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Begunstigden Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 0 0 00 48.2144 9.9501 5.8971 3.6001 2.3411 00 00 0 0
ING Bank NV 10.0001 20.8572 18.0842 13.2641 9.9051 4.2221 00 0 0 0 0 10.9051 10.8541 10.8551 6.1731 2.5311 00 0 0 0
AEGON 3.0001 2.0001 1.5001 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0
SNS REAAL 7501 5651 5651 5651 5651 3.8651 5651 5651 0 0 0 5.5381 5.5391 5.3091 2.7461 2.7461 00 00 0 0
NIBC Bank NV 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 1.2901 6.4041 6.4041 4.8981 3.0041 1.2281 00 00 0 0
Propertize 0 0 0 0 0 5001 5001 5001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 0 0
LeasePlan Corporation NV 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 1.4501 6.4851 5.0351 5.0351 1.3611 1.0001 00 00 0 0
Spaarders Icesave 1.2401 1.4831 1.5311 1.1291 8671 8121 2001 1451 0 0 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0
Achmea Hypotheek-bank NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1661 2.1651 1.5661 9661 9661 00 00 0 0
Totaal risico voor de Staat op31-12-2015
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623
miljoen €

SNS REAAL

Over deze begunstigde

Bij de interventies rond SNS REAAL kunnen twee verschillende begunstigden worden onderscheiden: SNS REAAL en Propertize.

SNS REAAL is door drie interventies begunstigd.

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

Op 10 oktober 2008 heeft de Staat een kapitaalverstrekkingsfaciliteit gecreëerd waarvoor de minister van Financiën maximaal 20 miljard euro heeft gereserveerd. SNS REAAL heeft van deze mogelijkheid gebruikt om te voldoen aan de kapitaaleisen van de toezichthouder DNB. SNS REAAL heeft een bedrag van 750 miljoen euro geleend, waarvan per 31 december 2013 185 miljoen euro is afgelost. De Staat heeft de resterende vordering van 565 miljoen euro op SNS REAAL na nationalisatie met terugwerkende kracht gewaardeerd op 0 euro.

Meer over de kapitaalverstrekkingsfaciliteit.

Garantiefaciliteit Bancaire Leningen

Op 23 oktober 2008 heeft de Staat zich voor 200 miljard euro garant gesteld voor interbancaire leningen.  SNS Bank NV heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt ter waarborging van de kredietverlening. SNS Bank NV heeft het geboden garantiebedrag van 5,5 miljard euro volledig benut.

De aflooptermijn van de garantiefaciliteit wordt bepaald door de duur van de verstrekte garanties. Financiële instellingen kunnen sinds 1 januari 2011 hun leningen vervroegd terugkopen. Op 2 december 2014 zijn de laatste gegarandeerde leningen afgelost en staat een bedrag van 0 euro open. De garantiefaciliteit bancaire leningen is daarmee afgesloten.

Meer over de garantiefaciliteit bancaire leningen.

Nationalisatie SNS REAAL

Op 1 februari 2013 nationaliseerde de Staat bank-verzekeraar SNS REAAL. De Staat heeft SNS REAAL genationaliseerd. Dit gebeurde via een onteigening op grond van artikel 6:2 en 6:4 van de Wet op het financieel toezicht. De minister heeft de houders van onteigende aandelen en schulden een aanbod tot schadeloosstelling van 0 euro gedaan. 

De Staat heeft na nationalisatie SNS REAAL geherkapitaliseerd voor 2,2 miljard euro en een lening verstrekt van 1,1 miljard euro. Daarnaast is eind 2013 de vastgoedtak van SNS REAAL losgekoppeld. Deze tak ging zelfstandig verder onder de naam Propertize.

Op 30 juni 2015 is verzekeraar VIVAT (voorheen REAAL) voor 1 euro  verkocht aan de Chinese verzekeraar Anbang.

Op 30 september 2015 is SNS Bank losgekoppeld van SNS REAAL Holding en onder de nieuwe holding SNS Holding geplaatst.

Op 28 juni 2016 heeft de minister van Financiën met het Amerikaanse consortium Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities een overeenkomst afgesloten tot verkoop van Propertize. De Staat ontvangt bruto 893,3 miljoen euro. Op 27 september 2016 is de verkoop afgerond.

Meer over de Nationalisatie SNS REAAL.