Begunstigden

 • Fortis / ABN AMRO Gecontroleerd from 03-10-2008 to 31-12-2016
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 67.681garanties: 0miljoen €
   • 03-10-2008

    De Nederlandse Staat neemt deel in en verstrekt leningen aan de Nederlandse delen van Fortis/ABN AMRO. De Staat betaalt € 16,8 miljard voor de aandelen en verstrekt leningen voor een bedrag van circa € 51 miljard aan FBN.

   • 23-10-2008

    De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

   • 24-12-2008

    De Staat neemt het aandelenbelang van 33,8% in RFS Holdings BV over van FBN, gefinancierd door aflossing op de langlopende leningen. De Staat betaalt een bedrag van € 6,54 miljard.

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 34.765garanties: 48.214miljoen €
   • 06-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 5 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 5 miljard

   • 29-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 0,15 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,15 miljard

   • 06-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 0,2 miljard

    Looptijd / rente:
    2 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,2 miljard

   • 11-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 2,5 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,5 miljard

   • 19-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 6,5 miljard

    Looptijd / rente:
    CP1 max. 1 jaar

    Uitgegeven bedrag:
    € 6,384 miljard

    1. CP = Commercial Paper

   • 05-06-2009

    Garanties afgegeven aan: FBN

    1. Garantiebedrag:
     € 0,053 miljard
      
     Looptijd / rente:
     1,5 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 0,053 miljard
      
    2. Garantiebedrag:
     € 0,15 miljard

     Looptijd / rente:
     2 jaar variabel

     Uitgegeven bedrag:
     € 0,15 miljard
   • 08-06-2009

    Garanties afgegeven aan: FBN

    1. Garantiebedrag:
     € 1 miljard
      
     Looptijd / rente:
     2 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 1 miljard
      
    2. Garantiebedrag:
     € 0,1 miljard
      
     Looptijd / rente:
     1,5 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 0,1 miljard
      
    3. Garantiebedrag:
     € 0,2 miljard
      
     Looptijd / rente:
     1,5 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 0,2 miljard
   • 26-06-2009

    De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 2,5 miljard.

   • 02-07-2009

    De Minister van Financiën meldt dat Fortis Bank Nederland de kortlopende leningen heeft afgelost.

   • 22-07-2009

    De deelneming Fortis Corporate Insurance (FCI) wordt verkocht voor een bedrag van € 350 miljoen aan de Britse verzekeraar Amlin Plc. 

   • 30-07-2009

    De Staat verleent een garantie aan ABN AMRO. Het betreft een Capital Relief Instrument  waarbij de Staat het kredietrisico op een  hypothekenportefeuille overneemt van ABN AMRO ter waarde van € 32,8 miljard. De garantie is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 30-07-2009

    De staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van een converteerbare lening (Mandatory Convertible Note) ter waarde van € 800 miljoen. De converteerbare lening is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO

   • 02-09-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 3 miljard

    Looptijd / rente:
    CP max. 1 jaar

    Uitgegeven bedrag:
    € 3 miljard

   • 20-10-2009

    Akkoord op hoofdlijnen met Deutsche Bank over de overname van ABN AMRO-onderdelen op last van EU-mededingsregels (EC-remedy). Rapport Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 - 2010, 31 789 nr.30.

   • 19-11-2009

    De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 4,4 miljard. 

   • 03-12-2009

    De Algemene Rekenkamer publiceert haar onderzoek naar de verkoop  van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy.

   • 17-12-2009

    Tweede Kamer stemt in met verkoop van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy. Hiermee wordt integratie tussen FBN en ABN AMRO mogelijk.

   • 23-12-2009

    De Staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van twee converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) met een gezamenlijke waarde van € 1.800 miljoen. De converteerbare leningen zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 24-12-2009

    De Staat stort € 1,35 miljard op het aandelenkapitaal van FBN. Het betreft een agiostorting, gefinancierd door aflossing op langlopende leningen. De versterking van het kapitaal van FBN is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 32.546garanties: 9.950miljoen €
   • 31-12-2009

    Beëindiging stand-byfaciliteit kortlopende financieringen voor FBN.

   • 13-01-2010

    ABN AMRO II (N-share) krijgt een banklicentie.

   • 19-01-2010

    Goedkeuring nieuw beloningsbeleid ABN AMRO door de Staat als aandeelhouder.

   • 06-02-2010

    ABN AMRO II (N-share) wordt juridisch afgezonderd van ABN AMRO Holding. De naam ABN AMRO II verandert in ABN AMRO bank NV.

   • 05-03-2010

    De Staat betaalt € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen in RFS Holdings in het kader van de afrekening tussen de consortiumpartners. De Staat verstrekt tijdelijk kapitaal aan RFS Holdings voor een bedrag van € 220 miljoen. Deze transacties zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 01-04-2010
    • Voltooiing van de EC remedy door levering van de verkochte ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank. 
    • De Staat verstrekt een Counter Indemnity (garantie) van € 950 miljoen aan ABN AMRO.
    • ABN AMRO Bank (het grootste deel van de voormalige N-share) wordt uit RFS Holdings gehaald en ondergebracht in de ABN AMRO Group .
    • Het volledige staatsbelang in FBN wordt ondergebracht in de ABN AMRO Group.
    • De Mandatory Convertible Notes ter waarde van € 2,6 miljard converteren in gewone aandelen ABN AMRO.
   • 17-06-2010

    De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij als aandeelhouder van ASR Nederland een nieuw en duurzaam beloningsbeleid voor de raad van bestuur heeft vastgesteld.

   • 30-06-2010

    De Staat stort € 490 miljoen op het aandelenkapitaal van ABN AMRO. De versterking van het kapitaal van ABN AMRO is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 01-07-2010
    • Juridische samenvoeging ABN AMRO Bank en FBN onder de naam ABN AMRO Bank.
    • Omzetting preferente aandelen FBN in bezit van FBN Preferred Investments in preferente aandelen ABN AMRO Group. FBN Preferred Investments is omgedoopt in ABN AMRO Preferred Investments.
      
   • 30-07-2010

    Verlenging onderzoek Europese Commissie naar staatssteun ABN AMRO.

   • 31-10-2010

    De garantie aan ABN AMRO door middel van het  Capital Relief Instrument wordt beëindigd. De garantie was onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 31-12-2010

    Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings van 33,8% naar 1,2505%.

   • 30-12-2010

    De staat ontvangt couponrente voor de verstrekte converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) en voegt deze toe aan het eigen vermogen van ABN AMRO.

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 31.705garanties: 5.897miljoen €
   • 05-04-2011

    De Europese Commissie geeft onder voorwaarden toestemming voor een pakket steunmaatregelen en het herstructureringsplan voor de ABN AMRO Group.

   • 27-04-2011

    Afkoop van € 2,703 miljard door Fortis Bank Nederland van de in maart 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 15-07-2011

    Oprichting Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen NL Financial Investments (NLFI). Opdracht: namens de Staat uitoefenen van de aandeelhoudersrechten in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V. en twee kleinere vennootschappen.

   • 29-09-2011

    De aandelen ABN AMRO Group, ASR Nederland en ABN AMRO Preferred Investments worden overgedragen aan NLFI en gecertificeerd. 

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 31.705garanties: 3.600miljoen €
   • 09-03-2012

    In Annual Report 2011 stelt ABN AMRO Group voor:

    • over 2011 wordt een dividend uitgekeerd van € 250 miljoen op de gewone aandelen;
    • € 13 miljoen dividend wordt uitgekeerd op de preferente aandelen A.
      
   • 28-06-2012

    ABN AMRO betaalt € 400 miljoen aan Ageas als onderdeel van de schikking van de juridische geschillen die waren ontstaan bij de overname van de Nederlandse delen van Fortis door de Staat op 3 oktober 2008.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 31.705garanties: 2.341miljoen €
   • Maart 2013

    ASR betaalt € 88 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

   • Maart 2013

    ABN AMRO betaalt € 250 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

   • 30-05-2013

    Afkoop van € 1.233 miljoen door ABN AMRO van de op 11 mei 2009 uitgegeven garantie van € 2,5 miljard.

   • 16-08-2013

    Afkoop van 26 miljoen euro door ABN AMRO van de op 29 april 2009 uitgegeven garantie van € 150 miljoen.

   • 23-08-2013

    Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 31.505garanties: 0miljoen €
   • 27-09-2014

    Beëindiging Counter Indemnity ABN AMRO

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 25.877garanties: 0miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 22.544garanties: 0miljoen €
   • 17-11-2016

    Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengt bedraagt € 1.326 miljoen

  • 2017
   • 13-01-2017

    Staat verkoopt 13,6% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 452 miljoen

   • 13-06-2017

    Staat verkoopt 16,7% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 725 miljoen.

   • 28-06-2017

    Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.479 miljoen.

   • 15-09-2017

    Staat verkoopt 7% van de certificaten van de aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.528 miljoen.

   • 14-09-2017

    Staat verkoopt 20,1% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 1.018 miljoen.

  • Fortis SA / AgeasGecontroleerd from 03-10-2008 to 31-12-2016
   • 2008
    • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 16.800garanties: miljoen €
    • 03-10-2008

     De Nederlandse Staat neemt deel in en verstrekt leningen aan de Nederlandse delen van Fortis/ABN AMRO. De Staat betaalt € 16,8 miljard voor de aandelen en verstrekt leningen voor een bedrag van circa € 51 miljard aan FBN.

   • 2009
    • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 16.800garanties: miljoen €
   • 2010
    • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 16.800garanties: miljoen €
   • 2011
    • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 16.800garanties: miljoen €
   • 2012
    • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 16.800garanties: miljoen €
    • 28-06-2012

     ABN AMRO betaalt € 400 miljoen aan Ageas als onderdeel van de schikking van de juridische geschillen die waren ontstaan bij de overname van de Nederlandse delen van Fortis door de Staat op 3 oktober 2008.

   • 2013
    • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 16.800garanties: miljoen €
   • 2014
    • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 16.800garanties: miljoen €
   • 2015
    • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 16.800garanties: miljoen €
   • 2016
    • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 16.800garanties: miljoen €
  • FBN / ABN AMROGecontroleerd from 03-10-2008 to 31-12-2016
   • 2008
    • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 50.881garanties: miljoen €
    • 03-10-2008

     De Nederlandse Staat neemt deel in en verstrekt leningen aan de Nederlandse delen van Fortis/ABN AMRO. De Staat betaalt € 16,8 miljard voor de aandelen en verstrekt leningen voor een bedrag van circa € 51 miljard aan FBN.

    • 23-10-2008

     De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

    • 24-12-2008

     De Staat neemt het aandelenbelang van 33,8% in RFS Holdings BV over van FBN, gefinancierd door aflossing op de langlopende leningen. De Staat betaalt een bedrag van € 6,54 miljard.

   • 2009
    • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 18.315garanties: 48.214miljoen €
    • 06-04-2009

     Garantie afgegeven aan:
     FBN

     Garantiebedrag:
     € 5 miljard

     Looptijd / rente:
     3 jaar vast

     Uitgegeven bedrag:
     € 5 miljard

    • 29-04-2009

     Garantie afgegeven aan:
     FBN

     Garantiebedrag:
     € 0,15 miljard

     Looptijd / rente:
     5 jaar variabel

     Uitgegeven bedrag:
     € 0,15 miljard

    • 06-05-2009

     Garantie afgegeven aan:
     FBN

     Garantiebedrag:
     € 0,2 miljard

     Looptijd / rente:
     2 jaar variabel

     Uitgegeven bedrag:
     € 0,2 miljard

    • 11-05-2009

     Garantie afgegeven aan:
     FBN

     Garantiebedrag:
     € 2,5 miljard

     Looptijd / rente:
     5 jaar vast

     Uitgegeven bedrag:
     € 2,5 miljard

    • 19-05-2009

     Garantie afgegeven aan:
     FBN

     Garantiebedrag:
     € 6,5 miljard

     Looptijd / rente:
     CP1 max. 1 jaar

     Uitgegeven bedrag:
     € 6,384 miljard

     1. CP = Commercial Paper

    • 05-06-2009

     Garanties afgegeven aan: FBN

     1. Garantiebedrag:
      € 0,053 miljard
       
      Looptijd / rente:
      1,5 jaar variabel
       
      Uitgegeven bedrag:
      € 0,053 miljard
       
     2. Garantiebedrag:
      € 0,15 miljard

      Looptijd / rente:
      2 jaar variabel

      Uitgegeven bedrag:
      € 0,15 miljard
    • 08-06-2009

     Garanties afgegeven aan: FBN

     1. Garantiebedrag:
      € 1 miljard
       
      Looptijd / rente:
      2 jaar variabel
       
      Uitgegeven bedrag:
      € 1 miljard
       
     2. Garantiebedrag:
      € 0,1 miljard
       
      Looptijd / rente:
      1,5 jaar variabel
       
      Uitgegeven bedrag:
      € 0,1 miljard
       
     3. Garantiebedrag:
      € 0,2 miljard
       
      Looptijd / rente:
      1,5 jaar variabel
       
      Uitgegeven bedrag:
      € 0,2 miljard
    • 26-06-2009

     De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 2,5 miljard.

    • 02-07-2009

     De Minister van Financiën meldt dat Fortis Bank Nederland de kortlopende leningen heeft afgelost.

    • 22-07-2009

     De deelneming Fortis Corporate Insurance (FCI) wordt verkocht voor een bedrag van € 350 miljoen aan de Britse verzekeraar Amlin Plc. 

    • 30-07-2009

     De Staat verleent een garantie aan ABN AMRO. Het betreft een Capital Relief Instrument  waarbij de Staat het kredietrisico op een  hypothekenportefeuille overneemt van ABN AMRO ter waarde van € 32,8 miljard. De garantie is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 30-07-2009

     De staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van een converteerbare lening (Mandatory Convertible Note) ter waarde van € 800 miljoen. De converteerbare lening is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO

    • 02-09-2009

     Garantie afgegeven aan:
     FBN

     Garantiebedrag:
     € 3 miljard

     Looptijd / rente:
     CP max. 1 jaar

     Uitgegeven bedrag:
     € 3 miljard

    • 20-10-2009

     Akkoord op hoofdlijnen met Deutsche Bank over de overname van ABN AMRO-onderdelen op last van EU-mededingsregels (EC-remedy). Rapport Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 - 2010, 31 789 nr.30.

    • 19-11-2009

     De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 4,4 miljard. 

    • 03-12-2009

     De Algemene Rekenkamer publiceert haar onderzoek naar de verkoop  van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy.

    • 17-12-2009

     Tweede Kamer stemt in met verkoop van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy. Hiermee wordt integratie tussen FBN en ABN AMRO mogelijk.

    • 23-12-2009

     De Staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van twee converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) met een gezamenlijke waarde van € 1.800 miljoen. De converteerbare leningen zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 24-12-2009

     De Staat stort € 1,35 miljard op het aandelenkapitaal van FBN. Het betreft een agiostorting, gefinancierd door aflossing op langlopende leningen. De versterking van het kapitaal van FBN is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 2010
    • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 15.658garanties: 9.950miljoen €
    • 31-12-2009

     Beëindiging stand-byfaciliteit kortlopende financieringen voor FBN.

    • 13-01-2010

     ABN AMRO II (N-share) krijgt een banklicentie.

    • 19-01-2010

     Goedkeuring nieuw beloningsbeleid ABN AMRO door de Staat als aandeelhouder.

    • 06-02-2010

     ABN AMRO II (N-share) wordt juridisch afgezonderd van ABN AMRO Holding. De naam ABN AMRO II verandert in ABN AMRO bank NV.

    • 05-03-2010

     De Staat betaalt € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen in RFS Holdings in het kader van de afrekening tussen de consortiumpartners. De Staat verstrekt tijdelijk kapitaal aan RFS Holdings voor een bedrag van € 220 miljoen. Deze transacties zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 01-04-2010
     • Voltooiing van de EC remedy door levering van de verkochte ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank. 
     • De Staat verstrekt een Counter Indemnity (garantie) van € 950 miljoen aan ABN AMRO.
     • ABN AMRO Bank (het grootste deel van de voormalige N-share) wordt uit RFS Holdings gehaald en ondergebracht in de ABN AMRO Group .
     • Het volledige staatsbelang in FBN wordt ondergebracht in de ABN AMRO Group.
     • De Mandatory Convertible Notes ter waarde van € 2,6 miljard converteren in gewone aandelen ABN AMRO.
    • 17-06-2010

     De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij als aandeelhouder van ASR Nederland een nieuw en duurzaam beloningsbeleid voor de raad van bestuur heeft vastgesteld.

    • 22-06-2010

     Onder de op 19-5-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 6,5 miljard zijn in de periode 28-8-2009 t/m 22-6-2010 de leningen verstreken. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

    • 30-06-2010

     De Staat stort € 490 miljoen op het aandelenkapitaal van ABN AMRO. De versterking van het kapitaal van ABN AMRO is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 01-07-2010
     • Juridische samenvoeging ABN AMRO Bank en FBN onder de naam ABN AMRO Bank.
     • Omzetting preferente aandelen FBN in bezit van FBN Preferred Investments in preferente aandelen ABN AMRO Group. FBN Preferred Investments is omgedoopt in ABN AMRO Preferred Investments.
       
    • 30-07-2010

     Verlenging onderzoek Europese Commissie naar staatssteun ABN AMRO.

    • 15-09-2010

     Onder de op 9-2-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 3,0 miljard zijn in de periode 8-9-2010 t/m 15-9-2010 de leningen verstreken. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten

    • 31-10-2010

     De garantie aan ABN AMRO door middel van het  Capital Relief Instrument wordt beëindigd. De garantie was onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 11-12-2010

     De looptijd voor de op 5-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 53 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

    • 15-12-2010

     De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 200 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

      

    • 15-12-2010

     De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 100 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

      

    • 30-12-2010

     De staat ontvangt couponrente voor de verstrekte converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) en voegt deze toe aan het eigen vermogen van ABN AMRO.

   • 2011
    • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 14.833garanties: 5.897miljoen €
    • 05-04-2011

     De Europese Commissie geeft onder voorwaarden toestemming voor een pakket steunmaatregelen en het herstructureringsplan voor de ABN AMRO Group.

    • 27-04-2011

     Afkoop van € 2,703 miljard door Fortis Bank Nederland van de in maart 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

    • 09-05-2011

     De looptijd voor de op 6-5-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 200 miljoen verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

    • 10-06-2011

     De looptijd voor de op 5-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 150 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

      

    • 15-06-2011

     De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 1 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
      

    • 30-06-2011

     De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

   • 2012
    • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 14.833garanties: 3.600miljoen €
    • 09-03-2012

     In Annual Report 2011 stelt ABN AMRO Group voor:

     • over 2011 wordt een dividend uitgekeerd van € 250 miljoen op de gewone aandelen;
     • € 13 miljoen dividend wordt uitgekeerd op de preferente aandelen A.
       
    • 17-04-2012

     Onder de op 5-4-2009 en 14-4-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 5,0 miljard is een lening van € 2,297 miljard verstreken. De overige € 2,703 miljard is op 27-4-2011 terruggekocht.

   • 2013
    • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 14.833garanties: 2.341miljoen €
   • 2014
    • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 14.633garanties: 0miljoen €
   • 2015
    • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 12.833garanties: 0miljoen €
   • 2016
    • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 11.883garanties: miljoen €
  • RFSGecontroleerd from 03-10-2008 to 31-12-2016
   • 2008
    • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: garanties: miljoen €
    • 03-10-2008

     De Nederlandse Staat neemt deel in en verstrekt leningen aan de Nederlandse delen van Fortis/ABN AMRO. De Staat betaalt € 16,8 miljard voor de aandelen en verstrekt leningen voor een bedrag van circa € 51 miljard aan FBN.

    • 24-12-2008

     De Staat neemt het aandelenbelang van 33,8% in RFS Holdings BV over van FBN, gefinancierd door aflossing op de langlopende leningen. De Staat betaalt een bedrag van € 6,54 miljard.

   • 2009
    • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: garanties: miljoen €
    • 26-06-2009

     De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 2,5 miljard.

    • 30-07-2009

     De Staat verleent een garantie aan ABN AMRO. Het betreft een Capital Relief Instrument  waarbij de Staat het kredietrisico op een  hypothekenportefeuille overneemt van ABN AMRO ter waarde van € 32,8 miljard. De garantie is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 30-07-2009

     De staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van een converteerbare lening (Mandatory Convertible Note) ter waarde van € 800 miljoen. De converteerbare lening is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO

    • 20-10-2009

     Akkoord op hoofdlijnen met Deutsche Bank over de overname van ABN AMRO-onderdelen op last van EU-mededingsregels (EC-remedy). Rapport Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 - 2010, 31 789 nr.30.

    • 19-11-2009

     De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 4,4 miljard. 

    • 03-12-2009

     De Algemene Rekenkamer publiceert haar onderzoek naar de verkoop  van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy.

    • 17-12-2009

     Tweede Kamer stemt in met verkoop van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy. Hiermee wordt integratie tussen FBN en ABN AMRO mogelijk.

    • 23-12-2009

     De Staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van twee converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) met een gezamenlijke waarde van € 1.800 miljoen. De converteerbare leningen zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 2010
    • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 220garanties: miljoen €
    • 13-01-2010

     ABN AMRO II (N-share) krijgt een banklicentie.

    • 19-01-2010

     Goedkeuring nieuw beloningsbeleid ABN AMRO door de Staat als aandeelhouder.

    • 06-02-2010

     ABN AMRO II (N-share) wordt juridisch afgezonderd van ABN AMRO Holding. De naam ABN AMRO II verandert in ABN AMRO bank NV.

    • 05-03-2010

     De Staat betaalt € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen in RFS Holdings in het kader van de afrekening tussen de consortiumpartners. De Staat verstrekt tijdelijk kapitaal aan RFS Holdings voor een bedrag van € 220 miljoen. Deze transacties zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 01-04-2010
     • Voltooiing van de EC remedy door levering van de verkochte ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank. 
     • De Staat verstrekt een Counter Indemnity (garantie) van € 950 miljoen aan ABN AMRO.
     • ABN AMRO Bank (het grootste deel van de voormalige N-share) wordt uit RFS Holdings gehaald en ondergebracht in de ABN AMRO Group .
     • Het volledige staatsbelang in FBN wordt ondergebracht in de ABN AMRO Group.
     • De Mandatory Convertible Notes ter waarde van € 2,6 miljard converteren in gewone aandelen ABN AMRO.
    • 30-07-2010

     Verlenging onderzoek Europese Commissie naar staatssteun ABN AMRO.

    • 31-12-2010

     Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings van 33,8% naar 1,2505%.

   • 2011
    • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 204garanties: miljoen €
    • 05-04-2011

     De Europese Commissie geeft onder voorwaarden toestemming voor een pakket steunmaatregelen en het herstructureringsplan voor de ABN AMRO Group.

   • 2012
    • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 204garanties: miljoen €
   • 2013
    • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 204garanties: miljoen €
   • 2014
    • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 204garanties: miljoen €
   • 2015
    • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 204garanties: miljoen €
   • 2016
    • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 204garanties: miljoen €
  • Santander / RBSGecontroleerd from 03-10-2008 to 31-12-2016
   • 2008
    • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 0garanties: miljoen €
    • 24-12-2008

     De Staat neemt het aandelenbelang van 33,8% in RFS Holdings BV over van FBN, gefinancierd door aflossing op de langlopende leningen. De Staat betaalt een bedrag van € 6,54 miljard.

   • 2009
    • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 0garanties: miljoen €
    • 30-07-2009

     De Staat verleent een garantie aan ABN AMRO. Het betreft een Capital Relief Instrument  waarbij de Staat het kredietrisico op een  hypothekenportefeuille overneemt van ABN AMRO ter waarde van € 32,8 miljard. De garantie is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 30-07-2009

     De staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van een converteerbare lening (Mandatory Convertible Note) ter waarde van € 800 miljoen. De converteerbare lening is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO

    • 19-11-2009

     De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 4,4 miljard. 

    • 23-12-2009

     De Staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van twee converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) met een gezamenlijke waarde van € 1.800 miljoen. De converteerbare leningen zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 2010
    • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 218garanties: miljoen €
    • 06-02-2010

     ABN AMRO II (N-share) wordt juridisch afgezonderd van ABN AMRO Holding. De naam ABN AMRO II verandert in ABN AMRO bank NV.

    • 05-03-2010

     De Staat betaalt € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen in RFS Holdings in het kader van de afrekening tussen de consortiumpartners. De Staat verstrekt tijdelijk kapitaal aan RFS Holdings voor een bedrag van € 220 miljoen. Deze transacties zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

    • 01-04-2010
     • Voltooiing van de EC remedy door levering van de verkochte ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank. 
     • De Staat verstrekt een Counter Indemnity (garantie) van € 950 miljoen aan ABN AMRO.
     • ABN AMRO Bank (het grootste deel van de voormalige N-share) wordt uit RFS Holdings gehaald en ondergebracht in de ABN AMRO Group .
     • Het volledige staatsbelang in FBN wordt ondergebracht in de ABN AMRO Group.
     • De Mandatory Convertible Notes ter waarde van € 2,6 miljard converteren in gewone aandelen ABN AMRO.
    • 31-12-2010

     Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings van 33,8% naar 1,2505%.

   • 2011
    • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 218garanties: miljoen €
   • 2012
    • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 218garanties: miljoen €
   • 2013
    • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 218garanties: miljoen €
   • 2014
    • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 218garanties: miljoen €
   • 2015
    • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 218garanties: miljoen €
   • 2016
    • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 218garanties: miljoen €
  • StaatGecontroleerd from 03-10-2008 to 31-12-2016
   • 2008
    • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 0garanties: miljoen €
   • 2009
    • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: -350garanties: miljoen €
    • 22-07-2009

     De deelneming Fortis Corporate Insurance (FCI) wordt verkocht voor een bedrag van € 350 miljoen aan de Britse verzekeraar Amlin Plc. 

   • 2010
    • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: -350garanties: miljoen €
   • 2011
    • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: -350garanties: miljoen €
   • 2012
    • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: -350garanties: miljoen €
    • 09-03-2012

     In Annual Report 2011 stelt ABN AMRO Group voor:

     • over 2011 wordt een dividend uitgekeerd van € 250 miljoen op de gewone aandelen;
     • € 13 miljoen dividend wordt uitgekeerd op de preferente aandelen A.
       
   • 2013
    • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: -350garanties: miljoen €
   • 2014
    • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: -350garanties: miljoen €
   • 2015
    • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: -4.178garanties: miljoen €
   • 2016
    • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: -6.561garanties: miljoen €
 • ING Bank NV Gecontroleerd from 10-10-2008 to 06-02-2014
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 10.000garanties: miljoen €
   • 10-10-2008

    Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

   • 19-10-2008

    Kapitaalverstrekking aan ING: € 10 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 23).

   • 23-10-2008

    De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 20.857garanties: 10.905miljoen €
   • 30-01-2009

    Garantie afgegeven aan:
    ING Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 3,9 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 3,9 miljard

   • 26-01-2009

    Overeenkomst over de back-upfaciliteit tussen Staat en ING (Term Sheet).

   • 19-02-2009

    Garantie afgegeven aan:
    ING Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 5 miljard

    Looptijd / rente:
    5/1,5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 4,15 miljard

   • 10-03-2009

    Garantie afgegeven aan:
    ING Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2,35 miljard

    Looptijd / rente:
    5/5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,073 miljard

   • 31-03-2009

    Totstandkoming uitgebreide overeenkomst tussen Staat en ING (Long documentations). 

   • mei-juni 2009

    ING betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 425 miljoen.

   • 26-10-2009

    De minister van Financiën sluit een nadere overeenkomst met ING, waardoor ING vervroegd mag aflossen tegen speciale voorwaarden.

   • 24-10-2009

    Aanpassing fees in het kader van herstructureringsplan voor de Europese Commissie.

   • 18-11-2009

    De Europese Commissie keurt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit het herstructureringsplan van ING goed.

   • 18-11-2009

    Goedkeuring Europese Commissie van back-upfaciliteit.

   • 07-12-2009

    De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

   • 21-12-2009

    ING lost i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit  € 5 miljard af en betaalt hierover € 220 miljoen couponrente en € 295 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

   • 17-12-2009

    De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

   • december 2009

    De Europese Commissie merkt circa € 2 miljard van de aflossing door ING als staatssteun aan.

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 18.084garanties: 10.854miljoen €
   • januari 2010

    ING en de Staat gaan in beroep tegen de uitspraak van de EU dat er sprake was van extra staatssteun aan ING van € 2 miljard.

   • 12-02-2010

    De Staat ontvangt van ING i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit € 91 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die ING in december 2009 heeft betaald.

   • januari-maart 2010

    ING stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • 27-04-2010

    De aandeelhouders van ING stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

   • 27-04-2010

    Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

   • 21-06-2010

    De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

   • 29-06-2010

    De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

   • 25-09-2010

    Onder de op 19-2-2009 aan ING afgegeven garantie van € 5,0 miljard is een lening van € 50 miljoen verstreken.

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 13.264garanties: 10.855miljoen €
   • 01-01-2011

    De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

   • 13-05-2011

    ING lost € 2 miljard af en betaalt hierover € 850 miljoen terugkoopvergoeding (exclusief dividendbelasting).

   • 14-06-2011

    De Staat ontvangt € 150 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die ING op 13 mei 2011 heeft betaald.

   • 17-06-2011

    Aankondiging verkoop ING Direct US (Transaction Termsheet ING Direct US IABF Restructuring) 

   • 30-06-2011

    De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

   • 09-12-2011

    De Staat meldt aan de Europese Commissie dat ING over 2009 en 2010 geen dividend heeft uitgekeerd.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 9.905garanties: 6.173miljoen €
   • 09-02-2012

    De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 780 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 09-02-2012

    De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 3,9 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten

   • 17-02-2012

    ING verkoopt Amerikaans dochterbedrijf ING Direct US aan de Amerikaanse bank Capital One. De verkoop is onderdeel van het herstructureringsplan van ING.

   • 02-03-2012

    Afloop van de verlengde garantieregeling.

   • 02-03-2012

    Het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU verklaart de beslissing van de Europese Commissie nietig dat er sprake is van extra staatssteun aan ING bij vervroegde aflossing. 

   • 11-05-2012

    De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar:

    • De herziening van de afspraken over het rendement op de kapitaalinjectie aan ING.
    • De stelling van de Staat en ING dat het niet mogelijk is Westland Utrecht Hypotheekbank te verkopen onder de huidige marktomstandigheden.
    • Een klacht over het prijsbeleid van ING Direct Italië.
      
   • 11-05-2012

    De Europese Commissie stelt de herstructureringsmaatregelen voor ING opnieuw vast in een herstructureringsbesluit. Deze zijn gelijk aan die van het besluit uit 2009.

   • 23-07-2012

    De Staat en ING gaan in beroep tegen het nieuwe herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012.

   • 17-09-2012

    De minister van Financiën kondigt in de begroting 2013 een onderzoek aan naar een mogelijke exitstrategie voor de back-upfaciliteit.

   • 19-11-2012

    De Staat en ING hebben hun beroep tegen het herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012 ingetrokken.

   • 19-11-2012

    De Staat, ING en de Europese Commissie bereiken akkoord over een nieuw herstructureringsbesluit voor ING. Hiermee is ook de onderzoeksprocedure afgesloten.

   • 26-11-2012

    ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 4.222garanties: 2.531miljoen €
   • 25-02-2013

    Raad van State verklaart beroep tegen onteigening grotendeels ongegrond.

   • 03-07-2013

    Afkoop van € 100 miljoen door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 03-07-2013

    Afkoop van € 1.377 miljoen door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 03-07-2013

    Afkoop van €5 774 miljoen door ING van de op 10 maart 2009 uitgegeven garantie van € 2,35 miljard.

   • 16-08-2013

    Afkoop van € 391 miljoen door ING van de op 10 maart 2009 uitgegeven garantie van € 2,35 miljard.

   • 16-08-2013

    Afkoop van € 1 miljard door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 06-11-2013

    ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

   • 01-11-2013

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer de voorgenomen beëindiging van de back-upfaciliteit.

   • 04-12-2013

    De minister van Financiën kondigt een veiling aan van een deel van de hypothekenportefeuille.

   • 13-12-2013

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat het eerste deel van de hypothekenportefeuille is verkocht.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 0garanties: 0miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: garanties: miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: garanties: miljoen €
 • AEGON Gecontroleerd from 10-10-2008 to 31-12-2011
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 3.000garanties: 0miljoen €
   • 10-10-2008

    Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

   • 28-10-2008

    Kapitaalverstrekking aan AEGON: € 3 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 3).

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 2.000garanties: 0miljoen €
   • mei-juni 2009

    AEGON betaalt couponrente aan de Staat: € 121 miljoen .

   • 30-11-2009

    AEGON lost € 1 miljard  af en betaalt hierover € 38 miljoen couponrente en € 108 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

   • 29-12-2009

    De Staat ontvangt van AEGON € 7 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in november 2009 heeft betaald.  

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 1.500garanties: 0miljoen €
   • januari-maart 2010

    Aegon stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • 29-04-2010

    De aandeelhouders van AEGON stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

   • 17-08-2010

    De Europese Commissie keurt het herstructureringsplan van
    AEGON goed.
     

   • 30-08-2010

    AEGON lost € 500 miljoen af inclusief € 9 miljoen rente en € 44 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

   • 17-11-2010

    De Staat ontvangt van AEGON € 9 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in augustus heeft betaald.  

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 0garanties: 0miljoen €
   • 15-03-2011

    AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

   • 24-03-2011

    De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 maart 2011 heeft betaald.

   • 15-06-2011

    AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

   • 30-06-2011

    De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 juni 2011 heeft betaald.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: garanties: miljoen €
  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: garanties: miljoen €
  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: garanties: miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: garanties: miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: garanties: miljoen €
 • SNS REAAL Gecontroleerd from 10-10-2008 to 31-12-2016
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 750garanties: miljoen €
   • 10-10-2008

    Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

   • 23-10-2008

    De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

   • 12-11-2008

    Kapitaalverstrekking aan SNS REAAL: € 750 miljoen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 48).

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 565garanties: 5.538miljoen €
   • 19-01-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 2 miljard

   • 05-03 / 22-04-2009 

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 2 miljard

   • 15-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,05 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,05 miljard

   • 15-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,23 miljard

    Looptijd / rente:
    2 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,23 miljard

   • 22-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,563 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,563 miljard

   • 21-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,696 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,696 miljard

   • mei-juni 2009

    SNS REAAL betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 32 miljoen.

   • 30-11-2009

    SNS REAAL lost € 185 miljoen af en betaalt hierover € 6  miljoen couponrente,  excl. dividendbelasting.

   • 07-12-2009

    De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

   • 03-12-2009

    De aandeelhouders van SNS REAAL stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • 17-12-2009

    De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 565garanties: 5.539miljoen €
   • 28-01-2010

    De Europese Commissie keurt de kapitaalverstrekking aan SNS REAAL definitief goed.

   • 12-02-2010

    De Staat ontvangt i.k.v. kapitaalveerstrekkingsfaciliteit € 1 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente die SNS REAAL in november 2009 heeft betaald. 

   • januari-maart 2010

    SNS REAAL stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • 27-04-2010

    Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

   • 21-06-2010

    De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

   • 29-06-2010

    De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 565garanties: 5.309miljoen €
   • 01-01-2011

    De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

   • 15-04-2011

    De looptijd voor de op 15-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 230 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
     

   • 30-06-2011

    De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

   • 19-12-2011

    De Europese Commissie herbevestigt haar goedkeuring voor de kapitaalsteun aan SNS REAAL.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 565garanties: 2.746miljoen €
   • 30-01-2012

    De looptijd voor de op 19-1-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 2 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 02-03-2012

    Afloop van de verlengde garantieregeling.

   • 27-04-2012

    De looptijd voor de op 22-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 563 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
     

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 3.865garanties: 2.746miljoen €
   • 01-02-2013

    SNS REAAL wordt onteigend

   • 03-03-2013

    De Staat en SNS REAAL komen overbruggingslening overeen voor een bedrag van € 1,1 miljard.

   • 11-03-2013

    SNS REAAL ontvangt een kapitaalinjectie van € 2,2 miljard van de Staat. 

   • 23-08-2013

    Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

   • 12-11-2013

    Faillissement Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. 

   • 31-12-2013

    Staat koopt aandelen in Property Finance van SNS Bank.

   • 31-12-2013

     Onderbrengen beheer aandelen SNS REAAL en Property Finance bij NLFI.

   • 31-12-2013

    Staat kapitaliseert Property Finance voor € 500 miljoen.

   • 31-12-2013

    Staat stelt zich voor 4.166 miljoen garant voor financiering vastgoedportefeuille Property Finance.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 565garanties: 0miljoen €
   • 02-01-2014

    Naam Property Finance wijzigt in Propertize.

   • 01-01-2014

    Inwerkingtreding Tijdelijke wet resolutieheffing 2014.

   • 06-06-2014

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat in de zomer van 2014 het verkoopproces van REAAL start.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 565garanties: 0miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 565garanties: miljoen €
  • SNS BankGecontroleerd from 10-10-2008 to 31-12-2016
   • 2013
    • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 1.900garanties: 0miljoen €
   • 2014
    • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 1.900garanties: 0miljoen €
   • 2015
    • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 1.900garanties: 0miljoen €
   • 2016
    • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 1.900garanties: 0miljoen €
  • SNS REAAL Holding NVGecontroleerd from 10-10-2008 to 31-12-2016
   • 2013
    • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 1.400garanties: 0miljoen €
   • 2014
    • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 1.400garanties: 0miljoen €
   • 2015
    • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 300garanties: 0miljoen €
   • 2016
    • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 300garanties: miljoen €
 • NIBC Bank NV Gecontroleerd from 23-10-2008 to 02-12-2014
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 0garanties: 1.290miljoen €
   • 23-10-2008

    De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

   • 27-11 / 24-12-2008 

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 1,7 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,35 miljard

   • 17-12-2008

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,04 miljard

    Looptijd / rente:
    1 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,04 miljard

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 0garanties: 6.404miljoen €
   • 09-02-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,5 miljard

   • 18-02-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,05 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,05 miljard

   • 30-03-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,5 miljard

   • 24-11-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2 miljard

    Looptijd / rente:
    5/5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,004 miljard

   • 07-12-2009

    De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

   • 22-12-2009

    De looptijd voor de op 9-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 40 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 17-12-2009

    De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 0garanties: 6.404miljoen €
   • 27-04-2010

    Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

   • 21-06-2010

    De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

   • 29-06-2010

    De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 0garanties: 4.898miljoen €
   • 01-01-2011

    De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

   • 03-03-2011

    Afkoop van € 155 miljoen door NIBC Bank NV van de in februari 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
     

   • 03-03-2011

    Afkoop van € 336 miljoen door NIBC van de in november / december 2008 uitgegeven garantie van € 1,7 miljard. 

   • 30-06-2011

    De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

   • 19-12-2011

    Onder de op 27-11-2008 / 24-12-2008 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,7 miljard is een lening van € 1,014 miljard verstreken. De overige € 0,336 miljard is op 3-3-2011 terruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 0garanties: 3.004miljoen €
   • 17-02-2012

    Onder de op 9-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,5 miljard is een lening van € 1,345 miljard verstreken. De overige € 0,155 miljard is op 3-3-2011 teruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 23-02-2012

    De looptijd voor de op 18-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 50 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 02-03-2012

    Afloop van de verlengde garantieregeling.

   • 02-07-2012

    Afkoop van € 250 miljoen door NIBC Bank NV van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
     

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: garanties: 1.228miljoen €
   • 07-03-2013

    Afkoop van € 473 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

   • 07-03-2013

    Afkoop van € 63 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

   • 30-05-2013

    Afkoop van € 380 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

   • 19-06-2013

    NIBC koopt € 13 miljoen terug van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: garanties: 0miljoen €
   • 02-12-2014

    De looptijd van de op 24-11-2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard aan NIBC is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: garanties: 0miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: garanties: 0miljoen €
 • Propertize Gecontroleerd from 31-12-2013 to 31-12-2016
  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 500garanties: 4.166miljoen €
  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 500garanties: 3.600miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 500garanties: 2.623miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 0garanties: 0miljoen €
 • LeasePlan Corporation NV Gecontroleerd from 23-10-2008 to 02-12-2014
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 0garanties: 1.450miljoen €
   • 23-10-2008

    De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

   • 09-12-2008

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,6 miljard

    Looptijd / rente:
    2 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,45 miljard

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 0garanties: 6.485miljoen €
   • 23-01-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,25 miljard

   • 28-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,92 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,924 miljard

   • 12-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,5 miljard

   • 28-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 0,361 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,361 miljard

   • 07-12-2009

    De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

   • 17-12-2009

    De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 0garanties: 5.035miljoen €
   • 27-04-2010

    Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

   • 21-06-2010

    De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

   • 29-06-2010

    De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

   • 10-12-2010

    De looptijd voor de op 19-12-2008 aan Leseplan afgegeven garantie van € 1,6 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

     

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 0garanties: 5.035miljoen €
   • 01-01-2011

    De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

   • 30-06-2011

    De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 0garanties: 1.361miljoen €
   • 10-02-2012

    De looptijd voor de op 23-1-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,5 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

     

   • 02-03-2012

    Afloop van de verlengde garantieregeling.

   • 07-05-2012

    De looptijd voor de op 28-4-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,924 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: garanties: 1.000miljoen €
   • 26-09-2013

    Afkoop van € 361 miljoen door Leaseplan Corporation NV van de op 28 mei 2009 uitgegeven garantie van € 400 miljoen.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: garanties: 0miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: garanties: 0miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 0garanties: 0miljoen €
 • Spaarders Icesave Gecontroleerd from 08-10-2008 to 30-09-2015
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 1.236garanties: 0miljoen €
   • begin oktober 2008

    Nederlands bijkantoor Icesave van de IJslandse bank Landsbanki kan geen tegoeden meer betalen van spaarrekeningen.

   • 8-13 oktober 2008

    Behandeling verzoek DNB bij rechtbank tot inwerking treden van een zogenaamde noodregeling voor Icesave. Op 13 oktober verklaart Rechtbank Amsterdam noodregeling van toepassing. Het depositogarantiestelsel treedt hiermee in werking.

   • 11-10-2008

    Afspraak tussen Nederland en IJsland: Nederland leent IJsland ca. € 1,3 miljard voor het uitkeren van spaartegoeden via  het IJslandse garantiestelsel. Memorandum of Understanding (MoU)

   • 25-12-2008

    DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden waarvoor IJsland aansprakelijk is uit aan de Nederlandse depositohouders.

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 1.435garanties: 0miljoen €
   • 15-02-2009

    DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden uit, waarvoor de Nederlandse Staat aansprakelijk is. Het gaat om spaartegoeden tussen  € 40.000 en € 100.000 + 10% eigen risico op het gedeelte tussen € 20.000 en € 40.000.

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 1.435garanties: 0miljoen €
  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 992garanties: 0miljoen €
  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 701garanties: 0miljoen €
  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 624garanties: miljoen €
  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 1garanties: miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 0garanties: miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 0garanties: miljoen €
 • Achmea Hypotheek-bank NV Gecontroleerd from 23-10-2008 to 02-12-2014
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: garanties: miljoen €
   • 23-10-2008

    De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: garanties: 2.166miljoen €
   • 28-10-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Achmea Hypotheekbank

    Garantiebedrag:
    € 2,17 miljard

    Looptijd / rente:
    5/5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,165 miljard

   • 07-12-2009

    De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

   • 17-12-2009

    De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: garanties: 2.165miljoen €
   • 27-04-2010

    Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

   • 21-06-2010

    De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

   • 29-06-2010

    De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: garanties: 1.566miljoen €
   • 01-01-2011

    De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

   • 30-06-2011

    De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

   • 21-12-2011

    Afkoop van € 900 miljoen door Achmea van de in oktober 2009 uitgegeven garantie van € 2,17 miljard.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: garanties: 966miljoen €
   • 02-03-2012

    Afloop van de verlengde garantieregeling.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: garanties: 966miljoen €
  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: garanties: 0miljoen €
   • 03-11-2014

    De looptijd van de op 28-10-2009 aan Achmea afgegeven garantie van € 2,17 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: garanties: 0miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: garanties: 0miljoen €
 • Totaal risico voor de Staat op
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 82.667garanties: 2.740miljoen €
  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 59.622garanties: 79.712miljoen €
  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 54.130garanties: 39.947miljoen €
  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 46.526garanties: 33.560miljoen €
  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 42.876garanties: 17.850miljoen €
  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 40.916garanties: 14.978miljoen €
  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 35.871garanties: 3.600miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 29.142garanties: 2.623miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 25.309garanties: 0miljoen €