Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Back-upfaciliteit ING

Financieel belang

Overzicht van de ontwikkeling van het financieel risico voor de Staat gemoeid met de backup-faciliteit ING.

Omvang financieel risico

De waarde van de gesecuritiseerde hypothekenportefeuille werd op 26 januari 2009 (bij het aangaan van het arrangement) na afwaardering gesteld op ongeveer 35 miljard dollar (27 miljard euro omgerekend tegen de dollarkoers van 1,299 op de transactiedatum). De Staat droeg het risico voor 80 procent daarvan, ter waarde van ongeveer 28 miljard dollar (21,5 miljard euro). De looptijd was tot 2048, maar de back-upfaciliteit is in onderlinge overeenstemming tussen de Staat en ING op 6 februari 2014 beëindigd (zie tabblad Over deze interventie).

Ontwikkeling financieel risico

Tot de beëindiging van de back-upfaciliteit op 6 februari 2014 kwamen er kasstromen uit de portefeuille binnen. De volgende tabel geeft de ontwikkeling vanaf 26-01-2009 weer van de  door de Staat gegarandeerde waarde.

De gegarandeerde waarde van de hypothekenportefeuille heeft per 31-12-2014 een omvang van nul euro.

Tabel: Ontwikkeling gegarandeerde waarde van de hypothekenportefeuille
Datum Omvang
31-12-2009 15.857
31-12-2010 13.084
31-12-2011 10.264
31-12-2012 7.655
31-12-2013 2.722
31-12-2014 0
  • Bron: Ministerie van Financiën.
  • Bedragen x 1 miljoen euro.

Meer over Ontvangsten en Uitgaven.