Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Back-upfaciliteit ING

Risico's

Risico’s in de ontwikkeling van de portefeuille

In zijn brief van 27 september 2010 signaleert de minister van Financiën risico’s in de ontwikkeling van de portefeuille:

  • Een negatieve ontwikkeling van de huizenprijzen in de Verenigde Staten. Dit kan ertoe leiden dat huiseigenaren met een negatieve overwaarde stoppen met het betalen van de hypotheeklasten en de woning verlaten. De hypotheekverstrekker lijdt daardoor verlies bij de afwikkeling van de hypotheek.
  • De stopzetting van overheidsinterventies in de Amerikaanse huizenmarkt.
  • De stijging van de betalingsachterstanden van meer dan zestig dagen op de hypotheken in de portefeuille.
  • De terugloop van de portefeuille door vrijwillige vervroegde aflossingen, die sneller is dan verwacht. Door de vervoegde aflossingen verandert de samenstelling van de hypothekenportefeuille en kan een refinancing burn-out optreden. Dit is het verschijnsel dat kredietwaardige huiseigenaren hun hypotheek vervroegd aflossen en tegen gunstiger voorwaarden elders oversluiten, waardoor de relatief risicovolle hypotheken achterblijven.

Buffer in de transactie

Er is bij de opzet van de back-upfaciliteit een ‘buffer in transactie’ gecreëerd die het risico dat de Staat uiteindelijk verlies lijdt op de portefeuille verkleint. Als de portefeuille voor een groot deel de vereiste rente en aflossing oplevert en er dus weinig sprake van wanbetaling is, dan ontvangt de Staat meer uit de portefeuille dan de Staat aan ING moet betalen.
De buffer bedraagt per 31 december 2012 4,45 miljard US dollar (3,43 miljard euro). De buffer is geen tegoed dat op een bankrekening staat, maar een voorlopige administratieve uitkomst. Als er in de toekomst sprake zou zijn van een negatief resultaat, bijvoorbeeld door forse verliezen op de portefeuille, dan daalt de omvang van de buffer.