Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Omschrijving

Begin 2009 nam de Nederlandse Staat via de back-upfaciliteit 80 procent van het risico van een deel van de Amerikaanse hypothekenportefeuilles van ING over. Het doel van de back-upfaciliteit is de kapitaalpositie van ING te versterken. ING had een gesecuritiseerde hypothekenportefeuille opgebouwd. Door het stilvallen van de handel daarin door de kredietcrisis daalde de marktwaarde van deze portefeuille. Deze waardevermindering tast het eigen vermogen van ING aan.

Omvang financieel risico

De waarde van de gesecuritiseerde hypothekenportefeuille werd op 26 januari 2009 na afwaardering gesteld op ongeveer 35 miljard dollar (27 miljard euro omgerekend tegen de dollarkoers van 1,299 op de transactiedatum). De Staat droeg het risico voor 80 procent daarvan, ter waarde van ongeveer 28 miljard dollar (21,5 miljard euro). De looptijd was tot 2048, maar de back-upfaciliteit is in onderlinge overeenstemming tussen de Staat en ING op 6 februari 2014 beëindigd. Via een verkoop van de hypothekenportefeuille heeft ING de lening aan de Staat geheel afgelost.

Uitgaven en ontvangsten

Het uiteindelijke netto positief resultaat voor de Staat is 1,455 miljard euro. Dit is inclusief 0,395 miljard euro die is ontvangen van ING ter compensatie van alsnog te ontvangen garantiefees en een exit fee (claw-back fee), zoals deze in 2009 met de Staat en de Europese Commissie waren overeengekomen.