Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Garantiefaciliteit bancaire leningen

Financieel belang

Op 23 oktober 2008 heeft de Staat een garantiefaciliteit gecreëerd van 200 miljard euro waaruit  garanties kunnen worden afgegeven voor interbancaire leningen. De Staat heeft in totaal voor 52,3 miljard euro aan garanties afgegeven, waarvan 50,3 miljard euro daadwerkelijk is gebruikt als garantie bij de uitgifte van leningen. Op 2 december 2014 hebben de financiële instellingen hun laatste gegarandeerde leningen afgelost.
Tot en met december 2013 ontving de Staat voor zijn garantstelling een vergoeding van 1.284 miljoen euro. De Staat maakte daarbij geen (rente)kosten voor de garantstelling. De financiële instellingen hebben geen gebruik gemaakt van de garanties die de Staat heeft afgegeven. Vanaf 2011 konden de financiële instellingen vervroegd hun leningen terugkopen.

Stand van zaken openstaande garanties /  leningen

Tabel: Overzicht openstaande garanties / leningen
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Leaseplan 1.450 6.485 5.035 5.035 1.361 1.000 0
NIBC 1.290 6.404 6.404 4.898 3.004 1.228 0
SNS REAAL 0 5.538 5.539 5.309 2.746 2.746 0
ING 0 10.905 10.854 10.855 6.173 2.531 0
ABN AMRO 0 15.603 9.000 4.947 2.650 1.391 0
Achmea 0 2.166 2.165 1.566 966 966 0
Totaal 2.740 47.101 38.997 32.610 16.900 9.862 0
  • Deze cijfers zijn ontleend aan de website van het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Deze wijken enigszins af van de bedragen in de saldibalans van het Jaarverslag van het Ministerie van Financiën. In de saldibalans worden deze cijfers pas opgenomen op het moment dat een lening wordt opgenomen en het risico voor de Staat begint.
  • Bedragen x € 1 miljoen.
  • De stand van zaken wordt weergegeven per 31-12 van vermelde jaren.

Zie verder Ontvangsten en Uitgaven.