Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Over deze interventie

Op 23 oktober 2008 heeft de Staat een garantiefaciliteit gecreëerd van 200 miljard euro. Met deze faciliteit kan de Staat garanties afgegeven voor interbancaire leningen. De Staat heeft in totaal voor 52,3 miljard euro aan garanties afgegeven. Hiervan is 50,3 miljard euro daadwerkelijk gebruikt als garantie bij  de uitgifte van leningen. Sinds januari 2011 kunnen financiële instellingen geen gebruik meer maken van deze regeling. Met de aflossing van de laatste gegarandeerde leningen in december 2014 is de garantiefaciliteit afgesloten.

Doel

Het doel van de garantiefaciliteit is het wegnemen van liquiditeitsproblemen bij financiële instellingen. Deze waren ontstaan doordat de markt voor leningen zonder onderpand is stilgevallen. De garantstelling door de Staat moest ertoe leiden dat de financiële instellingen geld bleven uitlenen aan bedrijven en particulieren1.

Probleem

In 2008 en 2009 ontstonden liquiditeitsproblemen bij de financiële instellingen. Oorzaak was het stilvallen van de handel in leningen zonder onderpand. Hierdoor kwam kredietverlening aan bedrijven en particulieren in gevaar.

Oplossing

Tussen oktober 2008 en december 2010 heeft de Staat in totaal voor 52,3 miljard euro aan garanties afgegeven. Hiervan is 50,3 miljard euro daadwerkelijk gebruikt voor de uitgifte van leningen.
Zes financiële instellingen hebben gebruik gemaakt van de garantiefaciliteit. Het Agentschap van het Ministerie van Financiën voerde de regeling uit.

Aflooptermijn garanties

De aflooptermijn van deze garantiefaciliteit werd bepaald door de duur van de verstrekte garanties. De laatste garanties liepen af in december 2014. Financiële instellingen konden sinds 1 januari 2011 hun leningen vervroegd terugkopen.2
Op 2 december 2014 zijn de laatste gegarandeerde leningen afgelost. Daarmee is de garantiefaciliteit bancaire leningen daarmee afgesloten.

  1. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 39.
  2. Garantieregeling, schedule 11: General conditions for cancellation.