Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Garantiefaciliteit bancaire leningen

Samenvatting

Omschrijving

Op 23 oktober 2008 heeft de Staat een garantiefaciliteit gecreëerd. Het doel van de garantiefaciliteit was het wegnemen van liquiditeitsproblemen bij financiële instellingen. Deze ontstonden doordat de markt voor leningen zonder onderpand was stilgevallen. De garantstelling door de Staat moest ertoe leiden dat de financiële instellingen geld bleven uitlenen aan bedrijven en particulieren. Op 2 december 2014 is de laatste gegarandeerde lening afgelost. Daarmee is de garantiefaciliteit afgesloten.

Gebruik

De Staat heeft in totaal voor 50,3 miljard euro aan garanties afgegeven aan de volgende financiële instellingen:

Tabel: Omvang garantie
Financiële instelling Omvang garantie*
ABN AMRO 18,7
Achmea 2,2
ING 10,9
Leaseplan 6,4
NIBC 6,5
SNS REAAL 5,6
Totaal 50,3

* In miljarden euro’s.

Voor de door de Staat afgegeven garanties hebben de instellingen een vergoeding moeten betalen.

Uitgaven en ontvangsten

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de totale uitgaven en ontvangsten, waarbij het verschil de winst of verlies is voor de Staat.

Tabel: Garantiefaciliteit
  Totaalbedrag* Bedrag
Uitgaven 0  
Uitkeringen als gevolg van verleende garantie   0
Ontvangsten 1.515  
Garantievergoeding   1.384
Renteontvangsten garantievergoeding   132
Winst 1.515  

* In miljoenen euro's.