Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Garantiefaciliteit bancaire leningen

Voorwaarden

De minister van Financiën heeft voorwaarden gesteld aan banken die gebruikmaken van de garantiefaciliteit. Hij heeft laten toetsen of de financiële instellingen die gebruik hebben gemaakt van de garantieregeling voldoen aan deze voorwaarden. Vijf instellingen bleken eraan te voldoen.

Een discussie heeft plaatsgevonden met Achmea over de voorwaarde aan de corporate governance. De voorzitter van de Raad van Bestuur besloot om zelf geen aanspraak te maken op zijn contractueel vastgelegde rechten. Voor de andere leden van de Raad van Bestuur heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen van een inspanningsverplichting om de vertrekregeling van de leden van de Raad van Bestuur te beperken tot één vast jaarsalaris, met inachtneming van bestaande contracten.

Voor het verlenen van de garanties ontving de Staat een garantievergoeding. De Staat heeft tot en met december 2013 1.284 miljoen euro aan garantievergoedingen ontvangen. Daarnaast ontving de Staat 132 miljoen euro aan rente over de garantievergoeding. De totale ontvangsten van de Staat voor de garantiefaciliteit bedragen daarmee 1.515 miljoen euro.

Meer over de naleving van afspraken en voorwaarden beloningsbeleid.