Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

Financieel belang

In het laatste kwartaal van 2008 hebben ING, AEGON en SNS REAAL voor respectievelijk 10 miljard euro, 3 miljard euro en 750 miljoen euro, gebruikgemaakt van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit.
Eind 2011 heeft AEGON de hele schuld aan de staat afgelost. ING heeft per 31 december 2014  de hele schuld afgelost; SNS REAAL heeft per 31 december  2012 185 miljoen euro afgelost. Zie voor meer informatie over SNS REAAL “Nationalisatie SNS REAAL”.
Over deze leningen betaalden ING, AEGON en SNS REAAL tot eind 2014 respectievelijk 3.531 miljoen, 1.087 miljoen en 39 miljoen euro (in totaal 4.657 miljoen euro) aan rente en terugkoopvergoedingen (repurchase fee) aan de Staat.
Tegenover deze ontvangsten staan rentekosten voor de Staat.  Tot en met 2014 bedroegen de totale rentekosten 693 miljoen euro. Zie hiervoor Ontvangsten en Uitgaven.

Tabel: Overzicht interventiebedragen kapitaalverstrekkingsfaciliteit
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ING 10.000 5.000 5.000 3.000 2.250 1.500 0
AEGON 3.000 2.000 1.500 0 0 0 0
SNS REAAL 750 565 565 565 565 0 0
Totaal 13.750 7.565 7.065 3.565 2.815 1.500 0
  • Bron: Ministerie van Financiën.
  • Bedragen x 1 miljoen euro.
  • De stand van zaken wordt weergegeven per 31-12 van de vermelde jaren.

De vordering van de Staat op SNS REAAL van 565 miljoen euro is na de nationalisatie van SNS REAAL vervallen. Bij de toekomstige privatisering van de SNS REAAL zal moeten blijken of dit bedrag kan worden terugverdiend. Zie Nationalisatie SNS REAAL.