Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

Over deze interventie

Op 10 oktober 2008 heeft de minister van Financiën een kapitaalverstrekkingsfaciliteit gecreëerd. Financiële instellingen kunnen hieruit kapitaal lenen in de vorm van speciale securities (achtergestelde converteerbare obligaties, zie ook de begrippenlijst onder Over deze site). De minister heeft hiervoor  maximaal 20 miljard euro gereserveerd.
In het laatste kwartaal van 2008 hebben ING, AEGON en SNS REAAL onder voorwaarden gebruik gemaakt van de faciliteit. Deze instellingen betaalden hiervoor rente en terugkoopvergoedingen.

Doel

De kapitaalverstrekkingsfaciliteit moet bijdragen aan het herstel van de rust op de financiële markten.

Probleem

Door de financiële crisis dreigden zouden in de kern gezonde en levensvatbare banken en verzekeraars niet te kunnen voldoen aan de kapitaaleisen die toezichthouder DNB aan financiële instellingen stelde.  

Oplossing

Door securities te verstrekken aan financiële instellingen konden instellingen weer voldoen aan de kapitaalseisen van DNB. DNB beschouwt de securities namelijk als eigen vermogen.

Afsluiting

Eind 2014 is de laatste schuld terugbetaald. Daarmee is de kapitaalverstrekkingsfaciliteit afgesloten.