Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9983 33.1753 16.9002 9.8621 00 00 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2015
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 2.740 79.712 39.948 34.125 17.850 14.978 3.600 2.623
miljoen €

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

Risico's

De Staat bood financiële instellingen vanaf oktober 2008 de mogelijkheid kapitaal te lenen in de vorm van securities.

Deze securities beschouwt de  toezichthouder DNB als eigen vermogen. Bij een eventueel faillissement van een financiële instelling die gebruik heeft gemaakt van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit heeft de Staat dezelfde positie als gewone aandeelhouders. De Staat heeft dan pas recht op terugbetaling  nadat preferente vorderingen en gewone vorderingen van derden zijn afgewikkeld.

Eind 2011 heeft AEGON de hele schuld afgelost.

Op 1 februari 2013 heeft de Staat SNS REAAL overgenomen. De minister van Financiën heeft de securities omgezet in eigen vermogen . Hierdoor zal SNS REAAL de resterende schuld van 565 miljoen euro aan de Staat niet meer aflossen. Zie verder Nationalisatie SNS REAAL.

Eind 2014 heeft ING de hele schuld afgelost.