Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

Samenvatting

Op 10 oktober 2008 heeft de Nederlandse Staat voor financiële instellingen de mogelijkheid gecreëerd kapitaal te lenen in de vorm van speciale securities: de kapitaalverstrekkingsfaciliteit.  Doel van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit was te voorkomen dat banken en verzekeraars niet zouden kunnen voldoen aan de kapitaaleisen die toezichthouder DNB aan financiële instellingen stelde. Door securities te verstrekken aan financiële instellingen konden instellingen weer voldoen aan de kapitaaleisen van DNB.

Gebruik

De Staat heeft in de laatste maanden van 2008 in totaal 13.750 miljoen euro kapitaal geleend aan de volgende instellingen:

Omvang geleend kapitaal (in miljoenen euro’s):

  • ING: 10.000
  • AEGON: 3.000
  • SNS REAAL: 750
  • Totaal: 13.750

Over het geleende kapitaal betaalden ING, AEGON en SNS REAAL (coupon)rente en zogenoemde terugkoopvergoedingen.

AEGON heeft eind 2011 de hele schuld afgelost. ING heeft eind 2014 de hele schuld afgelost.

SNS REAAL heeft van de 750 miljoen euro 185 miljoen euro afgelost. Door de nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013 is de resterende vordering van 565 miljoen euro komen te vervallen. Of dit bedrag kan worden terugverdiend zal te zijner tijd moeten blijken uit de verkoop opbrengst van (onderdelen van) SNS REAAL.

Uitgaven en ontvangsten

In onderstaande tabel een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten, waarbij het verschil de winst of verlies is voor de Staat.

Tabel: Uitgaven en ontvangsten Kapitaalverstrekkingsfaciliteit
  Totaalbedrag Bedrag
Totaal uitgaven 14.443  
Geleend kapitaal   13.750
Rentekosten   693
Totaal ontvangsten 17.842  
Aflossingen   13.185
(Coupon)rente en terugkoopvergoedingen   4.657
Winst 3.399  

*Bedragen in miljoenen euro's