Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Nationalisatie SNS REAAL

Eigendomsverhoudingen

Stand van zaken 1 februari 2013: Nationalisatie SNS REAAL

Stand van zaken 1 februari 2013: Nationalisatie SNS REAAL

Stand van zaken 12 november 2013: faillissement Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL

Op 12 november 2013 is het faillissement uitgesproken van de Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL.

Stand van zaken 31 december 2013: Overdracht aandelen van de bank Property Finance aan de Staat

Stand van zaken 31 december 2013: Overdracht aandelen van de bank Property Finance aan de Staat

Op 31 december 2013 heeft SNS REAAL de aandelen van de bank Property Finance effectief overgedragen aan de Staat. Per 2 januari 2014 is de naam van Property Finance gewijzigd in Propertize, waarvan de banklicentie is komen te vervallen.

Stand van zaken 31 december 2013: Onderbrengen beheer aandelen SNS REAAL en Propertize bij NLFI

Stand van zaken 31 december 2013: Onderbrengen beheer aandelen SNS REAAL en Propertize bij NLFI

 

Op 31 december 2013 heeft de minister van Financiën de aandelen SNS REAAL en Propertize effectief overgedragen aan Stichting Administratiekantoor NL Financial Investments (NLFI). Deze aandelen heeft NLFI gecertificeerd. NLFI is een zelfstandige stichting met een wettelijke taak en beheert voor de Staat ook de aandelen in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V. en RFS Holdings B.V.
NLFI is opgericht om mogelijke belangentegenstellingen in de functie van de minister van Financiën als aandeelhouder, toezichthouder en beleidsmaker tegen te gaan (zie hiervoor ook de motie-Weekers c.s).
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 18 december 2013 maatregelen goedgekeurd die risico’s voor de mededinging voorkomen tussen de Staatsdeelnemingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL. Na goedkeuring van de maatregelen zijn de aandelen SNS REAAL en Propertize overgedragen aan NLFI. De maatregelen zorgen ervoor dat deze financiële instellingen zelfstandig kunnen werken en dat er concurrentie blijft tussen de banken en verzekeraars. Er wordt een rapporteur benoemd die de afspraken controleert en zijn bevindingen aan de ACM rapporteert.
De maatregelen betreffen onder meer het verbod op dubbelfuncties van bestuursleden, scheiding van informatie en de uitoefening van het aandeelhouderschap. Dit laatste moet zodanig plaatsvinden dat de vennootschappen zelfstandig hun commerciële strategie kunnen bepalen en de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. Hiertoe zijn de statuten van NLFI en onder meer ABN AMRO eind 2013 gewijzigd.

Stand van zaken 23 juli 2015: verkoop REAAL (VIVAT) aan Anbang

Op 26 juli 2015 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voltooiing van de verkoop van VIVAT Verzekeringen (voorheen REAAL) en haar groepsmaatschappijen (de ‘verzekeringsgroep VIVAT’) aan de Chinese verzekeraar Anbang Group Holdings Co Limited (1). Op 30 juni is de definitieve koopovereenkomst met Anbang gesloten. Op 23 juli 2015 zijn de aandelen VIVAT, en daarmee de economische en juridische eigendom overgedragen door SNS REAAL aan Anbang.

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 23 juli 2015

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 23 juli 2015

 

Na overname van SNS REAAL op 1 februari 2013 hebben het ministerie van Financiën en NLFI maatregelen genomen met het oog op het voorkomen van concentratie. Op basis daarvan heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 18 december 2013 geconcludeerd dat bij overdracht van SNS REAAL aan NLFI geen sprake is van concentratie in de zin van de Mededingingwet.
Voorts heeft de ACM in december 2013 besloten dat NLFI Propertize (voorheen SNS Property Finance) mocht overnemen. Daarna zijn de aandelen SNS REAAL en Propertize overgedragen aan NLFI. De maatregelen zorgen ervoor dat deze financiële instellingen zelfstandig kunnen werken en dat er concurrentie blijft tussen de banken en verzekeraars. Er is een rapporteur benoemd die de afspraken controleerten zijn bevindingen aan de ACM rapporteert.
De maatregelen betreffen onder meer het verbod op dubbelfuncties van bestuursleden, scheiding van informatie en de uitoefening van het aandeelhouderschap. Dit laatste moet zodanig plaatsvinden dat de vennootschappen zelfstandig hun commerciële strategie kunnen bepalen en de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. Hiertoe zijn de statuten van NLFI, ABN AMRO en SNS REAAL eind 2013 gewijzigd.

  1. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 26 juli 2015, kenmerk: FIN/2015/909.

Stand van zaken 30 september 2015: verplaatsing SNS Bank

Op 30 september 2015 heeft de Staat SNS Bank gekocht van SNS REAAL Holding en onder een nieuwe SNS Holding N.V. gehangen. Tegelijkertijd is de naam van SNS REAAL Holding gewijzigd in SRH.

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 31 december 2015

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 31 december 2015

Stand van zaken 27 september 2016: verkoop Propertize aan Lone Star Funds / J.P.Morgan Securities

Op 27 september is de verkoop van Propertize aan Lone Star Funds / J.P. Morgan Securities afgerond.

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 28 september 2016

Stand van zaken 19 mei 2017: overdracht aandelen SRH

Op 1 januari 2017 is de naam van SNS Holding gewijzigd in de Volksholding en de naam van SNS Bank in de Volksbank. Op 19 mei 2017 heeft NLFI de aandelen SRH overgedragen aan de Staat.

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 19 mei 2017

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiele instellingen per 18 mei 2017

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 16 oktober 2017