Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9983 33.1753 16.9002 9.8621 00 00 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2015
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 2.740 79.712 39.948 34.125 17.850 14.978 3.600 2.623
miljoen €

Nationalisatie SNS REAAL

Voorwaarden

De Staat is per 1 februari eigenaar geworden van SNS REAAL. Naast de financiële voorwaarden, zoals rentevergoedingen, zijn ook aanvullende voorwaarden van belang.

Beloningsbeleid

In de Corporate Governance Code, de Code Banken en de Code Verzekeraars zijn afspraken vastgelegd, onder meer over het beloningsbeleid waaraan financiële instellingen zich moeten houden. Daarnaast stelt de Staat eisen aan het beloningsbeleid vanwege de steun aan financiële instellingen. Tot slot is in de Wet bonusverbod het bonusbeleid vastgelegd, voor zolang de staatssteun aan de orde is.

Meer over de naleving van afspraken en voorwaarden beloningsbeleid.

Toets op staatssteun

De Europese Commissie (EC) toetst de financiële interventies bij SNS REAAL aan de Europese regelgeving voor staatssteun. De Staat heeft op 19 augustus 2013 een herstructureringsplan voor SNS REAAL ingediend bij de Commissie. Op 19 december 2013 heeft de Commissie dit plan goedgekeurd.1

De Commissie heeft de volgende steunmaatregelen goedgekeurd:

  • Het omzetten van 565 miljoen euro aan core tier 1 securities en 283 miljoen euro aan verschuldigde boeterente in eigen vermogen.
  • De herkapitalisatie van SNS REAAL en SNS Bank voor 2,2 miljard euro.
  • Een overbruggingskrediet voor SNS REAAL van 1,1 miljard euro.
  • Een afwaardering, afsplitsing en overdracht van vastgoedbeheerorganisatie Property Finance (het huidige Propertize) aan de Staat tegen de door de adviseur van de Staat geschatte reële economische waarde.

De Europese Commissie heeft daarnaast geen bezwaar gemaakt tegen de kapitaalinjectie in Propertize en de garantie op door Propertize uit te geven schuldbewijzen.

  1. Tweede Kamer, Vergaderjaar 2013-214, 33 532 nr. 31

Dividenduitkeringen

SNS REAAL en Propertize hebben over 2013, 2014 en 2015 geen dividend uitgekeerd.