Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Totaal overzicht garanties

De Staat heeft in het kader van drie interventies garanties afgegeven. Door de Staat zijn hiermee voorwaardelijke verplichtingen aangegaan. Bij zowel de interventie Garantiefaciliteit als bij de interventies Overname Fortis / ABN AMRO en de Nationalisatie SNS REAAL heeft de Staat nog geen garantiebetalingen hoeven doen. Dit betekent dat  de afgegeven garanties nog niet hebben geleid tot uitgaven voor de Staat. Het onderstaande overzicht loopt van het begin van de interventies op 3 oktober 2008 tot de meest recente peildatum: 31 december 2016. In onderstaande grafiek wordt de gecumuleerde stand van zaken per 31 december van de vermelde jaren zichtbaar.

Grafiek totaal overzicht garanties

Tabel: Totaaloverzicht afgegeven garanties
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Overname FORTIS / ABN AMRO                  
Capital Relief Instrument 0 32.611 0            
Counter Indemnity 0 0 950 950 950 950 0    
Nationalisatie SNS REAAL                  
Propertize           4.166 3.600 2.623 0
Garantiefaciliteit                  
Leaseplan 1.450 6.485 5.035 5.035 1.361 1.000 0    
NIBC 1.290 6.404 6.404 4.898 3.004 1.228 0    
SNS REAAL 0 5.538 5.539 5.309 2.746 2.746 0    
ING 0 10.905 10.854 10.855 6.173 2.531 0    
Fortis Bank Nederland 0 15.603 9.000 4.947 2.650 1.391 0    
Achmea Hypotheekbank 0 2.166 2.165 1.566 966 966 0    
Totaal 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
 • Bron: Ministerie van Financiën.
 • Bedragen x € 1 miljoen.
 • Stand per 31 december van de vermelde jaren.

Overname Fortis ABN AMRO

 • De Staat heeft met een Capital Relief Instrument een deel van het kredietrisico overgenomen van de Nederlandse hypothekenportefeuille van ABN AMRO. Het Capital Relief Instrument is beëindigd op 31 oktober 2010.
 • De Staat heeft in 2010 een tegengarantie (‘counter indemnity’) verstrekt aan ABN AMRO Bank NV voor een verplichting van € 950 miljoen. De Counter Indemnity ABN AMRO is beëindigd op 27 september 2014.

Meer over financieel belang Overname Fortis / ABN AMRO.

Garantiefaciliteit bancaire leningen

De volgende banken hebben gebruik gemaakt van deze faciliteit:

 • Leaseplan
 • NIBC
 • SNS REAAL
 • ING
 • Fortis Bank Nederland
 • Achmea Hypotheekbank

De garantiefaciliteit bancaire leningen is op 2 december 2014 beëindigd. De voor deze garanties ontvangen vergoedingen bedragen € 1.384 miljoen.

Meer over financieel belang Garantiefaciliteit bancaire leningen.

Nationalisatie SNS REAAL

Op 1 februari 2013 nationaliseerde de Staat bank-verzekeraar SNS REAAL. Eind 2013 is de vastgoedtak van SNS REAAL, property Finance, losgekoppeld en is verder gegaan onder de naam Propertize. Vervolgens heeft de Staat eind 2013 Propertize een garantie verstrekt van maximaal € 4.166 miljoen. Met de verkoop van Propertize op 27 september 2016 is de garantie beëindigd.