Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Verruiming depositogarantiestelsel

Over deze interventie

De minister van Financiën verruimde op 7 oktober 2008 (Staatscourant nr. 211 van 15 oktober 2008) de garantie voor deposito’s tot 100.000 euro zonder eigen risico. Tot die datum werd in Nederland 40.000 euro gegarandeerd met een eigen risico van 10 procent over tegoeden tussen 20.000 en 40.000 euro.

Doel

Het depositogarantiestelsel is een vangnet voor spaarders wanneer een bank failliet gaat of in betalingsproblemen komt. Deze bankgarantie zorgt ervoor dat iedereen met een spaar- en/of bankrekening bij een bank tot een bedrag van 100.000 euro vergoed krijgt.

De verruiming van het depositogarantiestelsel heeft tevens tot doel om bij te dragen aan het borgen van het vertrouwen in en het functioneren van de financiële sector.

De maatregel past in het kader van een gecoördineerde aanpak binnen de EU.

Probleem

Een bank kan in financiële problemen geraken waardoor deze tegoeden van rekeninghouders niet kan terugbetalen. Depositohouders zien hun tegoeden in rook opgaan, met een bank run als mogelijk gevolg. Die kan vervolgens de teloorgang van een bank bewerkstelligen of bespoedigen en de eventuele afwikkeling minder controleerbaar maken.

Oplossing

Door de verruiming van het depositogarantiestelsel worden spaartegoeden nu gegarandeerd tot 100.000 euro. Mocht een bank betalingsonmachtig worden, dan zal DNB zorg dragen voor de toepassing van het garantiestelsel.
Daarnaast verkleint het depositogarantiestelsel de kans op een bank run. Het door DNB uitgekeerde bedrag wordt omgeslagen over de aangesloten banken op basis van het bedrag van gedekte deposito’s en het risicoprofiel van de bank

Naar verwachting zal in de loop van 2015 gestart worden met de opbouw van een Depositogarantiefonds hetgeen  medio 2024 ten minste een bedrag van 0,8% van de gegarandeerde deposito’s zal moeten bevatten, tenzij de Europese Commissie het Nederlandse verzoek om een lagere fondsomvang van 0,5% goedkeurt. Hieruit kan een beroep op het depositogarantiestelsel worden gefinancierd.