Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Verruiming depositogarantiestelsel

Samenvatting

De minister van Financiën verruimde op 7 oktober 2008 (Staatscourant nr. 211 van 15 oktober 2008) de garantieregeling. Dit heeft tot gevolg dat spaartegoeden van depositohouders ’ gegarandeerd worden tot 100.000 euro zonder eigen risico. Tot die datum werd in Nederland een spaartegoed tot 40.000 euro gegarandeerd met een eigen risico van 10 procent over tegoeden tussen 20.000 en 40.000 euro.

Deze interventie heeft geen direct financieel effect voor de Staat, omdat eventuele aanspraken op de garantie door De Nederlandsche Bank (DNB) worden omgeslagen over de deelnemende banken.

Naar verwachting zal nog in 2015 een nieuwe regeling van kracht zijn, waardoor de financiering niet meer achteraf  maar vooraf zal zijn geregeld. Daarvoor zal een Depositogarantiefonds zijn opgericht. De uitvoeringskosten zullen op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht bij de banken in rekening worden gebracht.