Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Verschillen in risico's

De risico’s en onzekerheden voor de Staat verschillen per interventie en zijn afhankelijk van veel verschillende factoren. De risico’s voor de Staat  van de aandelenparticipaties van de Staat zijn groter dan de risico’s verbonden aan  leningen die de Staat heeft verstrekt. Leningen in de vorm van securities, achtergestelde leningen of verplicht converteerbare leningen hebben een hoger risicoprofiel dan reguliere leningen.

Factoren die het risico voor de Staat beïnvloeden

De risico’s van aandelenparticipaties in (de verliezen op) activa van financiële instellingen zijn sterk afhankelijk van het risicoprofiel van de onderliggende specifieke portefeuille(s). Het herstel van de financiële sector en van de economie is mede bepalend voor een al dan niet gunstige afwikkeling van de interventies. Naarmate het herstel in de financiële sector doorzet neemt de kans dat de kapitaalinjecties met rente worden terugbetaald toe.

Het risico voor de Staat is kleiner geworden door:

  • de beëindiging van het Capital Relief Instrument voor ABN AMRO;
  • de aflossing van securities door AEGON, ING en SNS REAAL;
  • de afwikkeling van leningen waarvoor garanties zijn afgegeven (garantiefaciliteit);
  • de beëindiging van de back-upfaciliteit;
  • de terugbetaling van voorfinanciering van de depositogaranties rond Icesave;
  • de verkoop van Reaal;
  • de verkoop van Propertize en daarmee de beëindiging van de garantie aan Propertize;
  • de gedeeltelijke aflossing van leningen door ABN AMRO;
  • de verkoop van aandelen ABN AMRO en ASR.