Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland

Over deze interventie

Begin oktober 2008 heeft de Nederlandse Staat 1,236 miljard euro voorgefinancierd aan het IJslandse depositogarantiestelsel. De IJslandse bank Landsbanki en haar Nederlandse bijkantoor Icesave bleken namelijk geen spaartegoeden meer uit te kunnen betalen aan Nederlandse spaarders. In 2009 kwam er nog 86 miljoen euro bij. In totaal heeft de Nederlandse Staat 1,322 miljard euro voorgefinancierd aan het IJslandse depositogarantiestelsel.

Daarnaast financierde de Nederlandse Staat de extra kosten voor de verhoging van het Nederlandse depositogarantiestelsel (1).  Dit kostte nog eens 106 miljoen euro. In totaal heeft de Staat 1.428 miljoen uitgekeerd.

Doel

Het doel van deze interventie was het wegnemen van onzekerheid bij Nederlandse spaarders met tegoeden bij Icesave. De voorfinanciering is een van de maatregelen die de Nederlandse Staat in 2008 trof. Hiermee wilde de Staat het vertrouwen in en de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem waarborgen.

Probleem

Begin oktober 2008 kon Icesave spaartegoeden niet meer uitbetalen aan rekeninghouders. Het IJslandse depositogarantiestelsel voorziet in een vergoeding aan depositohouders tot een bedrag van maximaal 20.887 euro. De aan het IJslandse depositogarantiestelsel deelnemende banken konden echter, gezien de bijzonder moeilijke economische positie, deze verplichting niet nakomen.

Oplossing

De Nederlandse Staat financierde de onder het IJslandse depositogarantiestelsel vallende vergoeding voor. Daarvoor maakte de Nederlandse Staat het bedrag over aan DNB. DNB betaalde vervolgens vorderingen uit van Nederlandse spaarders op het IJslandse depositogarantiestelsel. Bovendien nam de Nederlandse Staat de extra kosten van de verhoging van het Nederlandse depositogarantiestelsel voor zijn rekening. Ook deze vergoedingen werden via DNB uitbetaald.