Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland

Samenvatting

Omschrijving

Begin oktober 2008 kon Icesave spaartegoeden niet meer uitbetalen aan rekeninghouders. Het IJslandse depositogarantiestelsel voorziet in een vergoeding tot een bedrag van maximaal 20.887 euro. Deze verplichting kon echter niet worden nagekomen. Om de onzekerheid bij Nederlandse spaarders weg te halen, financierde de Nederlandse Staat de onder het IJslandse depositogarantiestelsel vallende vergoeding voor. Daarnaast financierde de Nederlandse Staat in 2009 de extra kosten van de verhoging van het Nederlandse depositogarantiestelsel tot 100.000 euro.

Terugbetaling

Sinds 2011 heeft de Nederlandse Staat uit de failliete boedel van Landsbanki diverse malen een bedrag ontvangen. In augustus 2014 heeft de Nederlandse Staat de resterende vordering op Landsbanki, de moedermaatschappij van Icesave, verkocht. In september 2015 is een schikking met het IJslandse depositogarantiestelsel overeengekomen over een vergoeding van de door de Nederlandse Staat gemaakte rentekosten en uitvoeringskosten. Kern van de schikking is dat het IJslandse depositogarantiestelsel een bedrag van omgerekend 48,6 miljoen euro aan Nederland heeft betaald. Onderdeel van de schikking is ook dat de circa 12 miljoen euro aan IJslandse kronen, die in 2011 aan de Nederlandse Staat zijn uitgekeerd, kunnen worden geconverteerd. De netto-ontvangst van de schikking bedraagt 58 miljoen euro. Met de schikking heeft de minister van Financiën het dossier Icesave afgesloten.

Uitgaven en ontvangsten

Door de verkoop van de vordering op Landsbanki augustus 2014 heeft de Nederlandse Staat het hele bedrag terugontvangen dat was voorgefinancierd. Voor vergoeding van de rentekosten liep een rechtszaak tegen het IJslands depositogarantiestelsel. Met de schikking in september 2015 zijn de uitvoeringskosten en een deel van de rentekosten vergoed.

Het Icesave-dossier heeft de Nederlandse Staat naar schatting 145 miljoen euro gekost. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de totale uitgaven en ontvangsten.

Tabel: Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
  Totaalbedrag* Bedrag
Uitgaven 1.637  
Depositogarantiestelsel IJsland   1.322
Depositogarantiestelsel Nederland   106
Uitvoeringskosten DNB   7
Rentekosten   202
Ontvangsten 1.492  
Boedel Landsbanki   811
Verkoop vordering Landsbanki   623
Schikking uitvoeringskosten, rentekosten   58
Saldo 145  

* In miljoenen euro's.