Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland

Terugbetaling

De bedragen die de Nederlandse Staat heeft voorgefinancierd om tegoeden van spaarders bij de IJslandse bank Landsbanki te vergoeden moeten aan de Nederlandse Staat worden terugbetaald. Dat geld moet in eerste instantie komen uit de failliete boedel van Landsbanki.

Daarnaast heeft de minister van Financiën verschillende pogingen gedaan om met IJsland een leenovereenkomst af te sluiten. Doel was om het risico af te dekken dat uit de boedel van Landsbanki niet al het geld terugbetaald wordt.

De pogingen om een leenovereenkomst af te sluiten zijn vruchteloos gebleken. Het hof van justitie van de EFTA heeft op 28 januari 2013 uitspraak gedaan. IJsland blijkt de internationale regels niet te hebben overtreden door in 2008 Nederlandse (en Britse) spaarders geen schadevergoeding toe te kennen bij de ondergang van Icesave. De EFTA bepaalde verder dat het IJslandse depositogarantiestelsel wel een betalingsverplichting heeft.

In september 2015 is een schikking overeengekomen met het IJslandse depositogarantiestelsel over een vergoeding van de gemaakte rente- en uitvoeringskosten. Onderdeel van de schikking is ook dat de circa 12 miljoen euro aan IJslandse kronen, die in 2011 aan de Nederlandse Staat zijn uitgekeerd, kunnen worden geconverteerd. Met de schikking heeft de minister van Financiën het dossier Icesave afgesloten.

Zie ook: het financiële overzicht van terugbetalingen.