Interventies

 • Overname Fortis / ABN AMRO Gecontroleerd from 03-10-2008 to 31-12-2016
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 67.681garanties: miljoen €
   • 03-10-2008

    De Nederlandse Staat neemt deel in en verstrekt leningen aan de Nederlandse delen van Fortis/ABN AMRO. De Staat betaalt € 16,8 miljard voor de aandelen en verstrekt leningen voor een bedrag van circa € 51 miljard aan FBN.

   • 24-12-2008

    De Staat neemt het aandelenbelang van 33,8% in RFS Holdings BV over van FBN, gefinancierd door aflossing op de langlopende leningen. De Staat betaalt een bedrag van € 6,54 miljard.

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 34.765garanties: 32.611miljoen €
   • 26-06-2009

    De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 2,5 miljard.

   • 02-07-2009

    De Minister van Financiën meldt dat Fortis Bank Nederland de kortlopende leningen heeft afgelost.

   • 22-07-2009

    De deelneming Fortis Corporate Insurance (FCI) wordt verkocht voor een bedrag van € 350 miljoen aan de Britse verzekeraar Amlin Plc. 

   • 30-07-2009

    De Staat verleent een garantie aan ABN AMRO. Het betreft een Capital Relief Instrument  waarbij de Staat het kredietrisico op een  hypothekenportefeuille overneemt van ABN AMRO ter waarde van € 32,8 miljard. De garantie is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 30-07-2009

    De staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van een converteerbare lening (Mandatory Convertible Note) ter waarde van € 800 miljoen. De converteerbare lening is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO

   • 20-10-2009

    Akkoord op hoofdlijnen met Deutsche Bank over de overname van ABN AMRO-onderdelen op last van EU-mededingsregels (EC-remedy). Rapport Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 - 2010, 31 789 nr.30.

   • 19-11-2009

    De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 4,4 miljard. 

   • 03-12-2009

    De Algemene Rekenkamer publiceert haar onderzoek naar de verkoop  van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy.

   • 17-12-2009

    Tweede Kamer stemt in met verkoop van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy. Hiermee wordt integratie tussen FBN en ABN AMRO mogelijk.

   • 23-12-2009

    De Staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van twee converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) met een gezamenlijke waarde van € 1.800 miljoen. De converteerbare leningen zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 24-12-2009

    De Staat stort € 1,35 miljard op het aandelenkapitaal van FBN. Het betreft een agiostorting, gefinancierd door aflossing op langlopende leningen. De versterking van het kapitaal van FBN is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 32.546garanties: 950miljoen €
   • 31-12-2009

    Beëindiging stand-byfaciliteit kortlopende financieringen voor FBN.

   • 13-01-2010

    ABN AMRO II (N-share) krijgt een banklicentie.

   • 19-01-2010

    Goedkeuring nieuw beloningsbeleid ABN AMRO door de Staat als aandeelhouder.

   • 06-02-2010

    ABN AMRO II (N-share) wordt juridisch afgezonderd van ABN AMRO Holding. De naam ABN AMRO II verandert in ABN AMRO bank NV.

   • 05-03-2010

    De Staat betaalt € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen in RFS Holdings in het kader van de afrekening tussen de consortiumpartners. De Staat verstrekt tijdelijk kapitaal aan RFS Holdings voor een bedrag van € 220 miljoen. Deze transacties zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 01-04-2010
    • Voltooiing van de EC remedy door levering van de verkochte ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank. 
    • De Staat verstrekt een Counter Indemnity (garantie) van € 950 miljoen aan ABN AMRO.
    • ABN AMRO Bank (het grootste deel van de voormalige N-share) wordt uit RFS Holdings gehaald en ondergebracht in de ABN AMRO Group .
    • Het volledige staatsbelang in FBN wordt ondergebracht in de ABN AMRO Group.
    • De Mandatory Convertible Notes ter waarde van € 2,6 miljard converteren in gewone aandelen ABN AMRO.
   • 10-05-2010

    Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

   • 17-06-2010

    De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij als aandeelhouder van ASR Nederland een nieuw en duurzaam beloningsbeleid voor de raad van bestuur heeft vastgesteld.

   • 30-06-2010

    De Staat stort € 490 miljoen op het aandelenkapitaal van ABN AMRO. De versterking van het kapitaal van ABN AMRO is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 01-07-2010
    • Juridische samenvoeging ABN AMRO Bank en FBN onder de naam ABN AMRO Bank.
    • Omzetting preferente aandelen FBN in bezit van FBN Preferred Investments in preferente aandelen ABN AMRO Group. FBN Preferred Investments is omgedoopt in ABN AMRO Preferred Investments.
      
   • 30-07-2010

    Verlenging onderzoek Europese Commissie naar staatssteun ABN AMRO.

   • 31-10-2010

    De garantie aan ABN AMRO door middel van het  Capital Relief Instrument wordt beëindigd. De garantie was onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

   • 31-12-2010

    Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings van 33,8% naar 1,2505%.

   • 30-12-2010

    De staat ontvangt couponrente voor de verstrekte converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) en voegt deze toe aan het eigen vermogen van ABN AMRO.

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 31.705garanties: 950miljoen €
   • 05-04-2011

    De Europese Commissie geeft onder voorwaarden toestemming voor een pakket steunmaatregelen en het herstructureringsplan voor de ABN AMRO Group.

   • 15-07-2011

    Oprichting Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen NL Financial Investments (NLFI). Opdracht: namens de Staat uitoefenen van de aandeelhoudersrechten in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V. en twee kleinere vennootschappen.

   • 29-09-2011

    De aandelen ABN AMRO Group, ASR Nederland en ABN AMRO Preferred Investments worden overgedragen aan NLFI en gecertificeerd. 

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 31.705garanties: 950miljoen €
   • 09-03-2012

    In Annual Report 2011 stelt ABN AMRO Group voor:

    • over 2011 wordt een dividend uitgekeerd van € 250 miljoen op de gewone aandelen;
    • € 13 miljoen dividend wordt uitgekeerd op de preferente aandelen A.
      
   • 11-04-2012

    Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
     

   • 28-06-2012

    ABN AMRO betaalt € 400 miljoen aan Ageas als onderdeel van de schikking van de juridische geschillen die waren ontstaan bij de overname van de Nederlandse delen van Fortis door de Staat op 3 oktober 2008.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 31.705garanties: 950miljoen €
   • Maart 2013

    ASR betaalt € 88 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

   • 11-03-2013

    Staat wordt 100% eigenaar van ABN AMRO Preferred Investments en hernoemd deze tot NLFI Financial Investments.

   • 11-03-2013

    Staat wordt 100% eigenaar van ABN AMRO na inkoop preferente aandelen door ABN AMRO van private investeerders.

   • Maart 2013

    ABN AMRO betaalt € 250 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

   • 23-08-2013

    Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

   • 22-11-2013

    ABN AMRO kondigt aan een interimdividend van € 150 miljoen uit te keren aan de Nederlandse Staat.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 31.505garanties: 0miljoen €
   • 21-02-2014

    ABN AMRO kondigt aan een slotdividend van € 200 miljoen over 2013 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 26-02-2014

    ASR kondigt aan een dividend van € 99 miljoen over 2013 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 27-09-2014

    Beëindiging Counter Indemnity ABN AMRO

   • 14-11-2014

    ABN AMRO kondigt aan een interimdividend van € 125 miljoen uit te keren aan de Nederlandse Staat.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 25.877garanties: 0miljoen €
   • 20-02-2015

    ABN AMRO kondigt aan een slotdividend van € 275 miljoen over 2014 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 24-02-2015

    ASR kondigt aan een dividend van € 139 miljoen over 2014 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 27-03-2015

    De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over uitstel van het besluit over de verkoop van ABN AMRO.

   • 22-05-2015

    De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om een begin te maken met de verkoop van ABN AMRO via beursgang.

   • 16-07-2015

    ABN AMRO lost vervroegd een achtergestelde lening ter waarde van € 1,65 miljard af aan de Nederlandse Staat.

   • 24-07-2015

    NLFI heeft Morgan Stanley, Deutsche Bank en ABN Amro geselecteerd als leiders van het bankensyndicaat voor de beursgang van ABN AMRO.

   • 14-08-2015

    De minister van Financiën machtigt NLFI om het verkoopproces van ABN AMRO feitelijk te starten.

   • 21-08-2015

    ABN AMRO kondigt aan een interim dividend van € 350 miljoen uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 28-08-2015

    ABN AMRO lost een achtergestelde lening van € 150 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

   • 26-08-2015

    NLFI heeft acht zakenbanken geselecteerd voor de rollen van bookrunners en co-lead managers voor de beursgang van ABN AMRO.

   • 27-10-2015

    Start proces beursgang ABN AMRO.

   • 10-11-2015

    ABN AMRO publiceert het prospectus.

   • 20-11-2015

    Start van beursnotering en handel in certificaten van aandelen ABN AMRO op Euronext Amsterdam.

   • 27-11-2015

    De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over besluit kabinet tot verkoop van ASR via beursgang.

   • 24-11-2015

    De Staat ontvangt € 3.337 miljoen voor de verkoop van 20% van de aandelen ABN AMRO.

   • 03-12-2015

    De Staat verkoopt uiteindelijk 23% van de aandelen ABN AMRO en ASR (inclusief overtoewijzingsoptie). Opbrengst van dit deel van de beursgang bedraagt in totaal € 3.828 miljoen.

  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 22.544garanties: miljoen €
   • 15-02-2016

    ABN AMRO lost een achtergestelde lening van € 250 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

   • 18-02-2016

    ASR kondigt aan een dividend van € 170 miljoen over 2015 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 17-02-2016

    ABN AMRO lost een achtergestelde lening van € 300 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

   • 17-03-2016

    ABN AMRO lost een achtergestelde lening ter waarde van € 400 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

   • 18-05-2016

    ABN AMRO kondigt aan een slotdividend van € 0,44 per aandeel over 2015 uit te keren. De Nederlandse Staat ontvangt € 318 miljoen.

   • 30-05-2016

    ASR publiceert het prospectus.

   • 10-06-2016

    Start van beursnotering en handel in aandelen ASR op de Euronext Amsterdam.

   • 11-07-2016

    Staat verkoopt uiteindelijk 36,3% van de aandelen ASR (inclusief overtoewijzingsoptie). Opbrengst van beursgang bedraagt in totaal € 1.057 miljoen.

   • 17-08-2016

    ABN AMRO kondigt aan een interimdividend van € 0,40 per aandeel uit te keren. De Nederlandse Staat ontvangt € 290 miljoen.

   • 17-11-2016

    Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengt bedraagt € 1.326 miljoen

  • 2017
   • 13-01-2017

    Staat verkoopt 13,6% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 452 miljoen

   • 05-04-2017

    Staat verkoop 13,3% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 515 miljoen.

   • 13-06-2017

    Staat verkoopt 16,7% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 725 miljoen.

   • 28-06-2017

    Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.479 miljoen.

   • 15-09-2017

    Staat verkoopt 7% van de certificaten van de aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.528 miljoen.

   • 14-09-2017

    Staat verkoopt 20,1% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 1.018 miljoen.

 • Nationalisatie SNS REAAL Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: garanties: miljoen €
  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: garanties: miljoen €
  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: garanties: miljoen €
  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: garanties: miljoen €
  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: garanties: miljoen €
  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 3.800garanties: 4.166miljoen €
   • 01-02-2013

    SNS REAAL wordt onteigend

   • 03-03-2013

    De Staat en SNS REAAL komen overbruggingslening overeen voor een bedrag van € 1,1 miljard.

   • 11-03-2013

    SNS REAAL ontvangt een kapitaalinjectie van € 2,2 miljard van de Staat. 

   • 23-08-2013

    Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

   • 12-11-2013

    Faillissement Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. 

   • 31-12-2013

    Staat koopt aandelen in Property Finance van SNS Bank.

   • 31-12-2013

     Onderbrengen beheer aandelen SNS REAAL en Property Finance bij NLFI.

   • 31-12-2013

    Staat kapitaliseert Property Finance voor € 500 miljoen.

   • 31-12-2013

    Staat stelt zich voor 4.166 miljoen garant voor financiering vastgoedportefeuille Property Finance.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 3.800garanties: 3.600miljoen €
   • 02-01-2014

    Naam Property Finance wijzigt in Propertize.

   • 01-01-2014

    Inwerkingtreding Tijdelijke wet resolutieheffing 2014.

   • 06-06-2014

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat in de zomer van 2014 het verkoopproces van REAAL start.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 2.700garanties: 2.623miljoen €
   • 16-02-2015

    Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over voorwaardelijke verkoop van REAAL aan Anbang Group Holdings Co Limited.

   • 23-07-2015

    Verkoop VIVAT (voorheen REAAL) voor € 1 aan AnBang Group Holdings Co Limited.

   • 28-08-2015

    Minister van Financiën stuurt brief aan Tweede Kamer over loskoppelen SNS Bank van SNS REAAL.

   • 30-09-2015

    Staat koopt SNS Bank van SNS REAAL.

   • 16-10-2015

    Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over verkoopplannen Propertize.

   • 09-12-2015

    Start verkoopproces Propertize.

  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 2.200garanties: 0miljoen €
   • 03-03-2016

    SNS Bank kondigt aan een dividend van € 100 miljoen over 2015 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 23-03-2016

    Propertize kondigt aan een dividend van € 46 miljoen over 2015 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

   • 28-06-2016

    Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over voorgenomen verkoop van Propertize aan Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities voor € 895,3 miljoen.

   • 01-07-2016

    Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over toekomstplannen SNS Bank.

   • 27-09-2016

    Afronding verkoop Propertize aan Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities.

  • 2017
   • 19-05-2017

    NLFI draagt aandelen SRH over aan Staat

   • 14-09-2017

    Minister van Financiën stuurt brief aan de Tweede Kamer over toekomst Volksbank.

 • Kapitaal- verstrekkings- faciliteit Gecontroleerd from 10-10-2008 to 31-12-2015
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 13.750garanties: miljoen €
   • 10-10-2008

    Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

   • 19-10-2008

    Kapitaalverstrekking aan ING: € 10 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 23).

   • 28-10-2008

    Kapitaalverstrekking aan AEGON: € 3 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 3).

   • 12-11-2008

    Kapitaalverstrekking aan SNS REAAL: € 750 miljoen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 48).

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 7.565garanties: miljoen €
   • mei-juni 2009

    ING betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 425 miljoen.

   • mei-juni 2009

    SNS REAAL betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 32 miljoen.

   • mei-juni 2009

    AEGON betaalt couponrente aan de Staat: € 121 miljoen .

   • 26-10-2009

    De minister van Financiën sluit een nadere overeenkomst met ING, waardoor ING vervroegd mag aflossen tegen speciale voorwaarden.

   • 18-11-2009

    De Europese Commissie keurt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit het herstructureringsplan van ING goed.

   • 30-11-2009

    SNS REAAL lost € 185 miljoen af en betaalt hierover € 6  miljoen couponrente,  excl. dividendbelasting.

   • 30-11-2009

    AEGON lost € 1 miljard  af en betaalt hierover € 38 miljoen couponrente en € 108 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

   • 03-12-2009

    De aandeelhouders van SNS REAAL stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • 21-12-2009

    ING lost i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit  € 5 miljard af en betaalt hierover € 220 miljoen couponrente en € 295 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

   • december 2009

    De Europese Commissie merkt circa € 2 miljard van de aflossing door ING als staatssteun aan.

   • 29-12-2009

    De Staat ontvangt van AEGON € 7 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in november 2009 heeft betaald.  

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 7.065garanties: miljoen €
   • januari 2010

    ING en de Staat gaan in beroep tegen de uitspraak van de EU dat er sprake was van extra staatssteun aan ING van € 2 miljard.

   • 28-01-2010

    De Europese Commissie keurt de kapitaalverstrekking aan SNS REAAL definitief goed.

   • 12-02-2010

    De Staat ontvangt i.k.v. kapitaalveerstrekkingsfaciliteit € 1 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente die SNS REAAL in november 2009 heeft betaald. 

   • 12-02-2010

    De Staat ontvangt van ING i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit € 91 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die ING in december 2009 heeft betaald.

   • januari-maart 2010

    ING stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • januari-maart 2010

    Aegon stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • januari-maart 2010

    SNS REAAL stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

   • 29-04-2010

    De aandeelhouders van AEGON stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

   • 27-04-2010

    De aandeelhouders van ING stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

   • 10-05-2010

    Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

   • 17-08-2010

    De Europese Commissie keurt het herstructureringsplan van
    AEGON goed.
     

   • 30-08-2010

    AEGON lost € 500 miljoen af inclusief € 9 miljoen rente en € 44 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

   • 17-11-2010

    De Staat ontvangt van AEGON € 9 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in augustus heeft betaald.  

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 3.565garanties: miljoen €
   • 15-03-2011

    AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

   • 24-03-2011

    De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 maart 2011 heeft betaald.

   • 13-05-2011

    ING lost € 2 miljard af en betaalt hierover € 850 miljoen terugkoopvergoeding (exclusief dividendbelasting).

   • 15-06-2011

    AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

   • 14-06-2011

    De Staat ontvangt € 150 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die ING op 13 mei 2011 heeft betaald.

   • 30-06-2011

    De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 juni 2011 heeft betaald.

   • 09-12-2011

    De Staat meldt aan de Europese Commissie dat ING over 2009 en 2010 geen dividend heeft uitgekeerd.

   • 19-12-2011

    De Europese Commissie herbevestigt haar goedkeuring voor de kapitaalsteun aan SNS REAAL.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 2.815garanties: miljoen €
   • 02-03-2012

    Het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU verklaart de beslissing van de Europese Commissie nietig dat er sprake is van extra staatssteun aan ING bij vervroegde aflossing. 

   • 11-04-2012

    Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
     

   • 11-05-2012

    De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar:

    • De herziening van de afspraken over het rendement op de kapitaalinjectie aan ING.
    • De stelling van de Staat en ING dat het niet mogelijk is Westland Utrecht Hypotheekbank te verkopen onder de huidige marktomstandigheden.
    • Een klacht over het prijsbeleid van ING Direct Italië.
      
   • 11-05-2012

    De Europese Commissie stelt de herstructureringsmaatregelen voor ING opnieuw vast in een herstructureringsbesluit. Deze zijn gelijk aan die van het besluit uit 2009.

   • 23-07-2012

    De Staat en ING gaan in beroep tegen het nieuwe herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012.

   • 19-11-2012

    De Staat en ING hebben hun beroep tegen het herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012 ingetrokken.

   • 19-11-2012

    De Staat, ING en de Europese Commissie bereiken akkoord over een nieuw herstructureringsbesluit voor ING. Hiermee is ook de onderzoeksprocedure afgesloten.

   • 26-11-2012

    ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 2.065garanties: miljoen €
   • 01-03-2013

    De Staat onteigent SNS REAAL. Terugbetaling resterende kapitaalsteun van € 565 miljoen is uitgesloten. 

   • 06-11-2013

    ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 565garanties: miljoen €
   • 21-03-2014

    ING lost € 817 miljoen af en betaalt hierover € 408 miljoen premie.

   • 07-11-2014

    2014 ING lost € 683 miljoen af en betaalt hierover € 342 miljoen premie.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 565garanties: miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 565garanties: miljoen €
 • Garantiefaciliteit bancaire leningen Gecontroleerd from 23-10-2008 to 02-12-2014
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: garanties: 2.740miljoen €
   • 23-10-2008

    De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

   • 27-11 / 24-12-2008 

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 1,7 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,35 miljard

   • 09-12-2008

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,6 miljard

    Looptijd / rente:
    2 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,45 miljard

   • 17-12-2008

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,04 miljard

    Looptijd / rente:
    1 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,04 miljard

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: garanties: 47.101miljoen €
   • 19-01-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 2 miljard

   • 30-01-2009

    Garantie afgegeven aan:
    ING Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,78 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,78 miljard

   • 30-01-2009

    Garantie afgegeven aan:
    ING Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 3,9 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 3,9 miljard

   • 23-01-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,25 miljard

   • 09-02-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,5 miljard

   • 19-02-2009

    Garantie afgegeven aan:
    ING Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 5 miljard

    Looptijd / rente:
    5/1,5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 4,15 miljard

   • 18-02-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,05 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,05 miljard

   • 05-03 / 22-04-2009 

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 2 miljard

   • 10-03-2009

    Garantie afgegeven aan:
    ING Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2,35 miljard

    Looptijd / rente:
    5/5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,073 miljard

   • 30-03-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,5 miljard

   • 06-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 5 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 5 miljard

   • 15-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,05 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,05 miljard

   • 15-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,23 miljard

    Looptijd / rente:
    2 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,23 miljard

   • 22-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,563 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,563 miljard

   • 21-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    SNS Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 0,696 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,696 miljard

   • 29-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 0,15 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,15 miljard

   • 28-04-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,92 miljard

    Looptijd / rente:
    3 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,924 miljard

   • 06-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 0,2 miljard

    Looptijd / rente:
    2 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,2 miljard

   • 12-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 1,5 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 1,5 miljard

   • 11-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 2,5 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar vast

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,5 miljard

   • 19-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 6,5 miljard

    Looptijd / rente:
    CP1 max. 1 jaar

    Uitgegeven bedrag:
    € 6,384 miljard

    1. CP = Commercial Paper

   • 28-05-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Lease Plan Corp. NV

    Garantiebedrag:
    € 0,361 miljard

    Looptijd / rente:
    5 jaar variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 0,361 miljard

   • 05-06-2009

    Garanties afgegeven aan: FBN

    1. Garantiebedrag:
     € 0,053 miljard
      
     Looptijd / rente:
     1,5 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 0,053 miljard
      
    2. Garantiebedrag:
     € 0,15 miljard

     Looptijd / rente:
     2 jaar variabel

     Uitgegeven bedrag:
     € 0,15 miljard
   • 08-06-2009

    Garanties afgegeven aan: FBN

    1. Garantiebedrag:
     € 1 miljard
      
     Looptijd / rente:
     2 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 1 miljard
      
    2. Garantiebedrag:
     € 0,1 miljard
      
     Looptijd / rente:
     1,5 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 0,1 miljard
      
    3. Garantiebedrag:
     € 0,2 miljard
      
     Looptijd / rente:
     1,5 jaar variabel
      
     Uitgegeven bedrag:
     € 0,2 miljard
   • 02-09-2009

    Garantie afgegeven aan:
    FBN

    Garantiebedrag:
    € 3 miljard

    Looptijd / rente:
    CP max. 1 jaar

    Uitgegeven bedrag:
    € 3 miljard

   • 28-10-2009

    Garantie afgegeven aan:
    Achmea Hypotheekbank

    Garantiebedrag:
    € 2,17 miljard

    Looptijd / rente:
    5/5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,165 miljard

   • 24-11-2009

    Garantie afgegeven aan:
    NIBC Bank NV

    Garantiebedrag:
    € 2 miljard

    Looptijd / rente:
    5/5 jaar vast/variabel

    Uitgegeven bedrag:
    € 2,004 miljard

   • 07-12-2009

    De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

   • 22-12-2009

    De looptijd voor de op 9-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 40 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 17-12-2009

    De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: garanties: 38.997miljoen €
   • 27-04-2010

    Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

   • 10-05-2010

    Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

   • 22-06-2010

    Onder de op 19-5-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 6,5 miljard zijn in de periode 28-8-2009 t/m 22-6-2010 de leningen verstreken. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 21-06-2010

    De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

   • 29-06-2010

    De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

   • 15-09-2010

    Onder de op 9-2-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 3,0 miljard zijn in de periode 8-9-2010 t/m 15-9-2010 de leningen verstreken. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten

   • 25-09-2010

    Onder de op 19-2-2009 aan ING afgegeven garantie van € 5,0 miljard is een lening van € 50 miljoen verstreken.

   • 11-12-2010

    De looptijd voor de op 5-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 53 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 10-12-2010

    De looptijd voor de op 19-12-2008 aan Leseplan afgegeven garantie van € 1,6 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

     

   • 15-12-2010

    De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 200 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

     

   • 15-12-2010

    De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 100 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

     

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: garanties: 32.610miljoen €
   • 01-01-2011

    De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

   • 03-03-2011

    Afkoop van € 155 miljoen door NIBC Bank NV van de in februari 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
     

   • 03-03-2011

    Afkoop van € 336 miljoen door NIBC van de in november / december 2008 uitgegeven garantie van € 1,7 miljard. 

   • 15-04-2011

    De looptijd voor de op 15-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 230 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
     

   • 27-04-2011

    Afkoop van € 2,703 miljard door Fortis Bank Nederland van de in maart 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 09-05-2011

    De looptijd voor de op 6-5-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 200 miljoen verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 10-06-2011

    De looptijd voor de op 5-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 150 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

     

   • 15-06-2011

    De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 1 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
     

   • 30-06-2011

    De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

   • 21-12-2011

    Afkoop van € 900 miljoen door Achmea van de in oktober 2009 uitgegeven garantie van € 2,17 miljard.

   • 19-12-2011

    Onder de op 27-11-2008 / 24-12-2008 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,7 miljard is een lening van € 1,014 miljard verstreken. De overige € 0,336 miljard is op 3-3-2011 terruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: garanties: 16.900miljoen €
   • 30-01-2012

    De looptijd voor de op 19-1-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 2 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 10-02-2012

    De looptijd voor de op 23-1-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,5 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

     

   • 09-02-2012

    De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 780 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 09-02-2012

    De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 3,9 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten

   • 17-02-2012

    Onder de op 9-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,5 miljard is een lening van € 1,345 miljard verstreken. De overige € 0,155 miljard is op 3-3-2011 teruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 23-02-2012

    De looptijd voor de op 18-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 50 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 02-03-2012

    Afloop van de verlengde garantieregeling.

   • 11-04-2012

    Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
     

   • 17-04-2012

    Onder de op 5-4-2009 en 14-4-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 5,0 miljard is een lening van € 2,297 miljard verstreken. De overige € 2,703 miljard is op 27-4-2011 terruggekocht.

   • 27-04-2012

    De looptijd voor de op 22-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 563 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
     

   • 07-05-2012

    De looptijd voor de op 28-4-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,924 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

   • 02-07-2012

    NIBC koopt van de op 30-03-2009 afgegeven garantie van € 1,5 miljard een lening terug van € 250 miljoen.

   • 02-07-2012

    Afkoop van € 250 miljoen door NIBC Bank NV van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
     

   • 26-10-2012

    Afkoop van € 175 miljoen door NIBC van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

   • 17-12-2012

     Afkoop van € 500 miljoen door Lease Plan Corporation NV van de op 12 mei 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

   • 27-12-2012

     Afkoop van € 299 miljoen door Achmea van de op 28 oktober 2009 uitgegeven garantie van € 2,17 miljard.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: garanties: 9.862miljoen €
   • 15-02-2013

    Afkoop van € 384 miljoen door NIBC van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

   • 07-03-2013

    Afkoop van € 63 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

   • 07-03-2013

    Afkoop van € 473 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

   • 07-03-2013

    Afkoop van € 63 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

   • 30-05-2013

    Afkoop van € 1.233 miljoen door ABN AMRO van de op 11 mei 2009 uitgegeven garantie van € 2,5 miljard.

   • 30-05-2013

    Afkoop van € 380 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

   • 19-06-2013

    Afkoop van € 462 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

   • 19-06-2013

    NIBC koopt € 13 miljoen terug van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

   • 03-07-2013

    Afkoop van € 100 miljoen door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 03-07-2013

    Afkoop van € 1.377 miljoen door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 03-07-2013

    Afkoop van €5 774 miljoen door ING van de op 10 maart 2009 uitgegeven garantie van € 2,35 miljard.

   • 16-08-2013

    Afkoop van 26 miljoen euro door ABN AMRO van de op 29 april 2009 uitgegeven garantie van € 150 miljoen.

   • 16-08-2013

    Afkoop van € 391 miljoen door ING van de op 10 maart 2009 uitgegeven garantie van € 2,35 miljard.

   • 16-08-2013

    Afkoop van € 1 miljard door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

   • 26-09-2013

    Afkoop van € 361 miljoen door Leaseplan Corporation NV van de op 28 mei 2009 uitgegeven garantie van € 400 miljoen.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: garanties: 0miljoen €
   • 03-01-2014

    Afkoop van € 25 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

   • 02-01-2014

    Afkoop van € 380 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

   • 03-03-2014

    ING lost € 817 miljoen af en betaalt hierover € 408 miljoen premie.

   • 10-03-2014

    De looptijd van de op  5 februari 2009/22 april 2009 aan SNS Bank afgegeven garantie van € 2 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

   • 17-04-2014

    De looptijd van de op  15 april 2009 aan SNS Bank afgegeven garantie van € 50 miljoen is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

   • 24-04-2014

    De looptijd van de op 21 april 2009 aan SNS Bank afgegeven garantie van € 696 miljoen is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

   • 07-05-2014

    De looptijd van de op 29 april 2009 aan ABN/AMRO afgegeven garantie van € 150 miljoen is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

   • 19-05-2014

    De looptijd van de op 11 mei 2009 aan ABN/AMRO afgegeven garantie van € 2,5 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

   • 07-11-2014

    ING lost € 683 miljoen af en betaalt hierover € 342 miljoen premie.

   • 03-11-2014

    De looptijd van de op 28-10-2009 aan Achmea afgegeven garantie van € 2,17 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

   • 02-12-2014

    De looptijd van de op 24-11-2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard aan NIBC is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

   • december 2014

    Afloop laatste garantie van de Staat / beëindiging interventie.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: garanties: 0miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: garanties: miljoen €
 • Verruiming deposito- garantiestelsel Gecontroleerd from 07-10-2008 to 31-12-2015
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: garanties: miljoen €
   • 07-10-2008

    Bekendmaking verruiming depositogarantie tot € 100.000 zonder eigen risico.

   • 15-10-2008

    Publicatie tijdelijke regeling in Staatscourant nr. 211.

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: garanties: miljoen €
   • 07-04-2009

    Publicatie rapport van de commissie-Maas “Naar herstel van vertrouwen”, waarin aanbevelingen voor aanpassing van het depositogarantiestelsel.

   • 11-06-2009

    Publicatie van het rapport van een tripartiete werkgroep van DNB, De Nederlandse Vereniging van Banken en het Ministerie van Financiën (Het Nederlandse depositogarantiestelsel - een garantie voor de toekomst) met een analyse van drie financieringsmodellen voor het depositogarantiestelsel. Dit rapport heeft bijgedragen aan de kabinetsvisie op de hervorming van het depositogarantiestelsel.

   • 11-06-2009

    Besluit tot implementatie in de Nederlandse regelgeving van de wijziging van Richtlijn 94/19/EG over de verruiming van de dekking tot € 100.000 en intrekking van de tijdelijke regeling.

   • 09-07-2009

    Kabinetsvisie toekomst financiële sector (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 32013, nr. 1), waarin het voornemen is aangekondigd om het depositogarantiestelsel te hervormen.

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: garanties: miljoen €
   • 10-05-2010

    Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

   • 12-07-2010

    De Europese Commissie doet voorstellen voor een herziening van Richtlijn 94/19/EG om de consumentenbescherming te verbeteren.

   • 06-09-2010

    Aanbieding fiche Minister van Buitenlandse Zaken: Richtlijn Depositogarantiestelsel (Tweede Kamer 22112, nr.1055).

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: garanties: miljoen €
   • 03-02-2011

    Brief Minister van Financiën aan Tweede Kamer over depositogarantiestelsels, resolutiefondsen en bankenbelasting (FM/2011/6316).

   • 16-03-2011

    Algemeen Overleg over depositogarantiestelsel; resolutiefondsen en bankenbelasting.

   • 01-08-2011

    Concept wijzigingsvoorstel voor de financiering van het Nederlandse depositogarantiestelsel ter consultatie aangeboden aan banken en andere betrokkenen.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: garanties: miljoen €
   • 11-04-2012

    Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
     

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: garanties: miljoen €
  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: garanties: miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: garanties: miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: garanties: miljoen €
 • Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland Gecontroleerd from 11-10-2008 to 30-09-2015
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 1.236garanties: miljoen €
   • begin oktober 2008

    Nederlands bijkantoor Icesave van de IJslandse bank Landsbanki kan geen tegoeden meer betalen van spaarrekeningen.

   • 8-13 oktober 2008

    Behandeling verzoek DNB bij rechtbank tot inwerking treden van een zogenaamde noodregeling voor Icesave. Op 13 oktober verklaart Rechtbank Amsterdam noodregeling van toepassing. Het depositogarantiestelsel treedt hiermee in werking.

   • 11-10-2008

    Afspraak tussen Nederland en IJsland: Nederland leent IJsland ca. € 1,3 miljard voor het uitkeren van spaartegoeden via  het IJslandse garantiestelsel. Memorandum of Understanding (MoU)

   • december 2008

    Lening aan IJsland van € 1,236 miljard om IJslands depositogarantiestelsel uit te voeren (garantie voor spaartegoeden tot € 20.887). DNB voert uit.
     

   • 25-12-2008

    DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden waarvoor IJsland aansprakelijk is uit aan de Nederlandse depositohouders.

  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 1.435garanties: miljoen €
   • januari-maart 2009

    Aanvulling op de lening aan IJsland van € 93 (incl. uitvoeringskostenkosten DNB)

   • 15-02-2009

    DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden uit, waarvoor de Nederlandse Staat aansprakelijk is. Het gaat om spaartegoeden tussen  € 40.000 en € 100.000 + 10% eigen risico op het gedeelte tussen € 20.000 en € 40.000.

   • 05-06-2009

    Overeenstemming tussen de Nederlandse minister van Financiën en de IJslandse autoriteiten over de over de afwikkeling van de
    depositogarantie Icesave.
     

   • 28-08-2009

    IJslands parlement stelt nadere voorwaarden aan
    garantie door IJslandse staat.
     

   • 19-10-2009

    Nader akkoord tussen de Nederlandse minister van Financiën met de IJslandse staat over de leningsvoorwaarden waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wensen van het IJslandse parlement.

   • 30-12-2009

    Instemming IJslands parlement met een wet die een
    garantie door de IJslandse staat mogelijk maakt.
     

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 1.435garanties: miljoen €
   • 05-01-2010

    President IJsland weigert ondertekening van de wet
    waarmee het parlement akkoord was gegaan.
     

   • 06-03-2010

    Referendum over de kwestie Icesave, waarbij de IJslandse
    bevolking zich tegen de voorwaarden voor terugbetaling
    uitspreekt..
     

   • 12-04-2010

    Publicatie van het rapport van de IJslandse bijzondere
    onderzoekscommissie die de ondergang van de IJslandse
    banken heeft onderzocht.
     

   • 09-04-2010

    Tweede IJslandse referendum: het nieuwe onderhandelaarsakkoord wordt verworpen; 60% van de IJslandse bevolking stemde tegen de overeenkomst en 40% voor.

   • 10-05-2010

    Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

   • 26-05-2010

    De EFTA Surveillance Authority stuurt een letter of formal
    notice aan IJsland over de verplichtingen die voortvloeien uit het depositogarantiestelsel.
     

   • 09-12-2010

    Nederland en IJsland komen voor de derde keer een leenakkoord overeen.
    De IJslandse president weigert voor de tweede maal op rij het akkoord te ondertekenen en schrijft een referendum uit.
     

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 992garanties: miljoen €
   • 12-04-2011

    Minister van Financiën meldt dat de tijd van onderhandelen voorbij is. Het uitblijven van een oplossing dwingt de Staat het recht via de ESA-lijn zijn beloop te laten hebben (TK, 2010-2011, 31371, nr. 360).

   • 09-04-2011

    Het IJslandse volk verwerpt het in december 2010 door onderhandelaars van IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland geparafeerde akkoord over Icesave (TK, 2011-2012, 31371, 360). 

   • 28-10-2011

    Het IJslandse hooggerechtshof heeft bevestigd dat depositohouders, dus ook de Staat, met voorrang behandeld moeten worden bij de afwikkeling van de failliete boedel van Landsbanki.

   • 15-12-2011

    Nederland heeft een eerste uitkering van € 443 miljoen ontvangen uit de failliete boedel van Landsbanki, het moederbedrijf van de internetspaarbank Icesave. 

   • 15-12-2011

    EFTA Surveillance Authority start procedure tegen IJsland bij het EFTA-hof, vanwege het incorrect toepassen depositogarantiestelsel.

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 701garanties: miljoen €
   • 11-04-2012

    Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
     

   • 31-05-2012

    Nederland heeft een tweede uitkering van € 197 miljoen ontvangen uit de failliete boedel van Landsbanki, het moederbedrijf van de internetspaarbank Icesave.
     

   • 17-10-2012

     Nederland ontvangt derde uitkering van € 93,5 miljoen uit de failliete boedel van Landsbanki.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 624garanties: miljoen €
   • 28-01-2013

    Het EFTA-hof verwerpt klachten Nederlandse Staat over terugbetaling lening.

   • 24-09-2013

    Nederland ontvangt € 77,1 miljoen uit de failliete boedel van Landsbanki.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 1garanties: miljoen €
   • 18-08-2014

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat de vordering op Landsbanki is verkocht voor € 623 miljoen.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 0garanties: miljoen €
   • 21-09-2015

    Minister van Financiën zendt brief aan de Tweede Kamer over schikking met IJslands depositogarantiestelsel over vergoeding rente- en uitvoeringskosten.

   • September 2015

    In september 2015 is een schikking overeengekomen met het IJslandse depositogarantiestelsel.

  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 0garanties: miljoen €
 • Back-upfaciliteit ING Gecontroleerd from 26-01-2009 to 06-02-2014
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: garanties: miljoen €
  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 15.857garanties: miljoen €
   • 26-01-2009

    Overeenkomst over de back-upfaciliteit tussen Staat en ING (Term Sheet).

   • 15-03-2009

    De Europese Commissie heeft de tijdelijke goedkeuring voor de back-upfaciliteit uit oogpunt van staatssteun voor ING verlengd.

   • 31-03-2009

    Totstandkoming uitgebreide overeenkomst tussen Staat en ING (Long documentations). 

   • 24-10-2009

    Aanpassing fees in het kader van herstructureringsplan voor de Europese Commissie.

   • 18-11-2009

    Goedkeuring Europese Commissie van back-upfaciliteit.

  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 13.084garanties: miljoen €
   • 10-05-2010

    Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 10.264garanties: miljoen €
   • 17-06-2011

    Aankondiging verkoop ING Direct US (Transaction Termsheet ING Direct US IABF Restructuring) 

  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 7.655garanties: miljoen €
   • 17-02-2012

    ING verkoopt Amerikaans dochterbedrijf ING Direct US aan de Amerikaanse bank Capital One. De verkoop is onderdeel van het herstructureringsplan van ING.

   • 11-04-2012

    Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
     

   • 17-09-2012

    De minister van Financiën kondigt in de begroting 2013 een onderzoek aan naar een mogelijke exitstrategie voor de back-upfaciliteit.

  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 2.722garanties: miljoen €
   • 01-11-2013

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer de voorgenomen beëindiging van de back-upfaciliteit.

   • 04-12-2013

    De minister van Financiën kondigt een veiling aan van een deel van de hypothekenportefeuille.

   • 13-12-2013

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat het eerste deel van de hypothekenportefeuille is verkocht.

  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 0garanties: miljoen €
   • 06-02-2014

    De back-upfaciliteit is in onderlinge overeenstemming tussen de Staat en ING op 6 februari 2014 beëindigd.

   • 06-02-2014

    De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat de hypothekenportefeuille volledig is verkocht. Winst voor de Staat bedraagt € 1,41 miljard.

  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 0garanties: miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 0garanties: miljoen €
 • Totaal risico voor de Staat op
  • 2008
   • Risico voor de Staat op 31-12-2008geld: 82.667garanties: 2.740miljoen €
  • 2009
   • Risico voor de Staat op 31-12-2009geld: 59.622garanties: 79.712miljoen €
  • 2010
   • Risico voor de Staat op 31-12-2010geld: 54.130garanties: 39.947miljoen €
  • 2011
   • Risico voor de Staat op 31-12-2011geld: 46.526garanties: 33.560miljoen €
  • 2012
   • Risico voor de Staat op 31-12-2012geld: 42.876garanties: 17.850miljoen €
  • 2013
   • Risico voor de Staat op 31-12-2013geld: 40.916garanties: 14.978miljoen €
  • 2014
   • Risico voor de Staat op 31-12-2014geld: 35.871garanties: 3.600miljoen €
  • 2015
   • Risico voor de Staat op 31-12-2015geld: 29.142garanties: 2.623miljoen €
  • 2016
   • Risico voor de Staat op 31-12-2016geld: 25.309garanties: 0miljoen €