Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €
< back in time
> forward in time
2008
feb 08
mrt 08
apr 08
mei 08
jun 08
jul 08
aug 08
sep 08
okt 08
nov 08
dec 08
2009
feb 09
mrt 09
apr 09
mei 09
jun 09
jul 09
aug 09
sep 09
okt 09
nov 09
dec 09
2010
feb 10
mrt 10
apr 10
mei 10
jun 10
jul 10
aug 10
sep 10
okt 10
nov 10
dec 10
2011
feb 11
mrt 11
apr 11
mei 11
jun 11
jul 11
aug 11
sep 11
okt 11
nov 11
dec 11
2012
feb 12
mrt 12
apr 12
mei 12
jun 12
jul 12
aug 12
sep 12
okt 12
nov 12
dec 12
2013
feb 13
mrt 13
apr 13
mei 13
jun 13
jul 13
aug 13
sep 13
okt 13
nov 13
dec 13
2014
feb 14
mrt 14
apr 14
mei 14
jun 14
jul 14
aug 14
sep 14
okt 14
nov 14
dec 14
2015
feb 15
mrt 15
apr 15
mei 15
jun 15
jul 15
aug 15
sep 15
okt 15
nov 15
dec 15
2016
feb 16
mrt 16
apr 16
mei 16
jun 16
jul 16
aug 16
sep 16
okt 16
nov 16
dec 16
2017
feb 17
mrt 17
apr 17
mei 17
jun 17
jul 17
aug 17
sep 17
okt 17
nov 17
dec 17
2018
feb 18
mrt 18
apr 18
mei 18
jun 18
jul 18
aug 18
sep 18
okt 18
nov 18
dec 18
Interventies 2008 feb 08 mrt 08 apr 08 mei 08 jun 08 jul 08 aug 08 sep 08 okt 08 nov 08 dec 08 2009 feb 09 mrt 09 apr 09 mei 09 jun 09 jul 09 aug 09 sep 09 okt 09 nov 09 dec 09 2010 feb 10 mrt 10 apr 10 mei 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 2011 feb 11 mrt 11 apr 11 mei 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 2012 feb 12 mrt 12 apr 12 mei 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 nov 12 dec 12 2013 feb 13 mrt 13 apr 13 mei 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 2014 feb 14 mrt 14 apr 14 mei 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 nov 14 dec 14 2015 feb 15 mrt 15 apr 15 mei 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 dec 15 2016 feb 16 mrt 16 apr 16 mei 16 jun 16 jul 16 aug 16 sep 16 okt 16 nov 16 dec 16 2017 feb 17 mrt 17 apr 17 mei 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov 17 dec 17 2018 feb 18 mrt 18 apr 18 mei 18 jun 18 jul 18 aug 18 sep 18 okt 18 nov 18 dec 18
Overname Fortis / ABN AMRO                                                                        
Wijziging in de interventie en de financiën
03-10-2008

De Nederlandse Staat neemt deel in en verstrekt leningen aan de Nederlandse delen van Fortis/ABN AMRO. De Staat betaalt € 16,8 miljard voor de aandelen en verstrekt leningen voor een bedrag van circa € 51 miljard aan FBN.

                   
Wijziging in de interventie en de financiën
24-12-2008

De Staat neemt het aandelenbelang van 33,8% in RFS Holdings BV over van FBN, gefinancierd door aflossing op de langlopende leningen. De Staat betaalt een bedrag van € 6,54 miljard.

                                             
Nieuws
26-06-2009

De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 2,5 miljard.

Financiële wijziging
02-07-2009

De Minister van Financiën meldt dat Fortis Bank Nederland de kortlopende leningen heeft afgelost.

Wijziging in de interventie en de financiën
22-07-2009

De deelneming Fortis Corporate Insurance (FCI) wordt verkocht voor een bedrag van € 350 miljoen aan de Britse verzekeraar Amlin Plc. 

Wijziging in de interventie en de financiën
30-07-2009

De Staat verleent een garantie aan ABN AMRO. Het betreft een Capital Relief Instrument  waarbij de Staat het kredietrisico op een  hypothekenportefeuille overneemt van ABN AMRO ter waarde van € 32,8 miljard. De garantie is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

Wijziging in de interventie en de financiën
30-07-2009

De staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van een converteerbare lening (Mandatory Convertible Note) ter waarde van € 800 miljoen. De converteerbare lening is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO

                   
Nieuws
20-10-2009

Akkoord op hoofdlijnen met Deutsche Bank over de overname van ABN AMRO-onderdelen op last van EU-mededingsregels (EC-remedy). Rapport Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 - 2010, 31 789 nr.30.

     
Nieuws
19-11-2009

De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen FBN en ABN AMRO te herkapitaliseren voor circa € 4,4 miljard. 

 
Nieuws
03-12-2009

De Algemene Rekenkamer publiceert haar onderzoek naar de verkoop  van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy.

Nieuws
17-12-2009

Tweede Kamer stemt in met verkoop van ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank als EC remedy. Hiermee wordt integratie tussen FBN en ABN AMRO mogelijk.

Wijziging in de interventie en de financiën
23-12-2009

De Staat verstrekt kapitaal aan ABN AMRO in de vorm van twee converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) met een gezamenlijke waarde van € 1.800 miljoen. De converteerbare leningen zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

Wijziging in de interventie en de financiën
24-12-2009

De Staat stort € 1,35 miljard op het aandelenkapitaal van FBN. Het betreft een agiostorting, gefinancierd door aflossing op langlopende leningen. De versterking van het kapitaal van FBN is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

Wijziging in de interventie en de financiën
31-12-2009

Beëindiging stand-byfaciliteit kortlopende financieringen voor FBN.

Nieuws
13-01-2010

ABN AMRO II (N-share) krijgt een banklicentie.

Nieuws
19-01-2010

Goedkeuring nieuw beloningsbeleid ABN AMRO door de Staat als aandeelhouder.

 
Nieuws
06-02-2010

ABN AMRO II (N-share) wordt juridisch afgezonderd van ABN AMRO Holding. De naam ABN AMRO II verandert in ABN AMRO bank NV.

     
Wijziging in de interventie en de financiën
05-03-2010

De Staat betaalt € 218 miljoen aan de andere consortiumpartijen in RFS Holdings in het kader van de afrekening tussen de consortiumpartners. De Staat verstrekt tijdelijk kapitaal aan RFS Holdings voor een bedrag van € 220 miljoen. Deze transacties zijn onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

     
Wijziging in de interventie en de financiën
01-04-2010
 • Voltooiing van de EC remedy door levering van de verkochte ABN AMRO-onderdelen aan Deutsche Bank. 
 • De Staat verstrekt een Counter Indemnity (garantie) van € 950 miljoen aan ABN AMRO.
 • ABN AMRO Bank (het grootste deel van de voormalige N-share) wordt uit RFS Holdings gehaald en ondergebracht in de ABN AMRO Group .
 • Het volledige staatsbelang in FBN wordt ondergebracht in de ABN AMRO Group.
 • De Mandatory Convertible Notes ter waarde van € 2,6 miljard converteren in gewone aandelen ABN AMRO.
       
Nieuws
10-05-2010

Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

     
Nieuws
17-06-2010

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij als aandeelhouder van ASR Nederland een nieuw en duurzaam beloningsbeleid voor de raad van bestuur heeft vastgesteld.

 
Wijziging in de interventie en de financiën
30-06-2010

De Staat stort € 490 miljoen op het aandelenkapitaal van ABN AMRO. De versterking van het kapitaal van ABN AMRO is onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

Wijziging in de interventie
01-07-2010
 • Juridische samenvoeging ABN AMRO Bank en FBN onder de naam ABN AMRO Bank.
 • Omzetting preferente aandelen FBN in bezit van FBN Preferred Investments in preferente aandelen ABN AMRO Group. FBN Preferred Investments is omgedoopt in ABN AMRO Preferred Investments.
   
   
Nieuws
30-07-2010

Verlenging onderzoek Europese Commissie naar staatssteun ABN AMRO.

                     
Wijziging in de interventie en de financiën
31-10-2010

De garantie aan ABN AMRO door middel van het  Capital Relief Instrument wordt beëindigd. De garantie was onderdeel van de herkapitalisatie van FBN en ABN AMRO.

             
Wijziging in de interventie
31-12-2010

Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings van 33,8% naar 1,2505%.

Wijziging in de interventie en de financiën
30-12-2010

De staat ontvangt couponrente voor de verstrekte converteerbare leningen (Mandatory Convertible Note) en voegt deze toe aan het eigen vermogen van ABN AMRO.

                       
Nieuws
05-04-2011

De Europese Commissie geeft onder voorwaarden toestemming voor een pakket steunmaatregelen en het herstructureringsplan voor de ABN AMRO Group.

                       
Wijziging in de interventie
15-07-2011

Oprichting Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen NL Financial Investments (NLFI). Opdracht: namens de Staat uitoefenen van de aandeelhoudersrechten in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V. en twee kleinere vennootschappen.

                 
Wijziging in de interventie en de financiën
29-09-2011

De aandelen ABN AMRO Group, ASR Nederland en ABN AMRO Preferred Investments worden overgedragen aan NLFI en gecertificeerd. 

                                         
Financiële wijziging
09-03-2012

In Annual Report 2011 stelt ABN AMRO Group voor:

 • over 2011 wordt een dividend uitgekeerd van € 250 miljoen op de gewone aandelen;
 • € 13 miljoen dividend wordt uitgekeerd op de preferente aandelen A.
   
     
Nieuws
11-04-2012

Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
 

                 
Nieuws
28-06-2012

ABN AMRO betaalt € 400 miljoen aan Ageas als onderdeel van de schikking van de juridische geschillen die waren ontstaan bij de overname van de Nederlandse delen van Fortis door de Staat op 3 oktober 2008.

                                                               
Financiële wijziging
Maart 2013

ASR betaalt € 88 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

Wijziging in de interventie
11-03-2013

Staat wordt 100% eigenaar van ABN AMRO Preferred Investments en hernoemd deze tot NLFI Financial Investments.

Wijziging in de interventie
11-03-2013

Staat wordt 100% eigenaar van ABN AMRO na inkoop preferente aandelen door ABN AMRO van private investeerders.

Financiële wijziging
Maart 2013

ABN AMRO betaalt € 250 miljoen dividend uit aan de Staat over 2012.

                                         
Nieuws
23-08-2013

Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

                   
Financiële wijziging
22-11-2013

ABN AMRO kondigt aan een interimdividend van € 150 miljoen uit te keren aan de Nederlandse Staat.

                     
Financiële wijziging
21-02-2014

ABN AMRO kondigt aan een slotdividend van € 200 miljoen over 2013 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

Financiële wijziging
26-02-2014

ASR kondigt aan een dividend van € 99 miljoen over 2013 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

                                                     
Wijziging in de interventie
27-09-2014

Beëindiging Counter Indemnity ABN AMRO

         
Financiële wijziging
14-11-2014

ABN AMRO kondigt aan een interimdividend van € 125 miljoen uit te keren aan de Nederlandse Staat.

                       
Financiële wijziging
20-02-2015

ABN AMRO kondigt aan een slotdividend van € 275 miljoen over 2014 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

Financiële wijziging
24-02-2015

ASR kondigt aan een dividend van € 139 miljoen over 2014 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

     
Nieuws
27-03-2015

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over uitstel van het besluit over de verkoop van ABN AMRO.

           
Nieuws
22-05-2015

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om een begin te maken met de verkoop van ABN AMRO via beursgang.

             
Financiële wijziging
16-07-2015

ABN AMRO lost vervroegd een achtergestelde lening ter waarde van € 1,65 miljard af aan de Nederlandse Staat.

Nieuws
24-07-2015

NLFI heeft Morgan Stanley, Deutsche Bank en ABN Amro geselecteerd als leiders van het bankensyndicaat voor de beursgang van ABN AMRO.

 
Nieuws
14-08-2015

De minister van Financiën machtigt NLFI om het verkoopproces van ABN AMRO feitelijk te starten.

Financiële wijziging
21-08-2015

ABN AMRO kondigt aan een interim dividend van € 350 miljoen uit te keren aan de Nederlandse Staat.

Financiële wijziging
28-08-2015

ABN AMRO lost een achtergestelde lening van € 150 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

Nieuws
26-08-2015

NLFI heeft acht zakenbanken geselecteerd voor de rollen van bookrunners en co-lead managers voor de beursgang van ABN AMRO.

             
Nieuws
27-10-2015

Start proces beursgang ABN AMRO.

 
Nieuws
10-11-2015

ABN AMRO publiceert het prospectus.

Nieuws
20-11-2015

Start van beursnotering en handel in certificaten van aandelen ABN AMRO op Euronext Amsterdam.

Nieuws
27-11-2015

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over besluit kabinet tot verkoop van ASR via beursgang.

Financiële wijziging
24-11-2015

De Staat ontvangt € 3.337 miljoen voor de verkoop van 20% van de aandelen ABN AMRO.

Financiële wijziging
03-12-2015

De Staat verkoopt uiteindelijk 23% van de aandelen ABN AMRO en ASR (inclusief overtoewijzingsoptie). Opbrengst van dit deel van de beursgang bedraagt in totaal € 3.828 miljoen.

               
Financiële wijziging
15-02-2016

ABN AMRO lost een achtergestelde lening van € 250 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

Financiële wijziging
18-02-2016

ASR kondigt aan een dividend van € 170 miljoen over 2015 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

Financiële wijziging
17-02-2016

ABN AMRO lost een achtergestelde lening van € 300 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

     
Financiële wijziging
17-03-2016

ABN AMRO lost een achtergestelde lening ter waarde van € 400 miljoen af aan de Nederlandse Staat.

             
Financiële wijziging
18-05-2016

ABN AMRO kondigt aan een slotdividend van € 0,44 per aandeel over 2015 uit te keren. De Nederlandse Staat ontvangt € 318 miljoen.

Nieuws
30-05-2016

ASR publiceert het prospectus.

 
Financiële wijziging
10-06-2016

Start van beursnotering en handel in aandelen ASR op de Euronext Amsterdam.

     
Financiële wijziging
11-07-2016

Staat verkoopt uiteindelijk 36,3% van de aandelen ASR (inclusief overtoewijzingsoptie). Opbrengst van beursgang bedraagt in totaal € 1.057 miljoen.

       
Financiële wijziging
17-08-2016

ABN AMRO kondigt aan een interimdividend van € 0,40 per aandeel uit te keren. De Nederlandse Staat ontvangt € 290 miljoen.

                     
Financiële wijziging
17-11-2016

Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengt bedraagt € 1.326 miljoen

           
Financiële wijziging
13-01-2017

Staat verkoopt 13,6% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 452 miljoen

                   
Financiële wijziging
05-04-2017

Staat verkoop 13,3% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 515 miljoen.

               
Financiële wijziging
13-06-2017

Staat verkoopt 16,7% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 725 miljoen.

 
Financiële wijziging
28-06-2017

Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.479 miljoen.

                 
Financiële wijziging
15-09-2017

Staat verkoopt 7% van de certificaten van de aandelen ABN AMRO, opbrengst bedraagt € 1.528 miljoen.

Financiële wijziging
14-09-2017

Staat verkoopt 20,1% van de aandelen ASR, opbrengst bedraagt € 1.018 miljoen.

                                                                                                                           
Nationalisatie SNS REAAL
Wijziging in de interventie en de financiën
01-02-2013

SNS REAAL wordt onteigend

Wijziging in de interventie en de financiën
03-03-2013

De Staat en SNS REAAL komen overbruggingslening overeen voor een bedrag van € 1,1 miljard.

Wijziging in de interventie en de financiën
11-03-2013

SNS REAAL ontvangt een kapitaalinjectie van € 2,2 miljard van de Staat. 

Nieuws
23-08-2013

Op 23 augustus 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de toekomstplannen met SNS REAAL en ABN AMRO. 

Nieuws
12-11-2013

Faillissement Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. 

Wijziging in de interventie
31-12-2013

Staat koopt aandelen in Property Finance van SNS Bank.

Nieuws
31-12-2013

 Onderbrengen beheer aandelen SNS REAAL en Property Finance bij NLFI.

Wijziging in de interventie en de financiën
31-12-2013

Staat kapitaliseert Property Finance voor € 500 miljoen.

Wijziging in de interventie en de financiën
31-12-2013

Staat stelt zich voor 4.166 miljoen garant voor financiering vastgoedportefeuille Property Finance.

Nieuws
02-01-2014

Naam Property Finance wijzigt in Propertize.

Nieuws
01-01-2014

Inwerkingtreding Tijdelijke wet resolutieheffing 2014.

Nieuws
06-06-2014

De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat in de zomer van 2014 het verkoopproces van REAAL start.

Nieuws
16-02-2015

Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over voorwaardelijke verkoop van REAAL aan Anbang Group Holdings Co Limited.

Financiële wijziging
23-07-2015

Verkoop VIVAT (voorheen REAAL) voor € 1 aan AnBang Group Holdings Co Limited.

Nieuws
28-08-2015

Minister van Financiën stuurt brief aan Tweede Kamer over loskoppelen SNS Bank van SNS REAAL.

Nieuws
30-09-2015

Staat koopt SNS Bank van SNS REAAL.

Nieuws
16-10-2015

Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over verkoopplannen Propertize.

Nieuws
09-12-2015

Start verkoopproces Propertize.

Financiële wijziging
03-03-2016

SNS Bank kondigt aan een dividend van € 100 miljoen over 2015 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

Financiële wijziging
23-03-2016

Propertize kondigt aan een dividend van € 46 miljoen over 2015 uit te keren aan de Nederlandse Staat.

Nieuws
28-06-2016

Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over voorgenomen verkoop van Propertize aan Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities voor € 895,3 miljoen.

Nieuws
01-07-2016

Minister van Financiën informeert Tweede Kamer over toekomstplannen SNS Bank.

Financiële wijziging
27-09-2016

Afronding verkoop Propertize aan Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities.

Nieuws
19-05-2017

NLFI draagt aandelen SRH over aan Staat

14-09-2017

Minister van Financiën stuurt brief aan de Tweede Kamer over toekomst Volksbank.

Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Wijziging in de interventie
10-10-2008

Minister van Financiën maakt kapitaalverstrekkingsfaciliteit (maximaal € 20 miljard) bekend.

Financiële wijziging
19-10-2008

Kapitaalverstrekking aan ING: € 10 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 23).

Financiële wijziging
28-10-2008

Kapitaalverstrekking aan AEGON: € 3 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 3).

Financiële wijziging
12-11-2008

Kapitaalverstrekking aan SNS REAAL: € 750 miljoen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 48).

Financiële wijziging
mei-juni 2009

ING betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 425 miljoen.

Financiële wijziging
mei-juni 2009

SNS REAAL betaalt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit couponrente aan de Staat: € 32 miljoen.

Financiële wijziging
mei-juni 2009

AEGON betaalt couponrente aan de Staat: € 121 miljoen .

Wijziging in de interventie
26-10-2009

De minister van Financiën sluit een nadere overeenkomst met ING, waardoor ING vervroegd mag aflossen tegen speciale voorwaarden.

Nieuws
18-11-2009

De Europese Commissie keurt i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit het herstructureringsplan van ING goed.

Financiële wijziging
30-11-2009

SNS REAAL lost € 185 miljoen af en betaalt hierover € 6  miljoen couponrente,  excl. dividendbelasting.

Financiële wijziging
30-11-2009

AEGON lost € 1 miljard  af en betaalt hierover € 38 miljoen couponrente en € 108 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

Nieuws
03-12-2009

De aandeelhouders van SNS REAAL stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Financiële wijziging
21-12-2009

ING lost i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit  € 5 miljard af en betaalt hierover € 220 miljoen couponrente en € 295 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

Wijziging in de interventie
december 2009

De Europese Commissie merkt circa € 2 miljard van de aflossing door ING als staatssteun aan.

Financiële wijziging
29-12-2009

De Staat ontvangt van AEGON € 7 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in november 2009 heeft betaald.  

Nieuws
januari 2010

ING en de Staat gaan in beroep tegen de uitspraak van de EU dat er sprake was van extra staatssteun aan ING van € 2 miljard.

Nieuws
28-01-2010

De Europese Commissie keurt de kapitaalverstrekking aan SNS REAAL definitief goed.

Financiële wijziging
12-02-2010

De Staat ontvangt i.k.v. kapitaalveerstrekkingsfaciliteit € 1 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente die SNS REAAL in november 2009 heeft betaald. 

Financiële wijziging
12-02-2010

De Staat ontvangt van ING i.k.v. kapitaalverstrekkingsfaciliteit € 91 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die ING in december 2009 heeft betaald.

Nieuws
januari-maart 2010

ING stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Nieuws
januari-maart 2010

Aegon stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Nieuws
januari-maart 2010

SNS REAAL stelt een nieuw beloningsbeleid vast voor het senior management. Dit beloningsbeleid geldt vanaf 1 januari 2010.

Nieuws
29-04-2010

De aandeelhouders van AEGON stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

Nieuws
27-04-2010

De aandeelhouders van ING stellen een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur vast. Dit beloningsbeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

Nieuws
10-05-2010

Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

Nieuws
17-08-2010

De Europese Commissie keurt het herstructureringsplan van
AEGON goed.
 

Financiële wijziging
30-08-2010

AEGON lost € 500 miljoen af inclusief € 9 miljoen rente en € 44 miljoen terugkoopvergoeding, excl. dividendbelasting.

Financiële wijziging
17-11-2010

De Staat ontvangt van AEGON € 9 miljoen aan dividendbelasting over de couponrente en terugkoopvergoeding die AEGON in augustus heeft betaald.  

Financiële wijziging
15-03-2011

AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

Financiële wijziging
24-03-2011

De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 maart 2011 heeft betaald.

Financiële wijziging
13-05-2011

ING lost € 2 miljard af en betaalt hierover € 850 miljoen terugkoopvergoeding (exclusief dividendbelasting).

Financiële wijziging
15-06-2011

AEGON lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 319 miljoen terugkoop vergoeding (exclusief dividendbelasting).

Financiële wijziging
14-06-2011

De Staat ontvangt € 150 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die ING op 13 mei 2011 heeft betaald.

Financiële wijziging
30-06-2011

De Staat ontvangt € 56 miljoen aan dividendbelasting over de terugkoopvergoeding die AEGON op 15 juni 2011 heeft betaald.

Nieuws
09-12-2011

De Staat meldt aan de Europese Commissie dat ING over 2009 en 2010 geen dividend heeft uitgekeerd.

Nieuws
19-12-2011

De Europese Commissie herbevestigt haar goedkeuring voor de kapitaalsteun aan SNS REAAL.

Nieuws
02-03-2012

Het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU verklaart de beslissing van de Europese Commissie nietig dat er sprake is van extra staatssteun aan ING bij vervroegde aflossing. 

Nieuws
11-04-2012

Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
 

Nieuws
11-05-2012

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar:

 • De herziening van de afspraken over het rendement op de kapitaalinjectie aan ING.
 • De stelling van de Staat en ING dat het niet mogelijk is Westland Utrecht Hypotheekbank te verkopen onder de huidige marktomstandigheden.
 • Een klacht over het prijsbeleid van ING Direct Italië.
   
Wijziging in de interventie
11-05-2012

De Europese Commissie stelt de herstructureringsmaatregelen voor ING opnieuw vast in een herstructureringsbesluit. Deze zijn gelijk aan die van het besluit uit 2009.

Nieuws
23-07-2012

De Staat en ING gaan in beroep tegen het nieuwe herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012.

Nieuws
19-11-2012

De Staat en ING hebben hun beroep tegen het herstructureringsbesluit van de Europese Commissie van 11 mei 2012 ingetrokken.

Nieuws
19-11-2012

De Staat, ING en de Europese Commissie bereiken akkoord over een nieuw herstructureringsbesluit voor ING. Hiermee is ook de onderzoeksprocedure afgesloten.

Financiële wijziging
26-11-2012

ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

Nieuws
01-03-2013

De Staat onteigent SNS REAAL. Terugbetaling resterende kapitaalsteun van € 565 miljoen is uitgesloten. 

Financiële wijziging
06-11-2013

ING lost € 750 miljoen af en betaalt hierover € 375 miljoen premie.

Financiële wijziging
21-03-2014

ING lost € 817 miljoen af en betaalt hierover € 408 miljoen premie.

Financiële wijziging
07-11-2014

2014 ING lost € 683 miljoen af en betaalt hierover € 342 miljoen premie.

Garantiefaciliteit bancaire leningen
Wijziging in de interventie
23-10-2008

De Staat biedt een garantiefaciliteit tot maximaal € 200 miljard voor financiële instellingen.

Financiële wijziging
27-11 / 24-12-2008 

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 1,7 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,35 miljard

Financiële wijziging
09-12-2008

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,6 miljard

Looptijd / rente:
2 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,45 miljard

Financiële wijziging
17-12-2008

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,04 miljard

Looptijd / rente:
1 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 0,04 miljard

Financiële wijziging
19-01-2009

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 2 miljard

Financiële wijziging
30-01-2009

Garantie afgegeven aan:
ING Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,78 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,78 miljard

Financiële wijziging
30-01-2009

Garantie afgegeven aan:
ING Bank NV

Garantiebedrag:
€ 3,9 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 3,9 miljard

Financiële wijziging
23-01-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,25 miljard

Financiële wijziging
09-02-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,5 miljard

Financiële wijziging
19-02-2009

Garantie afgegeven aan:
ING Bank NV

Garantiebedrag:
€ 5 miljard

Looptijd / rente:
5/1,5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 4,15 miljard

Financiële wijziging
18-02-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,05 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,05 miljard

Financiële wijziging
05-03 / 22-04-2009 

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 2 miljard

Financiële wijziging
10-03-2009

Garantie afgegeven aan:
ING Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2,35 miljard

Looptijd / rente:
5/5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 2,073 miljard

Financiële wijziging
30-03-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,5 miljard

Financiële wijziging
06-04-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 5 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 5 miljard

Financiële wijziging
15-04-2009

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,05 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,05 miljard

Financiële wijziging
15-04-2009

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,23 miljard

Looptijd / rente:
2 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 0,23 miljard

Financiële wijziging
22-04-2009

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,563 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,563 miljard

Financiële wijziging
21-04-2009

Garantie afgegeven aan:
SNS Bank NV

Garantiebedrag:
€ 0,696 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,696 miljard

Financiële wijziging
29-04-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 0,15 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,15 miljard

Financiële wijziging
28-04-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,92 miljard

Looptijd / rente:
3 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,924 miljard

Financiële wijziging
06-05-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 0,2 miljard

Looptijd / rente:
2 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,2 miljard

Financiële wijziging
12-05-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 1,5 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 1,5 miljard

Financiële wijziging
11-05-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 2,5 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar vast

Uitgegeven bedrag:
€ 2,5 miljard

Financiële wijziging
19-05-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 6,5 miljard

Looptijd / rente:
CP1 max. 1 jaar

Uitgegeven bedrag:
€ 6,384 miljard

1. CP = Commercial Paper

Financiële wijziging
28-05-2009

Garantie afgegeven aan:
Lease Plan Corp. NV

Garantiebedrag:
€ 0,361 miljard

Looptijd / rente:
5 jaar variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 0,361 miljard

05-06-2009

Garanties afgegeven aan: FBN

 1. Garantiebedrag:
  € 0,053 miljard
   
  Looptijd / rente:
  1,5 jaar variabel
   
  Uitgegeven bedrag:
  € 0,053 miljard
   
 2. Garantiebedrag:
  € 0,15 miljard

  Looptijd / rente:
  2 jaar variabel

  Uitgegeven bedrag:
  € 0,15 miljard
Financiële wijziging
08-06-2009

Garanties afgegeven aan: FBN

 1. Garantiebedrag:
  € 1 miljard
   
  Looptijd / rente:
  2 jaar variabel
   
  Uitgegeven bedrag:
  € 1 miljard
   
 2. Garantiebedrag:
  € 0,1 miljard
   
  Looptijd / rente:
  1,5 jaar variabel
   
  Uitgegeven bedrag:
  € 0,1 miljard
   
 3. Garantiebedrag:
  € 0,2 miljard
   
  Looptijd / rente:
  1,5 jaar variabel
   
  Uitgegeven bedrag:
  € 0,2 miljard
Financiële wijziging
02-09-2009

Garantie afgegeven aan:
FBN

Garantiebedrag:
€ 3 miljard

Looptijd / rente:
CP max. 1 jaar

Uitgegeven bedrag:
€ 3 miljard

Financiële wijziging
28-10-2009

Garantie afgegeven aan:
Achmea Hypotheekbank

Garantiebedrag:
€ 2,17 miljard

Looptijd / rente:
5/5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 2,165 miljard

Financiële wijziging
24-11-2009

Garantie afgegeven aan:
NIBC Bank NV

Garantiebedrag:
€ 2 miljard

Looptijd / rente:
5/5 jaar vast/variabel

Uitgegeven bedrag:
€ 2,004 miljard

Wijziging in de interventie
07-12-2009

De Minister van Financiën verlengt de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden.

Financiële wijziging
22-12-2009

De looptijd voor de op 9-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 40 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Nieuws
17-12-2009

De Europese Commissie heeft op 17-12-2009 ingestemd met een verlenging van de garantiefaciliteit onder aangepaste voorwaarden. 

Wijziging in de interventie
27-04-2010

Het Agentschap Financiën en de directie Financieringen van het Ministerie van Financiën  maken een afspraak over het toetsen van de voorwaarden voor de garantiefaciliteit. Hierbij gaat het om eisen rond corporate governance.

Nieuws
10-05-2010

Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

Financiële wijziging
22-06-2010

Onder de op 19-5-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 6,5 miljard zijn in de periode 28-8-2009 t/m 22-6-2010 de leningen verstreken. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Wijziging in de interventie
21-06-2010

De Minister van Financiën heeft de garantiefaciliteit verlengd tot en met 31-12-2010 onder aangepaste voorwaarden.

Nieuws
29-06-2010

De Europese Commissie heeft  ingestemd met de verlenging van de garantiefaciliteit tot en met 31-12-2010 en met de aangepaste voorwaarden.

Financiële wijziging
15-09-2010

Onder de op 9-2-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 3,0 miljard zijn in de periode 8-9-2010 t/m 15-9-2010 de leningen verstreken. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten

Financiële wijziging
25-09-2010

Onder de op 19-2-2009 aan ING afgegeven garantie van € 5,0 miljard is een lening van € 50 miljoen verstreken.

Financiële wijziging
11-12-2010

De looptijd voor de op 5-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 53 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
10-12-2010

De looptijd voor de op 19-12-2008 aan Leseplan afgegeven garantie van € 1,6 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

 

Financiële wijziging
15-12-2010

De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 200 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

 

Financiële wijziging
15-12-2010

De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 100 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

 

Wijziging in de interventie
01-01-2011

De Minister van Financiën biedt financiële instellingen de mogelijkheid leningen terug te kopen, nu de Garantiefaciliteit bancaire leningen is afgelopen.

Financiële wijziging
03-03-2011

Afkoop van € 155 miljoen door NIBC Bank NV van de in februari 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
 

Financiële wijziging
03-03-2011

Afkoop van € 336 miljoen door NIBC van de in november / december 2008 uitgegeven garantie van € 1,7 miljard. 

Financiële wijziging
15-04-2011

De looptijd voor de op 15-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 230 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
 

Financiële wijziging
27-04-2011

Afkoop van € 2,703 miljard door Fortis Bank Nederland van de in maart 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

Financiële wijziging
09-05-2011

De looptijd voor de op 6-5-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 200 miljoen verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
10-06-2011

De looptijd voor de op 5-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 150 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

 

Financiële wijziging
15-06-2011

De looptijd voor de op 8-6-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 1 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
 

Wijziging in de interventie
30-06-2011

De Minister van Financiën besluit om de mogelijkheid voor financiële instellingen om leningen terug te kopen blijvend aan te bieden.

Financiële wijziging
21-12-2011

Afkoop van € 900 miljoen door Achmea van de in oktober 2009 uitgegeven garantie van € 2,17 miljard.

Financiële wijziging
19-12-2011

Onder de op 27-11-2008 / 24-12-2008 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,7 miljard is een lening van € 1,014 miljard verstreken. De overige € 0,336 miljard is op 3-3-2011 terruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
30-01-2012

De looptijd voor de op 19-1-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 2 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
10-02-2012

De looptijd voor de op 23-1-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,5 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

 

Financiële wijziging
09-02-2012

De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 780 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
09-02-2012

De looptijd voor de op 30-1-2009 aan ING afgegeven garantie van € 3,9 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten

Financiële wijziging
17-02-2012

Onder de op 9-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 1,5 miljard is een lening van € 1,345 miljard verstreken. De overige € 0,155 miljard is op 3-3-2011 teruggekocht. Daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
23-02-2012

De looptijd voor de op 18-2-2009 aan NIBC afgegeven garantie van € 50 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
02-03-2012

Afloop van de verlengde garantieregeling.

Nieuws
11-04-2012

Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
 

Financiële wijziging
17-04-2012

Onder de op 5-4-2009 en 14-4-2009 aan FBN afgegeven garantie van € 5,0 miljard is een lening van € 2,297 miljard verstreken. De overige € 2,703 miljard is op 27-4-2011 terruggekocht.

Financiële wijziging
27-04-2012

De looptijd voor de op 22-4-2009 aan SNS REAAL afgegeven garantie van € 563 miljoen is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.
 

Financiële wijziging
07-05-2012

De looptijd voor de op 28-4-2009 aan Leaseplan afgegeven garantie van € 1,924 miljard is verstreken; daarmee is de lening en de garantie afgesloten.

Financiële wijziging
02-07-2012

NIBC koopt van de op 30-03-2009 afgegeven garantie van € 1,5 miljard een lening terug van € 250 miljoen.

Financiële wijziging
02-07-2012

Afkoop van € 250 miljoen door NIBC Bank NV van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.
 

Financiële wijziging
26-10-2012

Afkoop van € 175 miljoen door NIBC van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

Financiële wijziging
17-12-2012

 Afkoop van € 500 miljoen door Lease Plan Corporation NV van de op 12 mei 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

Financiële wijziging
27-12-2012

 Afkoop van € 299 miljoen door Achmea van de op 28 oktober 2009 uitgegeven garantie van € 2,17 miljard.

Financiële wijziging
15-02-2013

Afkoop van € 384 miljoen door NIBC van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

Financiële wijziging
07-03-2013

Afkoop van € 63 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

Financiële wijziging
07-03-2013

Afkoop van € 473 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

Financiële wijziging
07-03-2013

Afkoop van € 63 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

Financiële wijziging
30-05-2013

Afkoop van € 1.233 miljoen door ABN AMRO van de op 11 mei 2009 uitgegeven garantie van € 2,5 miljard.

Financiële wijziging
30-05-2013

Afkoop van € 380 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 3 miljard.

Financiële wijziging
19-06-2013

Afkoop van € 462 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

Financiële wijziging
19-06-2013

NIBC koopt € 13 miljoen terug van de op 30 maart 2009 uitgegeven garantie van € 1,5 miljard.

Financiële wijziging
03-07-2013

Afkoop van € 100 miljoen door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

Financiële wijziging
03-07-2013

Afkoop van € 1.377 miljoen door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

Financiële wijziging
03-07-2013

Afkoop van €5 774 miljoen door ING van de op 10 maart 2009 uitgegeven garantie van € 2,35 miljard.

Financiële wijziging
16-08-2013

Afkoop van 26 miljoen euro door ABN AMRO van de op 29 april 2009 uitgegeven garantie van € 150 miljoen.

Financiële wijziging
16-08-2013

Afkoop van € 391 miljoen door ING van de op 10 maart 2009 uitgegeven garantie van € 2,35 miljard.

Financiële wijziging
16-08-2013

Afkoop van € 1 miljard door ING van de op 19 februari 2009 uitgegeven garantie van € 5 miljard.

Financiële wijziging
26-09-2013

Afkoop van € 361 miljoen door Leaseplan Corporation NV van de op 28 mei 2009 uitgegeven garantie van € 400 miljoen.

Financiële wijziging
03-01-2014

Afkoop van € 25 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

Financiële wijziging
02-01-2014

Afkoop van € 380 miljoen door NIBC van de op 24 november 2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard.

Financiële wijziging
03-03-2014

ING lost € 817 miljoen af en betaalt hierover € 408 miljoen premie.

Financiële wijziging
10-03-2014

De looptijd van de op  5 februari 2009/22 april 2009 aan SNS Bank afgegeven garantie van € 2 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Financiële wijziging
17-04-2014

De looptijd van de op  15 april 2009 aan SNS Bank afgegeven garantie van € 50 miljoen is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Financiële wijziging
24-04-2014

De looptijd van de op 21 april 2009 aan SNS Bank afgegeven garantie van € 696 miljoen is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Financiële wijziging
07-05-2014

De looptijd van de op 29 april 2009 aan ABN/AMRO afgegeven garantie van € 150 miljoen is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Financiële wijziging
19-05-2014

De looptijd van de op 11 mei 2009 aan ABN/AMRO afgegeven garantie van € 2,5 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Financiële wijziging
07-11-2014

ING lost € 683 miljoen af en betaalt hierover € 342 miljoen premie.

Wijziging in de interventie
03-11-2014

De looptijd van de op 28-10-2009 aan Achmea afgegeven garantie van € 2,17 miljard is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Financiële wijziging
02-12-2014

De looptijd van de op 24-11-2009 uitgegeven garantie van € 2 miljard aan NIBC is verstreken. Daarmee is de lening en garantie afgesloten.

Wijziging in de interventie
december 2014

Afloop laatste garantie van de Staat / beëindiging interventie.

Verruiming deposito- garantiestelsel
Wijziging in de interventie
07-10-2008

Bekendmaking verruiming depositogarantie tot € 100.000 zonder eigen risico.

Nieuws
15-10-2008

Publicatie tijdelijke regeling in Staatscourant nr. 211.

Nieuws
07-04-2009

Publicatie rapport van de commissie-Maas “Naar herstel van vertrouwen”, waarin aanbevelingen voor aanpassing van het depositogarantiestelsel.

Nieuws
11-06-2009

Publicatie van het rapport van een tripartiete werkgroep van DNB, De Nederlandse Vereniging van Banken en het Ministerie van Financiën (Het Nederlandse depositogarantiestelsel - een garantie voor de toekomst) met een analyse van drie financieringsmodellen voor het depositogarantiestelsel. Dit rapport heeft bijgedragen aan de kabinetsvisie op de hervorming van het depositogarantiestelsel.

Wijziging in de interventie
11-06-2009

Besluit tot implementatie in de Nederlandse regelgeving van de wijziging van Richtlijn 94/19/EG over de verruiming van de dekking tot € 100.000 en intrekking van de tijdelijke regeling.

Nieuws
09-07-2009

Kabinetsvisie toekomst financiële sector (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 32013, nr. 1), waarin het voornemen is aangekondigd om het depositogarantiestelsel te hervormen.

Nieuws
10-05-2010

Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

Nieuws
12-07-2010

De Europese Commissie doet voorstellen voor een herziening van Richtlijn 94/19/EG om de consumentenbescherming te verbeteren.

Financiële wijziging
06-09-2010

Aanbieding fiche Minister van Buitenlandse Zaken: Richtlijn Depositogarantiestelsel (Tweede Kamer 22112, nr.1055).

Nieuws
03-02-2011

Brief Minister van Financiën aan Tweede Kamer over depositogarantiestelsels, resolutiefondsen en bankenbelasting (FM/2011/6316).

Nieuws
16-03-2011

Algemeen Overleg over depositogarantiestelsel; resolutiefondsen en bankenbelasting.

Financiële wijziging
01-08-2011

Concept wijzigingsvoorstel voor de financiering van het Nederlandse depositogarantiestelsel ter consultatie aangeboden aan banken en andere betrokkenen.

Nieuws
11-04-2012

Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
 

Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Nieuws
begin oktober 2008

Nederlands bijkantoor Icesave van de IJslandse bank Landsbanki kan geen tegoeden meer betalen van spaarrekeningen.

Nieuws
8-13 oktober 2008

Behandeling verzoek DNB bij rechtbank tot inwerking treden van een zogenaamde noodregeling voor Icesave. Op 13 oktober verklaart Rechtbank Amsterdam noodregeling van toepassing. Het depositogarantiestelsel treedt hiermee in werking.

Wijziging in de interventie
11-10-2008

Afspraak tussen Nederland en IJsland: Nederland leent IJsland ca. € 1,3 miljard voor het uitkeren van spaartegoeden via  het IJslandse garantiestelsel. Memorandum of Understanding (MoU)

december 2008

Lening aan IJsland van € 1,236 miljard om IJslands depositogarantiestelsel uit te voeren (garantie voor spaartegoeden tot € 20.887). DNB voert uit.
 

Nieuws
25-12-2008

DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden waarvoor IJsland aansprakelijk is uit aan de Nederlandse depositohouders.

Financiële wijziging
januari-maart 2009

Aanvulling op de lening aan IJsland van € 93 (incl. uitvoeringskostenkosten DNB)

Nieuws
15-02-2009

DNB betaalt het gedeelte van de spaartegoeden uit, waarvoor de Nederlandse Staat aansprakelijk is. Het gaat om spaartegoeden tussen  € 40.000 en € 100.000 + 10% eigen risico op het gedeelte tussen € 20.000 en € 40.000.

Wijziging in de interventie
05-06-2009

Overeenstemming tussen de Nederlandse minister van Financiën en de IJslandse autoriteiten over de over de afwikkeling van de
depositogarantie Icesave.
 

Wijziging in de interventie
28-08-2009

IJslands parlement stelt nadere voorwaarden aan
garantie door IJslandse staat.
 

Wijziging in de interventie
19-10-2009

Nader akkoord tussen de Nederlandse minister van Financiën met de IJslandse staat over de leningsvoorwaarden waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wensen van het IJslandse parlement.

Nieuws
30-12-2009

Instemming IJslands parlement met een wet die een
garantie door de IJslandse staat mogelijk maakt.
 

Nieuws
05-01-2010

President IJsland weigert ondertekening van de wet
waarmee het parlement akkoord was gegaan.
 

Nieuws
06-03-2010

Referendum over de kwestie Icesave, waarbij de IJslandse
bevolking zich tegen de voorwaarden voor terugbetaling
uitspreekt..
 

Nieuws
12-04-2010

Publicatie van het rapport van de IJslandse bijzondere
onderzoekscommissie die de ondergang van de IJslandse
banken heeft onderzocht.
 

Nieuws
09-04-2010

Tweede IJslandse referendum: het nieuwe onderhandelaarsakkoord wordt verworpen; 60% van de IJslandse bevolking stemde tegen de overeenkomst en 40% voor.

Nieuws
10-05-2010

Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

Nieuws
26-05-2010

De EFTA Surveillance Authority stuurt een letter of formal
notice aan IJsland over de verplichtingen die voortvloeien uit het depositogarantiestelsel.
 

Nieuws
09-12-2010

Nederland en IJsland komen voor de derde keer een leenakkoord overeen.
De IJslandse president weigert voor de tweede maal op rij het akkoord te ondertekenen en schrijft een referendum uit.
 

Nieuws
12-04-2011

Minister van Financiën meldt dat de tijd van onderhandelen voorbij is. Het uitblijven van een oplossing dwingt de Staat het recht via de ESA-lijn zijn beloop te laten hebben (TK, 2010-2011, 31371, nr. 360).

Nieuws
09-04-2011

Het IJslandse volk verwerpt het in december 2010 door onderhandelaars van IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland geparafeerde akkoord over Icesave (TK, 2011-2012, 31371, 360). 

Financiële wijziging
28-10-2011

Het IJslandse hooggerechtshof heeft bevestigd dat depositohouders, dus ook de Staat, met voorrang behandeld moeten worden bij de afwikkeling van de failliete boedel van Landsbanki.

Financiële wijziging
15-12-2011

Nederland heeft een eerste uitkering van € 443 miljoen ontvangen uit de failliete boedel van Landsbanki, het moederbedrijf van de internetspaarbank Icesave. 

Nieuws
15-12-2011

EFTA Surveillance Authority start procedure tegen IJsland bij het EFTA-hof, vanwege het incorrect toepassen depositogarantiestelsel.

Nieuws
11-04-2012

Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
 

Financiële wijziging
31-05-2012

Nederland heeft een tweede uitkering van € 197 miljoen ontvangen uit de failliete boedel van Landsbanki, het moederbedrijf van de internetspaarbank Icesave.
 

Financiële wijziging
17-10-2012

 Nederland ontvangt derde uitkering van € 93,5 miljoen uit de failliete boedel van Landsbanki.

Nieuws
28-01-2013

Het EFTA-hof verwerpt klachten Nederlandse Staat over terugbetaling lening.

Financiële wijziging
24-09-2013

Nederland ontvangt € 77,1 miljoen uit de failliete boedel van Landsbanki.

Nieuws
18-08-2014

De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat de vordering op Landsbanki is verkocht voor € 623 miljoen.

Nieuws
21-09-2015

Minister van Financiën zendt brief aan de Tweede Kamer over schikking met IJslands depositogarantiestelsel over vergoeding rente- en uitvoeringskosten.

Nieuws
September 2015

In september 2015 is een schikking overeengekomen met het IJslandse depositogarantiestelsel.

Back-upfaciliteit ING
Wijziging in de interventie
26-01-2009

Overeenkomst over de back-upfaciliteit tussen Staat en ING (Term Sheet).

Nieuws
15-03-2009

De Europese Commissie heeft de tijdelijke goedkeuring voor de back-upfaciliteit uit oogpunt van staatssteun voor ING verlengd.

Wijziging in de interventie
31-03-2009

Totstandkoming uitgebreide overeenkomst tussen Staat en ING (Long documentations). 

Financiële wijziging
24-10-2009

Aanpassing fees in het kader van herstructureringsplan voor de Europese Commissie.

Nieuws
18-11-2009

Goedkeuring Europese Commissie van back-upfaciliteit.

Nieuws
10-05-2010

Tijdelijke Commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eerste rapport: Verloren Krediet (TK, 2010-2011, 31980, nrs. 3-4).

Nieuws
17-06-2011

Aankondiging verkoop ING Direct US (Transaction Termsheet ING Direct US IABF Restructuring) 

Wijziging in de interventie en de financiën
17-02-2012

ING verkoopt Amerikaans dochterbedrijf ING Direct US aan de Amerikaanse bank Capital One. De verkoop is onderdeel van het herstructureringsplan van ING.

Nieuws
11-04-2012

Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie De Wit) presenteert haar eindrapport: Verloren Krediet II - de balans opgemaakt (TK, 2011-2012, 31 980, nr. 61).
 

Nieuws
17-09-2012

De minister van Financiën kondigt in de begroting 2013 een onderzoek aan naar een mogelijke exitstrategie voor de back-upfaciliteit.

Nieuws
01-11-2013

De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer de voorgenomen beëindiging van de back-upfaciliteit.

Nieuws
04-12-2013

De minister van Financiën kondigt een veiling aan van een deel van de hypothekenportefeuille.

Nieuws
13-12-2013

De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat het eerste deel van de hypothekenportefeuille is verkocht.

Nieuws
06-02-2014

De back-upfaciliteit is in onderlinge overeenstemming tussen de Staat en ING op 6 februari 2014 beëindigd.

Nieuws
06-02-2014

De minister van Financiën meldt de Tweede Kamer dat de hypothekenportefeuille volledig is verkocht. Winst voor de Staat bedraagt € 1,41 miljard.

Legenda

Wijziging in de interventieWijziging in de interventie

Wijziging in de interventie

Gebeurtenis waarbij de aard van de interventie wijzigt, zoals de besluitvorming over de totstandkoming, wijziging of beëindiging van een interventie.

Wijziging in de interventie en de financiënWijziging in de interventie en de financiën

Wijziging in de interventie en de financiën

Gebeurtenis met zowel inhoudelijke als financiële gevolgen voor de interventie.

GecontroleerdGecontroleerd

Gecontroleerd

Periode (begrotingsjaar) waarover de minister van Financiën verantwoording heeft afgelegd aan de Tweede Kamer. De verantwoording over 2016 vindt plaats in mei 2017. Als een maatregel is beëindigd, dan is de achtergrond niet meer grijs gemarkeerd.

Financiële wijzigingFinanciële wijziging

Financiële wijziging

Gebeurtenis met financiële gevolgen voor de interventie, zoals een ontvangst of uitgave of een uitgifte of beëindiging van een garantie.

NieuwsNieuws

Nieuws

Een relevante gebeurtenis zonder financiële of inhoudelijk gevolgen voor de interventie.

Méér gebeurtenissenMéér gebeurtenissen

Méér gebeurtenissen

Op deze datum zijn er meer gebeurtenissen dan passen op de tijdbalk. Met dit icoon kunt u naar de maandweergave. Daarin worden alle gebeurtenissen getoond.