Interventies

Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2018
miljoen € Ontvangsten 2018 Uitgaven 2018 Saldo 2018 Total ontvangsten 31-12-2018 Total uitgaven 31-12-2018 Total Saldo 31-12-2018
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2018
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group
    Dividend ASR
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen
    Renteontvangsten
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO
    Rentekosten Staat
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing ING
    Repurchase fee ING
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee
    Rentekosten staat
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
    Aandeel cash flow portefeuille
    Funding fee
    Aanpassing funding fee
    Management fee
    Incidentele uitgaven
    Garantiefee
    Verhandelbaarheidsfee
    Incidentele ontvangst
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2017
miljoen € Ontvangsten 2017 Uitgaven 2017 Saldo 2017 Total ontvangsten 31-12-2017 Total uitgaven 31-12-2017 Total Saldo 31-12-2017
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2017
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group
    Dividend ASR
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen
    Renteontvangsten
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO
    Rentekosten Staat
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing ING
    Repurchase fee ING
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee
    Rentekosten staat
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
    Aandeel cash flow portefeuille
    Funding fee
    Aanpassing funding fee
    Management fee
    Incidentele uitgaven
    Garantiefee
    Verhandelbaarheidsfee
    Incidentele ontvangst
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2016
miljoen € Ontvangsten 2016 Uitgaven 2016 Saldo 2016 Total ontvangsten 31-12-2016 Total uitgaven 31-12-2016 Total Saldo 31-12-2016
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2016 114.286 135.590 -21.304
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
4.151 461 3.690 64.632 90.173 -25.541
    ABN AMRO beursgang 1.326
    ASR 1.057
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group 608
    Dividend ASR 170
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen 950
    Renteontvangsten 40
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO 0
    Rentekosten Staat -461
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
3.382 2.402 980 5.538 7.525 -1.987
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank 100
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV 0
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV 0
    Aandelen Propertize 873
    Dividend Propertize 46
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize -2.386
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize 2.355
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV -16
    Premieontvangsten garantie Propertize 8
    Resolutieheffing 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
0 0 0 17.842 14.443 3.399
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 0
    Aflossing ING
    Repurchase fee ING 0
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
0 0 0 1.384 -131 1.515
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 0
    Rentekosten staat 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
0 0 0 1.492 1.637 -145
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland 0
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat 0
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
0 0 0 23.398 21.943 1.455
    Aandeel cash flow portefeuille 0
    Funding fee 0
    Aanpassing funding fee 0
    Management fee 0
    Incidentele uitgaven 0
    Garantiefee 0
    Verhandelbaarheidsfee 0
    Incidentele ontvangst 0
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2015
miljoen € Ontvangsten 2015 Uitgaven 2015 Saldo 2015 Total ontvangsten 31-12-2015 Total uitgaven 31-12-2015 Total Saldo 31-12-2015
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2015 106.753 132.727 -25.974
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
6.476 592 5.884 60.481 89.712 -29.231
    ABN AMRO beursgang 3.828
    ASR
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group 625
    Dividend ASR 139
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen 1.800
    Renteontvangsten 84
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO 0
    Rentekosten Staat -592
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
1.121 1.154 -33 2.156 5.123 -2.967
    Aankoop SNS bank -1.100
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV 1.100
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV 12
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV -54
    Premieontvangsten garantie Propertize 9
    Resolutieheffing 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
0 0 0 17.842 14.443 3.399
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 0
    Aflossing ING 0
    Repurchase fee ING 0
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
0 0 0 1.384 -131 1.515
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 0
    Rentekosten staat 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
58 3 55 1.492 1.637 -145
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland 0
    Schikking 58
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -3
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
0 0 0 23.398 21.943 1.455
    Aandeel cash flow portefeuille 0
    Funding fee 0
    Aanpassing funding fee 0
    Management fee 0
    Incidentele uitgaven 0
    Garantiefee 0
    Verhandelbaarheidsfee 0
    Incidentele ontvangst 0
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2014
miljoen € Ontvangsten 2014 Uitgaven 2014 Saldo 2014 Total ontvangsten 31-12-2014 Total uitgaven 31-12-2014 Total Saldo 31-12-2014
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2014 99.098 130.978 -31.880
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
735 786 -51 54.005 89.120 -35.115
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group 325
    Dividend ASR 99
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen 200
    Renteontvangsten 99
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO 12
    Rentekosten Staat -786
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
1.028 76 952 1.035 3.969 -2.934
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV 21
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV -76
    Premieontvangsten garantie Propertize 2
    Resolutieheffing 1.005
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
2.250 -58 2.308 17.842 14.443 3.399
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 90
    Aflossing ING 1.500
    Repurchase fee ING 660
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat 58
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
100 -32 132 1.384 -131 1.515
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 100
    Rentekosten staat 32
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
623 11 612 1.434 1.634 -200
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland 623
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -11
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
4.233 2.778 1.455 23.398 21.943 1.455
    Aandeel cash flow portefeuille 4.231
    Funding fee -2.778
    Aanpassing funding fee 1
    Management fee 0
    Incidentele uitgaven 0
    Garantiefee 0
    Verhandelbaarheidsfee 1
    Incidentele ontvangst 0
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2013
miljoen € Ontvangsten 2013 Uitgaven 2013 Saldo 2013 Total ontvangsten 31-12-2013 Total uitgaven 31-12-2013 Total Saldo 31-12-2013
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2013 90.129 127.417 -37.288
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
617 910 -293 53.270 88.334 -35.064
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group 400
    Dividend ASR 88
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen
    Renteontvangsten 103
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO 26
    Rentekosten Staat -910
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
7 3.893 -3.886 7 3.893 -3.886
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank -1.900
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV -300
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV -1.100
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV 7
    Aandelen Propertize -500
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV -93
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
1.125 -4 1.129 15.592 14.501 1.091
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 31
    Aflossing ING 750
    Repurchase fee ING 344
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat 4
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
165 -33 198 1.284 -99 1.383
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 165
    Rentekosten staat 33
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
77 22 55 811 1.623 -812
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland 77
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -22
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
4.852 4.853 -1 19.165 19.165 0
    Aandeel cash flow portefeuille 4.275
    Funding fee -4.808
    Aanpassing funding fee 35
    Management fee -26
    Incidentele uitgaven -19
    Garantiefee 145
    Verhandelbaarheidsfee 18
    Incidentele ontvangst 379
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2012
miljoen € Ontvangsten 2012 Uitgaven 2012 Saldo 2012 Total ontvangsten 31-12-2012 Total uitgaven 31-12-2012 Total Saldo 31-12-2012
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2012 83.286 117.776 -34.490
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
299 1.016 -717 52.653 87.424 -34.771
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group 50
    Dividend ASR 71
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen
    Renteontvangsten 152
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO 26
    Rentekosten Staat -1.016
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
1.125 44 1.081 14.467 14.505 -38
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 34
    Aflossing ING 750
    Repurchase fee ING 341
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat -44
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
230 -31 261 1.119 -66 1.185
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 230
    Rentekosten staat 31
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
291 29 262 734 1.601 -867
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland 291
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -29
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
2.678 2.677 1 14.313 14.312 1
    Aandeel cash flow portefeuille 2.434
    Funding fee -2.644
    Aanpassing funding fee 46
    Management fee -33
    Incidentele uitgaven
    Garantiefee 183
    Verhandelbaarheidsfee 15
    Incidentele ontvangst
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2011
miljoen € Ontvangsten 2011 Uitgaven 2011 Saldo 2011 Total ontvangsten 31-12-2011 Total uitgaven 31-12-2011 Total Saldo 31-12-2011
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2011 78.663 114.041 -35.378
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
1.236 1.046 190 52.354 86.408 -34.054
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings 16
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group 200
    Dividend ASR
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen 825
    Renteontvangsten 169
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO 26
    Rentekosten Staat -1.046
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
5.250 92 5.158 13.342 14.461 -1.119
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing ING 2.000
    Repurchase fee ING 1.000
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON 1.500
    Repurchase fee AEGON 750
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat -92
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
366 -22 388 889 -35 924
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 366
    Rentekosten staat 22
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
443 41 402 443 1.572 -1.129
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland 443
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -41
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
3.281 3.281 -1 11.635 11.635 0
    Aandeel cash flow portefeuille 3.012
    Funding fee -3.242
    Aanpassing funding fee 55
    Management fee -39
    Incidentele uitgaven
    Garantiefee 213
    Verhandelbaarheidsfee 0
    Incidentele ontvangst
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2010
miljoen € Ontvangsten 2010 Uitgaven 2010 Saldo 2010 Total ontvangsten 31-12-2010 Total uitgaven 31-12-2010 Total Saldo 31-12-2010
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2010 68.087 109.603 -41.516
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
6.317 4.744 1.573 51.118 85.362 -34.244
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis -3.631
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings 6
    Dividend ABN AMRO Group
    Dividend ASR
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen 3.250
    Renteontvangsten 167
    Mandatory Convertible Note (juli 2009) 800
    Mandatory Convertible Note (december 2009) 1.800
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes 103
    Premie Capital Relief Instrument 165
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO 26
    Rentekosten Staat -1.113
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
655 205 450 8.092 14.369 -6.277
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 39
    Aflossing ING
    Repurchase fee ING 52
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 11
    Aflossing AEGON 500
    Repurchase fee AEGON 52
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 1
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat -205
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
407 -11 418 523 -13 536
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 407
    Rentekosten staat 11
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
0 48 -48 0 1.531 -1.531
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -48
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
0 0
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
4.392 4.392 0 8.354 8.354 0
    Aandeel cash flow portefeuille 4.058
    Funding fee -4.345
    Aanpassing funding fee 77
    Management fee -47
    Incidentele uitgaven
    Garantiefee 257
    Verhandelbaarheidsfee 0
    Incidentele ontvangst
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2009
miljoen € Ontvangsten 2009 Uitgaven 2009 Saldo 2009 Total ontvangsten 31-12-2009 Total uitgaven 31-12-2009 Total Saldo 31-12-2009
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2009 56.316 100.225 -43.909
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
37.599 5.637 31.962 44.801 80.618 -35.817
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis -1.350
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance 350
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group
    Dividend ASR
    Langlopende leningen
    Kortlopende leningen
    Aflossing leningen 36.516
    Renteontvangsten 705
    Mandatory Convertible Note (juli 2009) -800
    Mandatory Convertible Note (december 2009) -1.800
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument 28
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO
    Rentekosten Staat -1.687
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
7.437 334 7.103 7.437 14.164 -6.727
    Securities ING
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 645
    Aflossing ING 5.000
    Repurchase fee ING 295
    Securities AEGON
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 166
    Aflossing AEGON 1.000
    Repurchase fee AEGON 108
    Securities SNS REAAL
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing) 38
    Aflossing SNS REAAL 185
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat -334
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
116 -2 118 116 -2 118
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee 116
    Rentekosten staat 2
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
0 243 -243 0 1.483 -1.483
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland -93
    Vergoedingen "derde tranche" -106
    Aflossing lening IJsland
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -44
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
0 0
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
3.962 3.962 0 3.962 3.962 0
    Aandeel cash flow portefeuille 3.819
    Funding fee -3.903
    Aanpassing funding fee 14
    Management fee -59
    Incidentele uitgaven
    Garantiefee 129
    Verhandelbaarheidsfee 0
    Incidentele ontvangst
Ontvangsten en uitgaven op 31-12-2008
miljoen € Ontvangsten 2008 Uitgaven 2008 Saldo 2008 Total ontvangsten 31-12-2008 Total uitgaven 31-12-2008 Total Saldo 31-12-2008
Totaal ontvangsten en uitgaven op 31-12-2008 7.202 90.051 -82.849
Overname Fortis / ABN AMRO
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2016
7.202 74.981 -67.779 7.202 74.981 -67.779
    ABN AMRO beursgang
    ASR
    Aandelen Fortis -23.340
    Verkoop aandelen Fortis Corporate Insurance
    Terugbetaling tijdelijk kapitaal RFS Holdings
    Dividend RFS Holdings
    Dividend ABN AMRO Group
    Dividend ASR
    Langlopende leningen -16.075
    Kortlopende leningen -34.966
    Aflossing leningen 6.700
    Renteontvangsten 502
    Mandatory Convertible Note (juli 2009)
    Mandatory Convertible Note (december 2009)
    Renteontvangsten Mandatory Convertible Notes
    Premie Capital Relief Instrument
    Claims op grond van Capital Relief Instrument
    Premie Counter Indemnity ABN AMRO
    Rentekosten Staat -600
Nationalisatie SNS REAAL
Gecontroleerd from 01-02-2013 to 31-12-2016
    Aankoop SNS bank
    Kapitaal SNS Bank
    Dividend SNS Bank
    Kapitaal SNS REAAL Holding NV
    Overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Vordering SNS Reaal op staat vanwege aankoop SNS bank
    Rente overbruggingskrediet SNS REAAL Holding NV
    Aandelen Propertize
    Dividend Propertize
    Uitgaven, overgenomen schuld Propertize
    Ontvangsten, overgenomen schuld Propertize
    Rentekosten Staat Propertize
    Rentekosten Staat nationalisatie SNS REAAL NV
    Premieontvangsten garantie Propertize
    Resolutieheffing
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
0 13.830 -13.830 0 13.830 -13.830
    Securities ING -10.000
    Coupon ING (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing ING
    Repurchase fee ING
    Securities AEGON -3.000
    Coupon AEGON (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing AEGON
    Repurchase fee AEGON
    Securities SNS REAAL -750
    Coupon SNS REAAL (inclusief rente bij vervroegde aflossing)
    Aflossing SNS REAAL
    Repurchase fee SNS REAAL
    Rentekosten Staat -80
Garantiefaciliteit bancaire leningen
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 02-12-2014
0 0 0 0 0
    Garantieclaims
    Garantievergoeding/-fee
    Rentekosten staat 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 30-09-2015
0 1.240 -1.240 0 1.240 -1.240
    Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland -1.236
    Vergoedingen "derde tranche"
    Aflossing lening IJsland
    Schikking
    Renteontvangsten
    Rentekosten Staat -4
Verruiming deposito- garantiestelsel
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 31-12-2015
0 0
Back-upfaciliteit ING
Gecontroleerd from 01-01-2008 to 06-02-2014
0 0 0 0 0 0
    Aandeel cash flow portefeuille
    Funding fee
    Aanpassing funding fee
    Management fee
    Incidentele uitgaven
    Garantiefee
    Verhandelbaarheidsfee 0
    Incidentele ontvangst