Over deze site

In het najaar van 2008 leidde de kredietcrisis in de financiële sector tot een serie interventies door de Nederlandse Staat. De Algemene Rekenkamer biedt op deze site een overzicht van de maatregelen die de minister van Financiën heeft genomen om de gevolgen van de kredietcrisis tegen te gaan.

Wat vindt u op deze site?

Op deze site leest u welke maatregelen de minister van Financiën heeft genomen (de interventies), wat het financieel risico van deze interventies is voor de Staat en wie de begunstigden zijn. Ook bieden we een overzicht van de ontvangsten en uitgaven. Per interventie en begunstigde is in een tijdbalk af te lezen welke relevante gebeurtenissen er zijn geweest. Bijvoorbeeld wanneer de minister van Financiën nadere afspraken heeft gemaakt, of wanneer de Staat geld heeft ontvangen of betaald. In de linkerkolom is af te lezen wat het risico van de maatregelen voor de Staat is, per 31 december van het betreffende jaar.

Deze informatie is op drie manieren te raadplegen:

  1. per interventie (maatregel) van de minister van Financiën
  2. per begunstigde
  3. als totaaloverzicht met ontvangsten en uitgaven

Tijdlijn

Sleep de gele verticale lijn naar links of rechts om terug of verder in de tijd te gaan. De bedragen (geld en garanties) in de kolom Risico voor de Staat veranderen daardoor. Ook door op jaartallen te kikken of op de pijltjesbutton te klikken is het mogelijk in de tijd te navigeren.

De getoonde bedragen gelden steeds per 31 december van het betreffende jaar.

Jaar- en maandoverzicht

Als er meer dan drie gebeurtenissen op één moment in de tijdlijn staan vermeld, klik dan op het plusje [+] en open een maandoverzicht. Daar zijn alle afzonderlijke gebeurtenissen te bekijken.

Actualisatie

De informatie op deze website actualiseren we ieder jaar na de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag) met relevante ontwikkelingen. We vullen de site aan met de bedragen uit het begrotingsjaar waarover de minister van Financiën verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer. De website actualiseren we tussentijds, als relevante ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.