Controlebevoegdheden Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft speciale bevoegdheden om informatie bij ministeries in te zien. Deze bevoegdheden hebben we nodig om onze taak te kunnen vervullen. We zijn beperkt bevoegd om bij financiƫle instellingen onderzoek te doen naar de maatregelen die de minister van Financiƫn heeft genomen in het kader van de kredietcrisis.

In een van haar aanbevelingen gaat de parlementaire commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit) in op onze controlebevoegdheden. De commissie beveelt aan dat de Tweede Kamer actie onderneemt en belemmeringen weghaalt, als blijkt dat we in ons onderzoek worden beperkt door de geheimhoudingsbepalingen uit de Wet financieel toezicht (Wft).