Open data

De Algemene Rekenkamer biedt de financiële data op deze site aan als apart te downloaden bestand.

Bezoekers van de site kunnen deze data gebruiken onder de voorwaarden van de licentie ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ van Creative Commons. Dit houdt in dat de data voor niet-commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, mits de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Financiën expliciet als bron worden vermeld.

De teksten op deze site vallen onder dezelfde licentie. Ook deze mogen alleen voor niet-commerciële doeleinden gebruikt worden, op voorwaarde dat de Algemene Rekenkamer expliciet als bron wordt vermeld.