Publicaties

De Algemene Rekenkamer volgt de interventies in het kader van de kredietcrisis sinds najaar 2008. Vanaf mei 2009 tot mei 2011 zijn vijf voortgangsrapportages verschenen. In de vierde en vijfde rapportage is ook de EU-landencrisis betrokken. Sinds maart 2012 is de papieren rapportage vervangen door deze website, alleen over de kredietcrisis. Onze publicaties over de kredietcrisis zijn informatief van aard en niet oordelend.

Brieven aan de Tweede Kamer

Rapportages Algemene Rekenkamer

Oordelen over verantwoording en rechtmatigheid

Onze oordelen over de verantwoording over en de rechtmatigheid van de interventies vindt u in onze rapporten bij het Jaarverslag van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld. Deze vindt u op rekenkamer.nl in het dossier Verantwoordingsdag.